หากว่าต้องสู้ชีวิตเพียงลำพัง แม้ในวันที่ไร้กำลังใจ บอกตัวเอง 20 ข้อนี้

โตขึ้นเราจะเจอเรื่องต่างๆ เข้ามาบั่นทอนชีวิตอีกหลายอย่าง การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ยืนด้วยลำแข้งตัวเอง   มันไม่ง่ายเลย หากว่าต้องสู้ชีวิตเพียงลำพัง

แม้ในวันที่ไร้กำลังใจ จงบอกกับตัวเองไว้

1. “เวลาเจองานหนัก” ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ.. โอกาสในการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ

2. “เวลาเจอปัญหาซับซ้อน” ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ.. บทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่างวิเศษ

3. “เวลาเจอความทุกข์หนัก” ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ.. แบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เกิดทักษะ ในการดำเนินชีวิต

4. “เวลาเจอนายจอมละเมียด” ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ การฝึกตนให้เป็นคนสมบูรณ์แบบ (Perfectionist)

5. “เวลาเจอคำตำหนิ” ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ.. การชี้ขุมทรัพย์มหาสมบัติ

6. ”เวลาเจอคำนินทา” ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ.. การสะท้อนว่าเรายังคงเป็นคนที่มีความหมาย

7. ”เวลาเจอความผิดหวัง” ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ.. วิธีที่ธรรมชาติกำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต

8. ”เวลาเจอความ ป่ ว ย ไ ข้” ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ.. การเตือนให้เห็นคุณค่าของการรักษา สุ ข ภ า พ ให้ดี

9. ”เวลาเจอความพลัดพราก” ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ.. บทเรียนของการรู้จักยืนหยัดด้วยตัวเอง

10. ”เวลาเจอลูกหัวดื้” ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ.. โอกาสทองของการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง

11. ”เวลาเจอแฟนทิ้ง” ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ.. ความเป็นอนิจจังที่ทุกชีวิตมีโอกาสพานพบ

12. ”เวลาเจอคนที่ใช่แต่เขามีคู่แล้ว” ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ.. ประจักษ์ พ ย า น ว่าไม่มีใครได้ทุกอย่างดั่งใจหวัง

13. ”เวลาเจอภาวะหลุดจากอำนาจ” ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ.. ความอนัตตาของชีวิตและสรรพสิ่ง

14. ”เวลาเจอคนกลิ้งกะล่อน” ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ.. อุทาหรณ์ของชีวิตที่ไม่น่าเจริญรอยตาม

15. ”เวลาเจอคน เ ล ว” ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ.. ตัวอย่างของชีวิตที่ไม่พึงประสงค์

16. ”เวลาเจอ อุ บั ติ เ ห ตุ” ให้บอกตัวเอง นี่คือ.. คำเตือนว่าจงอย่าประมาทซ้ำอีกเป็นอันขาด

17. ”เวลาเจอ ศั ต รู คอยกลั่นแกล้ง” ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ.. บททดสอบที่ว่า ”มารไม่มี บารมีไม่เกิด”

18. ”เวลาเจอ วิ ก ฤ ต” ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ.. บทพิสูจน์สัจธรรม ”ใน วิ ก ฤ ต ย่อมมีโอกาส”

19. ”เวลาเจอความจน” ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ.. วิธีที่ธรรมชาติเปิดโอกาสให้เราได้ต่อสู้ชีวิต

20. ”เวลาเจอความ ต า ย” ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ.. ฉากสุดท้ายที่จะทำให้ชีวิตมีความสมบูรณ์

พึ่งพาตัวเองให้มากอย่าคาดหวัง..อะไรจากผู้อื่น

ลมหายใจเป็นของเราอย่าเอาจมูกใคร..มาใส่ เวลาหายใจเข้าจะได้..สบายใจ หายใจออกจะได้..เป็นสุข

จงเลือก… ทางเดินชีวิตที่ทำให้เรามี ”ความสุข” ที่สุดทำให้ตัวเรามี ”คุณค่า” ที่สุด

ถึงแม้คนอื่นๆ จะมองว่าแย่อย่าได้ใส่ใจแค่มันดีต่อใจสำหรับเรา ก็เพียงพอ …