5 ข้อ คนที่มีกินมีเก็บ มีเงินมีทอง ไม่ขัดสน ไม่มีหนี้สิน เขาทำกันแค่นี้

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิต เพราะทุกอย่างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็มีปัญหาเรื่องนี้เช่นกัน

ลองเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองใหม่ ใครอย ากที่จะมีกินมีเก็บ ทำตาม 5 ข้อนี้ รับรองไม่ขัดสน

1. วางเป้าหมายให้ชีวิต

การวางเป้าหมายชีวิต จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นว่า เราจะต้องเดินไปทิศทางไหน

ต้องทำอะไรบ้ าง เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากวางแผนชีวิตแล้ว การวางแผนทางการเงินก็สำคัญไม่แพ้กัน

หากเรามีแผนทางการเงินที่ดี มีการแบ่งส่วนเก็บส่วนใช้ มีวินัยอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้เราใช้จ่ายได้พอ และยังมีเหลือเก็บ

2. รู้จักเก็บออม และการล ง ทุ น

เมื่อเงินเดือนออก ให้แบ่งเงินออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก 50% สำหรับค่าใช้จ่าย

ที่พัก อ า ห า ร ค่าน้ำค่าไฟ และอื่นๆ ส่วนที่2 30% สำหรับจ่ายหนี้สิน บ้ าน รถ บั ต ร เและส่วนที่ 3 20% สำหรับเงินออม

ซื้ อพันธบัตร กองทุนรวม และเผื่อฉุ ก เ ฉิ น ค ร ดิ ต การแบ่งเงินออกให้เป็นสัดส่วน จะช่วยให้เรามีเงินเก็บได้ง่ายขึ้น

เพื่อสร้างความสมดุลให้กับชีวิตของเราให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

3. หยุดสร้างภาระให้ตัวเอง

หลายคนมักจะทำข้อนี้กันไม่ค่อยได้ คือการสร้างภาระให้ตัวเอง ภาระบางอย่างก็จำเป็นที่จะต้องมีไว้

เช่น บ้ านที่ต้องใช้อยู่อาศัย หรือรถที่เป็นยานพาหนะ แต่สำหรับภาระบางอย่างก็ไม่ควรที่จะมี

อย่างภาระค่าบั ต ร เ ค ร ดิ ต หากใครเป็นคนที่สนุกกับการรูด แล้วต้องมานั่งเ ค รี ย ดทีหลังว่าจะเอาเงินไหนมาจ่าย

หรือชอบจ่ายขั้นต่ำ ขอให้คุณหยุดพฤติกรรมแบบนี้ซะ เพราะมันกำลังสร้างนิสัยมักง่ายให้กับคุณ

เป็นการเอาเงินในอนาคตมาใช้ โดยที่คุณก็ยังไม่มีจ่าย

และด อ ก เ บี้ ยบั ต ร เ ค ร ดิ ตก็มหาโ ห ด รูดแค่เท่าที่จำเป็นแล้วจ่ายคืนทันทีจะดีกว่า

4. สร้างอาชีพที่ 2 หารายได้เสริม

การทำงานมีรายได้แค่ทางเดียว จะทำให้คุณลำบาก หากเกิดเห ตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น

อย่างเช่น โควิด-19 ที่ทำให้หลายๆคนต้องตกงานเป็นเวลานาน หลายๆอาชีพที่มองว่ามั่นคง

ไม่ตกงานแน่นอน ก็ยังไม่รอด ซึ่งอนาคตไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่า

ดังนั้นการมีอาชีพที่ 2 หรือรายได้ทางอื่นเพิ่มขึ้น จะช่วยให้เรามีทางสำรองในการหาเงินได้

และถึงงานประที่เป็นรายได้หลักของเราจะยังดีอยู่ การมีรายได้เสริมก็ยิ่งช่วยลดความเสี่ยง

และสร้างความมั่นคงให้เราได้มากขึ้น บางคนอาจจะมีรายได้จากงานเสริมมากกว่างานประจำซะอีก

5. หยุดเป็นนักโช คลาภการเสี่ ย ง ด วง

สิ่งเหล่านี้เป็นตัวพากเงินไปจากคุณได้ง่ายมากๆ หายวับไปกับตา

ไม่มี ดอกออกผลให้เห็นเหมือนการนำเงินไปล ง ทุ น แต่บางคนก็เข้าข้างตัวเองและคิดว่ามันคือการล ง ทุ นอย่างหนึ่ง

ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลย มันอาจจะยิ่งเพิ่มพูนหนี้สินให้คุณและพอกขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นปัญหาที่คุณแก้ไขไม่ได้สักที

 

ขอบคุณ : จั น ท ร์ เ จ้ า