จำ 10 ข้อนี้ไว้ มันช่วยคุณได้… ในวันที่ต้องพบเจอ “มรสุมชีวิต”

เมื่อคุณต้องพบเจอ “ม ร สุ ม ชีวิต” จงจำ 10 ข้อ เอาไว้เตือนใจและจำไว้เมื่อต้องพบกับ ม ร สุ ม ชีวิต คุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว

1. สถานการณ์ปัจจุบันไม่ใช่จุดหมายสุดท้ายของชีวิตคุณ สิ่งที่ดีที่สุด คุณไม่จําเป็นต้องยืนอยู่ที่เดิมไปตลอด

เมื่อทุกอย่างไม่เป็นไปตามหวัง ที่ดีที่สุดคือ เดินต่อไปเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้ตนเอง ก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิตเราเอง

2. บางครั้งสิ่งร้ๅย ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตอาจนําทางไปสู่สิ่งที่ดีก็ได้ มองให้เห็นถึงความงามในเวลาที่มัน เ ล ว ร้ า ย

จงรับรู้ว่ามีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่ข้างหน้า ใช้ประสบการณ์ช่วยให้คุณเติบโตเรียนรู้ เปิดรับมุมมองใหม่ๆ เข้ามาในชีวิต

3. หนึ่งการตัดสินใจของคุณ สามารถพลิกผันทั้งชีวิตของคุณได้ เมื่อคุณไม่ช อ บ ชีวิตที่เป็นอยู่ จำไว้ว่า

“คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้” จริงๆแล้วคุณมี อิ ท ธิ พ ล และความสามารถในการควบคุมให้ชีวิตเป็นดั่งฝันได้

จงอย่าให้ความเป็นจริงทำให้หมดกําลังใจ คุณเอาชนะมันได้ด้วย วิธีคิดมุมมอง และทัศนคติเชิงบวกของคุณ

4. ในยๅมสุข ให้กล่าวขอบคุณ และเฉลิมฉลอง เมื่อถึงยๅมทุ กข์จงกล่าวขอบคุณ และจงก้าวต่อไปข้างหน้า

อย่างมั่นใจ โลกของเราล้วนมีสิ่งตรงข้ามกัน ไม่มีความมื ดก็ไม่มีแสงสว่าง แน่นอนว่าชีวิตไม่ได้มีแต่เรื่องไม่ ดี

ถ้ามันเกิดขึ้น แล้วให้คุณกล่าว “ขอบคุณ” แล้วก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ

5. จงพยๅยๅมมองหาสิ่งดีๆในทุกๆวัน แม้ว่ามันจะยๅก มันไม่มีทางหรอกที่ทุกวันจะสวยงามตามที่คุณวางแผนเอาไว้

วันใดเจอเรื่องที่ท้าทาย จงใช้มันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

6. การคิดมากจะทําให้คุณอารมณ์เสี ย จงหายใจเข้าลึกๆ แล้วปล่อยวางเรื่องราวร้ๅยๆไป จงมีสติ ตระหนักรู้ความคิด

ของตน อย่าปล่อยให้มันควบคุมคุณ และถามตัวเองว่า “นี่ทุกอย่างกําลัง ผิ ด พ ล า ด จริงๆ หรือว่าฉันแค่คิดมากไปเองกันแน่”

7. ชีวิตที่สวยงาม ไม่จําเป็นที่จะต้องเพอร์เฟกต์ แม้อะไรหลายอย่าง จะ ผิ ด พ ล า ด แต่ขอให้ตระหนักไว้

ถึงสิ่งที่มีค่ามาก สําหรับคุณที่ยังคงอยู่ เมื่อคุณยังหายใจ และมีครอบครัวที่น่ารัก และเพื่อนฝูงที่รักคุณมากมีอาหารอร่อย ๆ

เท่านี้พอและครบถ้วนแล้ว

8. ลองจับที่ ชี พ จ ร ของคุณดู แล้วจงขอบคุณที่คุณยังมีชีวิตอยู่ เมื่อทุกอย่าง ผิ ด พ ล า ด

ไปหมดเรามักลืมนึกถึงคุณค่าของสิ่งที่เรามี แม้ในเวลาที่ชีวิตมี ฝั น ร้ า ยคุณมีโอกาสที่จะทําให้ทุกอย่าง

กลับมาดีได้เสมอ เพราะคุณยังมีชีวิตและลมหายใจอยู่ไง

9. ไม่ว่าตอนนี้จะรู้สึกอย่างไร จงลุ กจากที่นอนและแต่งตัว มุ่งสู่จุดหมาย อย่าเพิ่งยอม อย่าปล่อยให้ชีวิตทํ า ร้ า ย

คุณนานเกินไป การ พ ย า ย า ม รักษาวิธีคิดอันดีไว้และเปลี่ยนวันร้ๅยๆ ให้กลายเป็นความเข้มแข็งนั้น มันจะทําให้

คุณก้าวเดินไปข้างหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม

10. ยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งตระหนักมากขึ้น ว่าเราทุกคนต่างก็ไม่รู้ว่าตนเองกําลังทำอะไรอยู่ เราก็แค่ แ ก ล้ ง

ทําเป็นรู้ก็แค่นั้น เมื่อไหร่ที่คุณ เ ค รี ย ด จําไว้ว่าเราทุกคนต่างก็ต้อง ดิ้ น ร น เหมือนกัน ไม่มีใครรู้มากกว่าใคร

ในเรื่องการใช้ชีวิตเลย จงจําไว้ว่าคุณไม่ได้มีตัวคนเดียว เพราะเราทุกคนก็อยู่บนเรือลําเดียวกันนั่นแหละ

 

ขอบคุณ แสนสบาย