(ข้อคิด คนทำงาน) อย่ าใช้ควายบริหาร เสือไถนา… อ่านจบ บริหารคนเป็น

ในการทำงานเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอกับความเครียดและความกดดันจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว

ดังนั้น อารมณ์และความรู้สึก คนแต่ละคนอาจจะเป็นสัตว์หลายๆอย่างเปลี่ยนไปตามเวลา และ เนื้ อ งาน

อ่านแล้วก็เห็นภาพทั่วๆไปในที่ทำงานทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นราชการ เอกชน หรือ ร้านค้า ก็มีให้เห็นทั่วไป

ถ้าเราเป็นเจ้านาย หรือเจ้าของกิจการอยากได้คนแบบไหนมาไว้ทำงานให้เรา?

การใช้คนให้เหมาะสมกับธรรมชาติของพวกเขาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ฉะนั้น การใช้คนเป็นจึงเป็นกุญแจอีกดอกหนึ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

หากวันหนึ่งคุณได้เป็น “หัวหน้าคน” จงนำบทความนี้ไปใช้เปรียบเทียบเถิด

ถ้าใช้เสือ..ทำงาน ต้องให้เขามีพื้นที่ แล้วปล่อยไปล่ าเหยื่อมาให้ ไม่ต้องบังคับ

ไม่ต้องกำหนดวิธี เพราะพวกเขาคือ “นักล่ า”

ถ้าใช้ควาย..ทำงาน ต้องให้หญ้าเขาให้พอ ต้องบังคับแล้วใช้ไถนา พวกเขาอึดแต่ต้องจูง

ถ้าใช้หมา..ทำงาน ต้องให้อาหาร ให้เห่ า และเฝ้าบ้าน พวกเขาภักดี ประจบ และจั บผิ ดเก่ง

“คนไม่เข้าใจ จะใช้เสือ เยี่ย ง ควาย”
“จะใช้ควาย เยี่ย ง หมา จะใช้หมา เยี่ย ง เสือ”

เสือไม่เลียปากนายไม่ประจบและไม่ไถนา

ควายไม่เฝ้าบ้านไม่ล่ าเหยื่ อและไม่ประจบ

หมาไม่ไถนาไม่ล่ าเหยื่อ แต่ชอบเลียปากนาย

เสือ ส่วนมากเมื่อเติบโต มักจะเป็นนายคน หรือเจ้าของกิจการ เพราะมีความเป็น “ตัวของตัวเองสูง”

ควาย ส่วนมากไม่เติบโต เพราะไม่คิดนอกกรอบและไม่สร้างสรรค์ และมักถูกหมาดูหมิ่ น และหลอ กใช้

หมา ส่วนมาก “เติบโตในองค์กร” ต้องพึ่งเสือและควาย ให้เติบ โต

สัตว์ทั้ง 3 อย่างนี้ แค่เฉพาะศักยภาพทางกายก็มีความแตกต่างกันอยู่พอประมาณแล้ว ไม่ว่าจะเป็น..

เสือ ที่มีนิสัยการออกล่ า คนเดียว

ควาย ที่มักจะเล็มกินหญ้าอย่างสงบ

สุนัข ที่มักจะประจบเลียหน้าเจ้านายอย่างสอพลอ ทุกครั้งที่มีโอกาส สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่

สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของคนทั้งสิ้น

เสือที่ฉลาด มองการณ์ไกล และประสบความสำเร็จ… มักทำอะไรแตกต่างจากคนทั่วไปเสมอ

พวกเขามีทัศนคติเชิงบวกมีความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของตนได้เป็นอย่างดี

อีกทั้งยังยินดีที่จะเสียสละผลประโยชน์ระยะสั้น เพื่อความผลประโยชน์ในระยะย าว

พวกเขาเป็นทั้งนักเรียนรู้และล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่คิดแง่บวก คนที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาและจรรย าบรรณที่ดีในการทำงานเหมือนกันอีกด้วย

จงเป็นเสือ…ที่เงียบ อย่ าเป็นสุนัขที่เอาแต่ เห่า..ดัง

เสือจะเงียบเวลาจะ ล่ า เ หยื่อ เพราะมันคิดจะ ล่ า จริงๆ มันเก่ง แกร่งกล้าแค่ไหน โลกจะรู้จากการล่ าเ หยื่อของมันไม่ใช่ เ สี ย งขู่ ของมัน

“จงเป็นเสือที่เงียบ อย่าเป็นสุนัขที่เห่าดัง”

อย ากทำอะไรให้สำเร็จทำโดยไม่ต้องพูด

“อย่ าเอาแต่พูด แล้วไม่ได้ทำ”

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Peeraphon