11 วิธีการเป็นคนเก่งในที่ทำงาน ในสายตาของหัวหน้า เพื่อนร่วมงานรัก อยากเข้าไกล้ๆ

การแข่งขันในตลาดแรงงานปัจจุบันมีความเข้ม

ข้นขึ้นทุกวัน คนเก่งเท่านั้นที่จะได้โอกาส

เติมเต็มตำแหน่งงานว่างในบริษัทที่มีชื่อเสียง

และมีความมั่นคง พูดอย่างนี้ หลายคนอาจจะ

ท้อใจว่า ถ้าเรียนไม่เก่ง เกรดไม่ดี ก็จะหางาน

ทำไม่ได้ใช่ไหม ความจริงคำว่า… “คนเก่ง”

ไม่ได้หมายถึง… “คนที่เรียนเก่งเท่านั้น”

เพราะคนที่เรียน เก่งอาจไม่สามารถทำงาน

ร่วมกับผู้อื่นได้คนที่นายจ้าง ต้องการต้องเก่ง

ในเรื่องอื่น ๆ ด้วย อ ย า ก ทราบแล้ว ใช่ไหม!

ว่า การเป็นคนเก่งนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

เรามีวิธีที่จะเป็นคนทำงานเก่งในสายตานายจ้าง

มาฝากกันค่ะ

1. ไหวพริบดี แก้ปัญหาไว

ในชีวิตเราย่อมต้องมีปัญหา ผ่านเข้ามาให้เรา

ได้แก้ไขและ เรียนรู้ การฝึกคิดแก้ปัญหาบ่อย ๆ

จะทำให้เรารู้เท่าทันปัญหา และสามารถหาทาง

แก้ไขได้อย่างรวดเร็วทันการณ์และเมื่อเราได้

โอกาสในการสัมภาษณ์งาน ก็ควรจะบอกให้

นายจ้างทราบในประเด็ น นี้ด้วย

ว่าเราเคยมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่

น่าสนใจ อย่างไรบ้าง เมื่อนายจ้างเห็นว่าคุณเป็น

คนมีไหวพริบ การแก้ปัญหาคุณ ก็จะโดดเด่นขึ้น

อันดับในใจของเขาแล้ว  เพราะหากเขารับคุณ

เข้าทำงาน เขาสามารถมั่นใจได้ว่า..

คุณแก้ปัญหาเองเป็น โดยไม่ต้องแบกปัญหา มา

ให้เขาแก้ไขให้ตลอดเวลา

2. มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆ

ด้วยความที่ยุคนี้ เป็นยุคดิจิทัล ควรอัปเดตความรู้

เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอเพราะ

จะมีความสำคัญ และมีประโยชน์ในการทำงานยุค

ปัจจุบันเป็นอย่างมาก

3. บุคลิกดี

First Impression ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้

คุณนั้นได้งานหรือไม่ บุคลิกดี ไม่จำเป็นต้องสวย

หล่อ เพียงแค่เป็นตัวของตัวเอง เป็นธรรมชาติ

เป็นคนมีความมั่นใจในแบบฉบับของตัวเอง

พูดจาฉะฉาน ฉลาดที่จะพูด คนที่มีบุคลิกดี

ย่อมเด่นสะดุดตา นายจ้าง และโอกาสที่คุณจะได้งานที่คุณสมัครนั้นก็มีสูงด้วย

4. รู้ลึกในงานที่ทำ

ความรู้เฉพาะด้าน เป็นสิ่งที่จำเป็น การรู้ลึกรู้จริง

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ทำให้คุณได้เปรียบกว่า

คนอื่น ๆ แล้ว ตอนที่คุณเรียน คุณอาจรู้แค่พื้นฐาน

แต่หากคุณได้ลองศึกษาเพิ่มเติมก่อนสมัครงาน

เช่น ค้นหาข้อมูล จากอินเทอร์เน็ต หรือหา ซื้ อ

หนังสือดี ๆ มา อ่ า น สักเล่ม คุณก็จะมีความรู้

มากกว่า คนอื่น ๆ แล้ว ซึ่งจะทำให้คุณได้เปรียบ

และมีโอกาสได้งานมากกว่า

5. มนุษย์สัมพันธ์ดี

ใคร ๆ ก็ชอบคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนอื่น ๆ

ได้ง่าย ปรับตัวได้ง่าย เพราะในการทำงานนั้น

เราไม่อาจทำงานได้ เพียงลำพัง จำเป็นต้องอาศัย

หลาย ๆ ฝ่ายร่วมกัน

ดังนั้นคนที่จะทำงานกับผู้อื่น ได้อย่างราบรื่น

จำเป็นต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วย

6. กระตือรือร้นในการทำงาน

นายจ้างชอบคนมีไฟ มี พ ลั ง ในการทำงาน ดังนั้น

คุณต้องแสดงให้นายจ้างเห็นถึงความปรารถนา

ที่จะทำงานในหน่วยงานของเขาและพร้อมที่จะ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้กับบริษัทของเขา

พาให้หน่วยงานของเขาก้าวหน้า ด้วยแผนงาน

ใหม่ ๆ ที่คุณคิดขึ้น เพื่อให้บริษัทพัฒนาขึ้นเสมอ ๆ

7. อดทนต่อความเหนื่อย ย า ก

คนที่หนักเอาเบาสู้ ไม่กลัวความลำบาก ย่อมจะ

สามารถ ฝ่ า ฟั น อุปสรรคได้ดีกว่าคนที่ยอมแพ้

และถอดใจ ง่าย ๆ คนเราถ้ากลัวความลำบากก็

ไม่มีวันประสบความสำเร็จได้คนที่มีความอดทน

ย่อมเป็นที่หมายปองของบริษัท

เพราะเขาสามารถมั่นใจได้ว่า คนที่มีความอดทน

จะไม่ทิ้งงาน ไปกลางคันหรือทำให้เขาได้รับ

ความเดือนร้อนเสียหายอย่างแน่นอน

8. มีวินัย

ความตรงต่อเวลาแสดงถึงความมีวินัย ของบุคคล

นั้น ความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับ

มอบหมายเป็นอย่างดี การมาทำงานตรงเวลา

ส่งงานตรงเวลา จะทำให้การดำเนินการไม่สะดุด

ติดขัด หรือเสียจังหวะในการส่ง-รับไม้ ในขั้นตอน

งานก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ไม่มีการเอาเปรียบหรือกินแรงใคร

9. รู้จักบริหารข้อมูล

คนที่รู้จักบริหารข้อมูล ก็จะรู้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับ

เรื่องไหน ควรจะเก็บไว้ที่ใด เรื่องไหนควรจะทิ้ง

ไปบ้างเวลาเจ้านายเรียกหาข้อมูลเรื่องไหน

จะได้ค้นได้สะดวก รวดเร็วทันใจ แถมบนโต๊ะยัง

ดูสะอาดตา เป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย

10. ทันโลกทันเหตุการณ์

ติดตามข้อมูล ข่ า ว ส า ร อยู่เสมอ เพื่อให้คุณเป็น

คนที่ทันสมัย คิดงานและนำเสนอผลงานได้เหมาะ

สมกับยุคสมัย ไม่ล้าหลัง ตกยุคและการรู้ความ

เคลื่อนไหว ของเรื่องต่าง ๆ ยังทำให้คุณเข้ากับ

เพื่อนฝูงได้ง่าย คุยกันรู้เรื่อง

นอกจากนั้น การคุยกันยังทำให้คุณได้รู้จักพูด

รู้จักคิดมากขึ้น และที่สำคัญ ทำให้รู้จัก รู้นิสัยใจคอ

ฝ่ายตรงกันข้ามดีขึ้น อีกด้วยหากคุณ อ ย า ก

เป็นคนเก่งในสายตานายจ้าง ลองปรับเปลี่ยน

ตนเองตามคำแนะนำ ข้างต้นกันดูนะคะ

ทุกข้อที่กล่าวมาไม่ ย า ก เกินความตั้งใจจริง

ของคุณอย่างแน่นอน

11. รู้หลายภาษาย่อมได้เปรียบ

ภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน โดย

เฉพาะบริษัทต่างชาติ หรือบริษัทที่ต้องติดต่อกับ

ชาวต่างชาติ แต่ในบ้านเราก็ไม่ได้มีบริษัทต่างชาต

เฉพาะที่ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น บริษัทของจีน

ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมันก็มีมาก

หรือแม้จะทำงานในบริษัทฝรั่ง หรือบริษัทคนไทย

ก็อาจต้องติดต่อกับคนต่างชาติจากประเทศ

เหล่านั้น การมีความรู้หลาย ๆ ภาษา จะช่วย

ให้คุณมีตัวเลือกมากขึ้น

 

ขอขอบคุณ j o b s d b