7 สาเหตุ ที่ทำให้ผู้หญิงส่วนมาก ไปมีคนอื่น…

การนอกใจกันทุกวันนี้ มันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

และสาเหตุของแต่ละคน ก็ต่างกันออกไป

เรื่องความรักนั้น ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก

มันค่อนข้างเข้าใจได้ย าก และบางคู่ อาจจะเป็น

เพราะ มีบางสิ่งกระตุ้ น ทำให้ความรักเกิ ด

เปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้ตัว และผู้หญิงก็จะเป็นเพ ศ

ที่รักจริง ก็อย่างไรซะ เมื่อถึงเวลาของความอดทน

ที่มันถึงขี ดจำกั ดพวกเธอทั้งหลายนั้น

ก็คิดจะนอกใจ ได้เหมือนกัน และเราก็ได้รวบรวม

เหตุผลต่างๆ ว่าการนอกใจ  มันเกิดขึ้นได้ยังไง

มาให้หนุ่มๆ ได้เข้าใจ และก็ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น

1.รสนิยม เรื่องบ น เ ตี ย ง

จะบอกว่าอย่ ามองข้ามเชียว เพราะมันเหมือน

เป็นกิจก ร ร มที่สร้างความสัมพั นธ์ต่อกัน กระชับ

ความอบอุ่นของคู่รักได้ดีเลย ซึ่งเรื่องของความชอบ

มันก็มีส่วนทำให้อีกฝ่าย เปลี่ยนใจได้เช่นกัน

คืออย่ าว่าแต่ผู้หญิงเลย ผู้ชายบางคนก็เป็นเลย

2.เธอถูกทำร้ า ย

การทำร้ า ยนั้น ไม่ว่าจะทางร่างกาย หรือรวมไปถึง

ทางจิตใจ มันก็ถือเป็นสิ่ง ที่ผู้หญิงหลายคนไม่อย าก

จะทนนั่นแหละ เพราะอยู่ด้วยกัน ก็ไม่มีความสุขอยู่

ดี และยังจะต้องมา ทนอยู่กับคน แบบนี้อีก

ดังนั้น มันก็มีบ้างแหละ ที่พวกเธอนอกใจ

3.เพราะว่า ถูกนอกใจก่อน

เพราะถ้าพวกเธอ ได้รับการกระทำแบบนี้ก่อนละก็

มันก็ไม่แปลกเลยที่พวกเธอนั้น จะตอบสนองด้วย

การนอกใจกลับคืนเช่นกัน

4.ไลฟ์สไ ตล์การใช้ชีวิตไม่เหมือนกัน

คือมันมีผลกับชีวิตคู่มาก เช่น ผู้ชายชอบอยู่บ้าน

แต่ผู้หญิงชอบออกไปท่องเที่ยว นี่แหละมันเป็นความ

ขัดแ ย้ งแล้ว และซึ่งบางทีนั้น มันก็อาจจะมองว่า

เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ แต่พอเจอจริงๆ มันกลายเป็น

ปัญหาใหญ่ ได้ไม่ย ากเลย

5.ความรู้สึก ที่มันลดลง

เพราะความรักนั้น มันจะข าดส่วนใดไปไม่ได้

เพราะมันจะส่งผลความรู้สึกรักลดลง เมื่อส่วนนี้

จางหายไป ก็ยิ่งทำให้คู่ของคุณข าดความสัมพั นธ์

ต่อกัน นำมาซึ่งอาจนอกใจได้

6.มีความเบื่ อ หน่าย

เพราะหากคบกันไปสักพักแล้ว คู่รักทุกคู่ ย่อมเกิ ด

ปัญหานี้ เพียงแต่คุณ จะป้ องกันมันได้ดีขนาดไหน

แต่บางคู่นั้น พวกเขาก็ ไม่คิดที่จะหาทางแก้ไขเลย

ไม่เคยทำให้สถานการณ์ ความเบื่ อนั้น ขึ้นเลย

ฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ ผู้หญิงหลายคน

เลือกที่จะนอกใจ

7.คู่รักของตัวเอง พึ่งพาไม่ได้

ไม่สนใจเทคแคร์อะไรเลย นี่แหละมันคือสิ่งที่

ผู้หญิงหลายคน ต้องการจากคนรัก นั่นก็คือการดูแล

เอาใจใส่ และยังหมายรวมไปถึง การพึ่งพาอาศัยกัน

ได้ด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่ผู้ชายไม่มี สิ่งเหล่านี้ และยิ่งคบ

กันไป ก็ยิ่งมีแต่จะเสียมากกว่าได้อีก มันก็จะเป็นอีก

เหตุผล ที่ผู้หญิงหลายๆคนเขาเลือกที่จะไม่ทน

สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนแล้วแต่กระทบ กับความรู้สึก

ทั้งนั้นนั่นแหละ คือจะโท ษฝ่ายหญิง หรือชาย

เพียงฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เพราะมันคือปัญหาชีวิตคู่

และมันก็เกิ ดจากคนสองคนนั่นแหละ