อย่ารักคนที่ไม่เห็นค่า ให้คุณค่ากับตัวเองบ้าง (อ่านแล้วได้สติ)

คนที่ไม่เคยมองเห็นคุณค่าเรา รักไปมันก็เท่านั้น… มันเหมือนเป็นการดูถูกตัวเอง

การดูถูกตัวเอง คือ การกระทำ ที่ทำให้เรามีส ภาพแ ย่ลงมากกว่าเดิม เพราะว่า.. มันเป็นช่วงที่เราไม่รักตัวเอง

เอาแต่ลงโทษตัวเองและดู ถู กตนเองซ้ำๆ

ความสำเร็จต่างๆ ก็จะยิ่งห่างออกไปไกลเรื่อยๆ

เมื่อเราคิดลบกับตัวเอง เราจะขา ดส ติ ยั้งคิดในการพิจารณาหาต้นเหตุของปัญหาต่างๆไม่ได้

มันก็ยิ่งทำให้ปั ญ หานั้น แ ย่ไปกว่าเดิมอีกด้วย

และเมื่อปัญหาชีวิตเดิม ไม่ได้รับการแก้ไข พอมีปัญหาใหม่เข้ามาก็ทำให้เราเกิดความไม่มั่นใจขึ้น

ทางที่ดีตัวเราต้องไม่ท้อแท้เสียก่อน ตั้งสติให้ได้

แล้วรีบทำให้ปัญหาเดิมคลี่คลาย แล้วจัดการแก้ไขปัญหาใหม่ก็เหมือนเป็นการก่อปัญหาเพิ่มนั่นแหละ

ยิ่งเราดองไว้จนย ากที่จะแก้ไขมันก็เป็น การสร้างปมด้อยให้กับตนเองไปโดยปริย าย…

การดูถูกตนเอง หรือเอาแต่กล่าวโท ษ ตนเองตลอดเวลานั้น เมื่อเราทำบ่อยครั้งเข้า

ก็จะทำให้ร่างกายและจิตของเราบันทึกไว้ แต่ความท้อแท้ ล้ มเ หลวของเราไว้จิตและ

สมองของเรา ก็จะแยกแยะไม่ได้ว่า…

เรานั้นกำลังคิดอะไรอยู่…

ไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบ จิตกับสมองของเราจะสนับสนุนความคิดนั้นให้เกิดเป็นความจริงขึ้น

ยิ่งถ้าเราคิดดู ถู กตัวเองซ้ำๆ ยิ่งเป็นการตอกย้ำให้เราขา ดความมั่นใจมากขึ้น พอเวลาที่จะทำอะไรใหม่ๆ

ก็จะท้อเเท้ หมดกำลังใจไปเสียก่อน ทั้งๆ ที่ตัวเรา

เองก็ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยแม้แต่น้อย ฉะนั้น สิ่งที่เราควรต้องทำ ในตอนนี้ ก็คือ..

จงเลิก “ดูถูกตนเอง” เสีย ให้คิดว่าคุณนั่นแหละที่เจ๋ง และแน่จริง…

การยั ดเยี ยดความรัก ให้คนที่เขาไม่ต้องการ  มันคือ การดูถูกตัวเอง… การเหนี่ยวรั้งคนที่อย ากไป

มันคือ การดูถูกตัวเอง.. ถ้าเราเลือกคนที่ไม่ดีพอ

มันคือ การดูถูกตัวเอง.. อย่ ารักใครบางคนถ้าหากรักนั้น มันคือการดูถูกตัวเอง

เพราะเขาก็จะ ดูถูกและไม่เห็นค่าเราเช่นกัน…

การตามง้อ คนที่ไม่แคร์เรา มันคือการดูถูกตัวเอง..

หากเรายอมเสี ยความเป็นตัวเองเพื่อให้เขาชอบ มันคือการดูถูกตัวเอง.. ยอมอดทน

เจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่า มันคือ การดูถูกตัวเอง…

ทุ่มเทความรักให้กับคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าเรา

นั่นก็เป็น การดูถูกตัวเอง..

การดูถูกและทำร้ า ยตัวเอง มีแต่จะทำให้เราแย่ลง

“จงรักตัวเอง แล้วโลกนี้จะเป็นของคุณ”