นิทานเรื่อง ควายตัวหนึ่ง รักเขามาก ยิ่งรักมากก็ยิ่งเจ็บมาก

มีคว ายอยู่ตัวหนึ่ง เขายาวสวย ดูดี สง่างามมาก

วันหนึ่ง เขาควายเกิดแ ท ง เข้าไปในตัวของมัน

พอดีมี อิกา ตัวหนึ่งบินผ่านมาด้วยความสงสัย

เลยบินลงมาเกาะที่หลัง แล้วถามควายว่า…

แม่กา : ทำไมถึงไม่ตั ด “เขา” ออกไปละ

ควาย : ไม่เอาไม่ตั ดเพราะ “รักเขามาก”

แม่กา : แต่ยิ่งรักมาก เธอก็ยิ่งเจ็ บ มากนะ!

ควายฟังแบบนี้แล้ว ได้แต่ครุ่นคิดเรื่องของเขา

อยู่มาวันหนึ่งควายตัวนี้ ท ร ม า น จนอยู่ไม่ไหว

เพราะเขากำลังแ ท งเข้าไปในตัวเรื่อยๆ

จนได้คิดถึงคำพูดของแม่กา ที่เคยให้คำแนะนำ

แล้วลองทำตามที่แม่กาบอก โดยการตัด”เขา”ออก

แม่กาบินผ่านมาเห็นอีกเลยถามควายไปอีกว่า…

แม่กา : เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ตั ดเขาออกแล้ว

ควาย : ยังไม่ค่อยชินเท่าไรเลย…

แม่กา : แล้วที่ตัดเขาออกแล้วยังเ จ็ บ อยู่ไหมละ?

ควาย : ไม่เ จ็ บ เท่าตอนที่มีเขาอยู่แล้วละ!

แม่กา : เห็นไหมละ…ไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ก็แค่ยัง

ไม่ชินเท่านั้นเองแต่มันไม่เ จ็ บและ ท ร ม า น

เหมือนเมื่อก่อนนะ..

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า…

“ถ้ามีเขาแล้วมันท ร ม า น ลองตั ด เขาออก

ดูบ้างเผื่อมันจะดีขึ้น”

เราเองก็ยังสาม า ร ถก้าวข้ามผ่านไปได้

ตัวเขาเป็นของเขา แต่ความรักเป็นของเรา

แม้แต่ความรักที่เราให้เขามันก็เป็นของเรา

ความรักที่เราให้คนรอบข้าง นำกลับมารักตัวเองบ้าง

ในวันที่ต้องการกำลังใจ

คำปลอบใจมันจะทำให้ ดีขึ้นชั่ ว ค ร า วนะคะ

แต่เวลามันเยี ย ว ย าได้จริงๆ เป็นกำลังใจให้ทุกคน

 

ขอขอบคุณที่มา