ผู้ชาย 5 แบบนี้ คบไปมีแต่เสียเวลาเปล่า.. แม้จะรักมากแค่ไหน ก็ต้องเลิก

1.ไม่ให้เกียรติ ผู้หญิง

ถ้าชายใด ที่คุณกำลังคบหาไม่รู้จักให้เ กีย รติคุณ

รวมถึงคนในครอบครัวของคุณ ทั้งที่ปากก็บอก

ว่า รัก แต่พฤติกร ร ม ต าลปัตร แนะนำได้เลยว่า

รีบถอยออกมาให้ห่างดีกว่า

2. ก่อ ห นี้ ให้เราต้องชดใช้

ถ้าว่าเป็นห นี้ สินที่เกิดจากการทำธุรกิ จฝ่ า ฟั น

สร้างอนาคตร่วมกันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะ

แต่ถ้ามันคือห นี้สินที่พ่อตัวดี สร้างโดยไม่รู้จัก

คิดก่อนทำ แล้วมาโยนให้เราต้องชดใช้

อย่างนี้ รีบโบกมือบ๊ายบาย ทันที เลยจ้า!

3. ผู้ชายที่ ไ ร้ ความสามารถ

คบกันแล้วเหนื่อยเกินไป ไม่มีอะไรก้าวหน้า

เพราะคุณชายของคุณ ก็มัวแต่เลื่อนลอยไปวันๆ

เรื่องทำมาหากินไม่ยุ่ง มุ่งแต่เที่ยวไปวันๆ เงิน

ไม่พอยังแบมือขอที่บ้าน เรียกว่า..ไม่มีความ

สามารถ ดูแลตัวเองยังทำไม่ได้ แล้วจะดูแลคุณ

ได้ยังไงกัน เช่นนี้คุณควรปล่อยให้เขากลับบ้าน

ไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เขาเถอะ

4. ผู้ชายที่ ทำให้คุณ ป่ ว ย ไม่ดูแลคุณ

ความเ จ็ บป่ วยในที่นี้ มันรวมถึง ทั้งร่างกายและ

จิตใจ ก็คือสำ ส่ อ น ไม่รู้จักดูแลตัวเอง จนอาจ

เอาโ ร ค มาติดคุณ แล้วส่วนทางใจหมายถึง การ

สร้างแต่เรื่องให้คุณรู้สึกไม่สบายใจ อัดอัด กังวล

ยิ่งคบยิ่งป่ ว ย เช่นนี้จะมีไปทำไมล่ะ อยู่คนเดียวดีกว่า

5. มีแนวโน้ม ใช้ความรุ น แ ร งกับผู้หญิง

อันนี้ไม่ต้องอธิบายให้มากเพราะไม่ต้องเดา

ก็รู้ว่า ถ้าคุณอยู่กับหนุ่มประเภทนี้ต่อไปก็มีแต่

จะกลายเป็นกระสอ บ ทรายให้เขา ทุ บ ตี

เจอเช่นนี้ รีบถอยออกมาดีกว่า โบกมือลาค่ะ

 

ขอขอบคุณบทความ แหล่งที่มา p e n t a h u g s