เลี้ยงลูกให้เหมือน “นกอินทรีย์” สอนให้ลูกมีความอดทนและแข็งแกร่ง

นกอินทรีย์ ได้ชื่อว่า “ราชาแห่งนก” ที่มีความสง่างามและดูน่าเกรงขาม แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า… กว่าจะมา

เป็นนกอินทรีย์ผู้น่าเกรงขาม ต้องผ่านอะไรมาบ้าง

ลองมาดูวิธีการเลี้ยงลูกแบบนกอินทรีย์

รังนกเป็นสิ่งสำคัญ ก่อนวางไข่ ทั้งพ่อนกและแม่นกอินทรีย์จะช่วยกันสร้างรังให้ลูกๆ

อยู่บนหน้าผาสูงชัน หลีกเลี่ ย งการถูกรบกวน ซึ่งพวกมันจะสร้างรังถึง 5 ชั้นด้วยกัน

ชั้นที่ 1 แม่นก.. จะวางก้อนหินใหญ่ ๆ ล้อมกรอบขนาดพอดีตัว

ชั้นที่ 2 จะเป็นท่อนไม้โต ๆ ไขว้กันไว้ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้รัง

ชั้นที่ 3 จะเป็นกิ่งไม้ที่มีหนามขนาดใหญ่ วางซ้อนกันไปมาต่อจากกิ่งไม้

ชั้นที่ 4 จะเป็นใบไม้หนา ป้องกันหนามชั้นด้านล่าง  และเป็นพื้นให้นอนได้

ชั้นที่ 5 แม่นก… จะจิกขนอ่อนใต้ปีกตัวเอง ทำเป็นที่นอนนุ่ม ๆ ให้กับลูกๆ

และเมื่อถึงเวลาที่ลูกนกพร้อมเติบโต ช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว แม่นกจะเริ่มพาลูกฝึกบิน

ขั้นตอนการฝึกลูกนกอินทรีย์

1. แม่นกจะจิกขนนุ่มบนรังออก

เพื่อที่ลูกนกจะไม่ได้นอนสบายเหมือนเดิม ให้ลูกๆ

ได้เรียนรู้ถึงความลำบากทีละน้อย ให้ลูกๆเริ่มปรับตัว

2. เมื่อลูกเริ่มชินกับการนอนบนพื้นใบไม้

แม่นกจะเอาใบไม้ออกจากรังจนหมด แล้วเหลือ

ชั้นกิ่งไม้ที่มีหนาม ลูกนกจะถูกหนามทิ่งแ ทงตลอด

เวลาที่ขยับตัว แต่วิธีนี้จะทำให้ลูกนกรู้จักฝึก

ความอดทนให้มีความแข็งแกร่ง รวมถึงการ

ระมั ด ร ะวัง ตัวอยู่ตลอดเวลา (แม้ตอนจะนอน)

3. จากนั้นแม่นกจะเอากิ่งไม้ที่มีหนามออก

คราวนี้ลูกจะไม่มีที่นอน แล้วต้องเริ่มเรียนรู้ในการ

ใช้ขาเกาะกิ่งไม้ท่อนใหญ่ๆ ให้ลูกนกสามารถหลับได้โดยเกาะกิ่งไม้นอน และยังเป็นการฝึกกล้ามเนื้อขา

ให้แข็งแรง เพื่อในอนาคตจะใช้ในการ ล่ า เ ห ยื่ อ

4. ขั้นต่อมา แม่นกก็จะเอากิ่งไม้ออก

เหลือไม้แค่ฐานที่เป็นก้อนหิน ลูกๆจะต้องใช้ความ

อดทนที่สูงมาก เพราะในหน้าร้อนหินจะร้อนเหมือน

ไฟเผ า หน้าหนาวก็จะเย็นยะเยือก เรียกว่า.. “ต้องใช้ความอดทนขั้นสุด”

5. สุดท้ายจะเป็นการฝึกบิน

เมื่อลูกนกปีกแข็งแรงพอ แม่นกจะคาบลูกทีละตัว

พาบินไปบนท้องฟ้าให้ลูกนกได้คุ้นชินกับอากาศ

(ความสูงที่ไม่เคยเจอ แล้วก็พากลับรัง)

การฝึกบินของลูกนกอินทรีย์

เมื่อถึงเวลาฝึกบินแบบจริงจัง แม่นก..จะไม่คาบลูกบินแล้ว แต่จะกางปีกลงไปที่รัง

แล้วให้ลูกๆ นั่งที่ปีกของแม่นกแทน แล้ว แม่นก…

จะพาบินขึ้นไปบนท้องฟ้า จากนั้นก็พากลับรัง

สเต็ปต่อมา แม่นกจะพาบินไปอย่ างรวดเร็ว

และเริ่มพาบินขึ้นไปสูงเรื่อยๆ จากนั้นแม่นก…จะสลัดปีกตัวเองอย่ างแรง จนลูกนกลอยอยู๋บนอากาศ

แล้วดิ่งสู่พื้นอย่ างรวดเร็ว

(ขณะที่ลูกนกก็ร้อง และพย าย ามจะกางปีก)

เพื่อช่วยเหลือตัวเอง แต่เมื่อใกล้จะถึงพื้น แม่นก..อินทรีย์จะรีบบินมารับลูกก่อนถึงพื้นได้อย่ างแม่นยำ

จากนั้นก็รับลูกกลับรัง ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกตัว

แม่นก…อินทรีย์จะฝึกลูกๆ แบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่า

ลูกนกจะกางปีก และบินได้เอง

และเมื่อถึงวันที่ลูกนกบินได้ หน้าที่ของพ่อแม่

นกอินทรีย์ก็เป็นอันสิ้นสุด ส่งลูกไปได้สำเร็จ

ขนาดนกอินทรีย์ยังต้องฝึกลูกให้มีความอดทน

ให้ช่วยเหลือตัวเองได้ แล้วคุณล่ะ

อย ากจะเลี้ยงลูกให้เป็นแบบไหน คุณอย ากจะ

เลี้ยงลูกให้สบายที่สุด หาทุกอย่ างที่ลูกต้องการ

ประเค น ให้ เพราะไม่อย ากจะให้ลูกลำบาก

หรือปล่อยให้ลูกเผชิญกับความลำบากด้วยตัวเอง

ให้เขาเข็มแข็งและมีภูมิคุ้มกัน ส่วนคุณก็คอยดูอยู่

ห่างๆ สุดท้ายแล้วพ่อแม่ก็ไม่สามารถอยู่ดูแล

และปกป้อ งลูกไปได้ตลอดชีวิต ลูกๆต้องใช้ชีวิต

ต่อไปด้วยตัวเอง ดังนั้นคุณอย ากจะเห็นลูกเป็น

แบบไหน ก็อยู่ที่คุณเลือกว่าจะเลี้ยงดูเขาแบบไหน

 

ขอขอบคุณที่มา : chit-in