(เขียนไว้ดีมาก) เมื่ออยู่กับคนใจแคบ ให้แกล้งโง่..บ้าง ไม่จำเป็น ต้องเอาชนะเสมอไป

สมัยก่อน…มีแม่ทัพคนหนึ่ง เล่นหมากล้อมเก่งมาก

ไม่ค่อยมีคนเล่นชนะแม่ทัพ คนนี้ได้

วันหนึ่งแม่ทัพออกรบ ผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่ง..

มองเห็นบ้านเล็กๆหลังหนึ่ง มีป้ายติดว่า…

“เล่นหมากล้อมอันดับ 1 ของประเทศ”

แม่ทัพไม่เชื่อ จึงเข้าไปหาเจ้าของบ้าน และเล่น

ด้วย ปรากฎว่าเจ้าของบ้าน แพ้ทั้ง 3 กระดาน

แม่ทัพหัวเราะ พอใจอย่างมาก แล้วบอกว่า…

“แกเอาป้ายลงได้แล้ว” แล้วแม่ทัพก็ไปออกรบ

ด้วยความดีใจ ไม่นาน…แม่ทัพรบชนะกลับมา

ผ่านมาที่เดิม ก็ยังเห็นป้ายแขวนอยู่ที่บ้านหลังเดิม

แม่ทัพจึงเข้าไปหาเจ้าของบ้าน เจ้าของบ้านจึง

ขอท้าดวลกับแม่ทัพอีก ปรากฎว่าครั้งนี้!!

แม่ทัพแพ้ทั้ง 3 กระดาน แม่ทัพประหลาดใจมาก

ถามเจ้าของบ้านว่า… เพราะอะไร?

เจ้าของบ้านตอบว่า “ครั้งก่อนท่านมีภารกิจ

ออกรบข้าน้อยจะไปลบเหลี่ยม ทำให้ท่าน

หมดขวัญกำลังใจไม่ได้ แต่ครั้งนี้ท่านชนะ

กลับมา ข้าน้อยก็ไม่ต้องออมมือแล้วครับ”

คนที่เก่งจริง ในโลกนี้ คือ “คนชนะได้” แต่

ไม่จำเป็นต้องชนะ มีใจกว้างขวางพอที่จะให้

การใช้ชีวิตก็เหมือนกัน…

“รู้…ไม่จำเป็นต้องพูด” “ไม่พูด…ใช่ว่าจะไม่รู้”

หากคุณพูดในสิ่งที่คุณรู้ แต่เป็นเรื่องที่เจ้าของเรื่อง

ไม่อย ากให้รู้ หรือ ไม่คิดว่าคนอื่นจะรู้ คุณจะไม่ได้

มิตรแต่ได้ศัตรู

คนทุกคนบอกว่า.. รับความจริงได้ ต้องการให้

คุณพูดความจริง แต่พอคุณพูดแล้ว ใช่ว่า…จะรับ

ได้ทุกคน อาจจะโกรธคุณอีกต่างหาก ที่ดันมารู้

ความจริง ที่บอกให้คุณพูดความจริง เขาแค่…

ต้องการจะรู้ว่า… คุณรู้เท่าไหน แต่ไม่ได้หมายความว่า รับความจริงได้

เมื่อรู้ว่าคุณรู้เยอะมาก เยอะกว่าที่เขาคาดไว้

เขาย่อม โกรธคุณ เพราะ “คุณรู้ทัน”

 

ขอบคุณบทความ : r e a d 5 55