14 เคล็ดลับ พ่อแม่เลี้ยงลูกให้ฉลาดทั้ง IQ และ EQ

เลี้ยงลูกอย่างไร ให้มีความสุขและฉลาดทั้งทาง

ด้านสติปัญญา (IQ) และทางด้านอารมณ์ (EQ)

แถมยังมีความสุข และเติบโตขึ้นมาอย่างมีเหตุผล

วันนี้มี 14 เคล็ดลับที่สำคัญและผ่านการศึกษามาแล้ว

ว่าใช้ได้ผลดีกับเด็กทั่วโลกมาฝากคุณพ่อคุณแม่กัน

จะมีเคล็ดลับใดบ้าง มาดูกันเลย

1. ความพย าย ามคาดหวัง ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ

การคาดหวังความพย าย าม จะช่วยให้ลูกสนุกสนาน

กับการเรียน และกิจกร รมที่เขากำลังทำ ได้ดีกว่าการ

คาดหวังความสมบูรณ์แบบ งานวิจัยพบว่า..พ่อแม่

ที่มักคาดหวังความสมบูรณ์แบบจากลูกมักทำให้ลูก

เสี่ยงมีภาวะซึ มเศร้ าและวิต กกังวลในตอนโต

โดยไม่รู้ตัว การเลี้ยงลูกต้องอยู่บนฐานของความ

พย าย าม จึงช่วยให้ลูกเห็นถึงคุณค่าในตัวเอง

และสิ่งที่เขาทำได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลและมี

ความสุขมากกว่า

2. ให้ลูกกินนมแม่

ผลการวิจัยจาก American Academy of Pediatrics

(AAP) และ American College of Obstetricians

and Gynecologists

เผยว่า การให้ลูกกินนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี

นับเป็นหนึ่งในเคล็ดลับในการพัฒนา IQ และ EQ

เด็กอย่างเป็นธรรมชาติ และมีประสิทธิภาพคุณค่า

ทางโภชนาการของน้ำนมแม่ ช่วยพัฒนาระบบ

ทางประสาทของเด็กและการใกล้ชิดระหว่างแม่

กับลูก ขณะให้นมยังช่วยให้เด็กรู้สึกอบอุ่นและรับรู้

ถึงความรักความเอาใจใส่จากแม่…ช่วยเสริมสร้าง

ทักษะทางอารมณ์ให้แก่ลูก

3. ฝึกให้ลูกรู้สึกขอบคุณ (Gratitude)

ความรู้สึกสำนึกขอบคุณ (Gratitude) หมายถึง

ความรู้สึกขอบคุณ และสุขใจเมื่อได้รับสิ่งต่าง ๆ

หรือการมองเห็นและซาบซึ้งกับแง่มุมบางอย่าง

ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็ก ๆ หรือสิ่งใหญ่ ๆ

งานวิจัยพบว่า การหมั่นให้ลูกรู้สึกขอบคุณอยู่เสมอ

สามารถช่วยให้ลูกมองโลกในแง่บวกมากขึ้น

มีความกระตือรือร้น และรู้สึกมีความสุข

โดยการฝึกความรู้สึกขอบคุณสามารถทำได้ง่าย ๆ

เช่น ให้ลูกลองเขียนลงในสมุดบันทึก ให้ลูกลองเอ่ย

ออกมา สักสอง หรือสามสิ่งที่เขารู้สึกขอบคุณ

ประจำวัน ก่อนนอนหรือก่อนกินมื้อเย็น เป็นต้น

4. ถามตอบกับลูก

เด็กขี้สงสัย และถามพ่อแม่บ่อย ๆ นั้นเป็นสัญญาณ

ที่ดี เพราะแสดงว่าลูกเป็นคนช่างสังเกตและใฝ่รู้

หากลูกถามคำถามบ่อย ๆ ขอให้คุณอย่ าเบื่อ

หรือรำคาญ เพราะการถามตอบของเด็ก

จะช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ที่สำคัญอย่าลืม

ถามลูกกลับ เช่น รู้ไหมสิ่งนี้คืออะไร ถ้าลูกเจอ

สถานการณ์แบบนี้จะทำอย่างไรเพื่อกระตุ้ น

ให้ลูกได้คิดเพิ่มเติมค่ะ

5. เสริมสร้างกิจกรรมทางความทรงจำ

กิจกรรมทางความทรงจำ (Memories activities)

ช่วยพัฒนา ไม่ใช่แค่ทักษะในการจำของลูก

แต่ยังรวมทักษะในการใช้เหตุผล และภาษา

ตลอดจนการปะติดปะต่อเหตุการณ์และความ

เข้าใจสถานการณ์เฉพาะหน้าต่าง ๆ

การให้ลูกเล่นกิจกรรมทางความทรงจำ เช่น

จิกซอว์ ครอสเวิร์ด ซูโดกุ จึงนับเป็นอีก

หนึ่งกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้าง IQ และ EQ

ให้ลูกได้อย่างสนุกสนาน และมีประสิทธิภาพ

6. เรียนรู้ที่จะมีความสุข

นอกเหนือจากการพัฒนาผ่านทางทักษะและ

กิจกรรมต่าง ๆ การเรียนรู้ที่จะมีความสุขในวัยเด็ก

ยังขึ้นอยู่กับอารมณ์และพฤติกร รมของพ่อแม่ด้วย

การที่พ่อแม่อารมณ์เสียให้ลูกเห็นบ่อย ๆ

ก็อาจบ่มเพาะความวิตก และปมในใจให้ลูกเช่นกัน

ดังนั้น นอกเหนือจากการฝึกให้ลูกพัฒนาทักษะ

ทางด้านอารมณ์ต่าง ๆการที่พ่อแม่มีความสุข

และอารมณ์ดีก่อน แล้วเผื่อแผ่รังสีแห่งความสุข

ดังกล่าวต่อให้ลูก นับเป็นอีกวิธีเลี้ยงลูกให้มี

ความสุขเช่นกัน

7. ให้ความรักความอบอุ่นกับลูกเสมอ

เด็กที่เติบโตมาด้วยความรักและความใส่ใจ

จากพ่อแม่เสมอ จะมีพัฒนาการที่ดี ทั้งด้าน

สติปัญญาและอารมณ์

8. อ่านหนังสือกับลูก

แทนที่จะเพียงแค่กระตุ้ นให้ลูกอ่านหนังสือ

หรืออ่านหนังสือให้ลูกฟังผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า..

การอ่านพร้อมกันกับลูก และพยายามอธิบาย

จุดที่สำคัญที่น่าสนใจให้ลูกฟัง จะช่วยเพิ่ม

ทั้งความเข้าใจ และการพัฒนาทางสติปัญญา

และยังช่วยเสริมสร้างความรู้สึกอบอุ่นและ

ความรักระหว่างกันและกัน ถือเป็นวิธีการเลี้ยงลูก

ให้มีเหตุผล ฉลาด ตลอดจนรู้สึกถึงความรัก

จากพ่อแม่อีกด้วย

9. พาลูกไปเล่นกีฬา

การเล่นกีฬา นอกจากทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว

ยังช่วยฝึกความเร็วในการคิดวิเคราะห์

และกระบวนคิดอย่างมีเหตุผลของลูก

10. กินมื้อค่ำด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตา

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ว่า.. กิจกรรมง่าย ๆ อย่างการกิน

มื้อค่ำด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาระหว่าง

พ่อแม่ลูกหรือภายในครอบครัว คือ อีกหนึ่ง

กิจกรรมที่งานวิจัยพบว่า…เด็กส่วนใหญ่ชื่นชอบ

สามารถช่วยบ่มเพาะความสุข และการเติบโต

ทางอารมณ์ของลูก ได้อย่างอบอุ่นและเป็น

ธรรมชาติ โดยเฉพาะการกินมื้อค่ำที่ครอบครัว

สนใจแลกเปลี่ยนเหตุการณ์ประจำวันของกัน

และกัน ถามสารทุกข์สุกดิบ และแสดงความรัก

ความห่วงใยต่อกัน

11. ให้กำลังใจลูก

การกระตุ้ นให้ลูกฉลาด ไม่ใช่การให้เขาลงมือทำ

เพียงครั้งเดียว แล้วจะประสบความสำเร็จ

แต่เกิดจากการทำซ้ำบ่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง

จนเกิดเป็นทักษะ กระบวนการคิด เกิดเป็นการ

เรียนรู้และความฉลาด ดังนั้น…เราควรพูดให้

กำลังใจลูก เพื่อให้ลูกมีกำลังใจ และรู้สึกดีที่จะ

เรียนรู้สิ่งนั้นต่อไป

12. ดูแลอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ

อาหารแต่ละมื้อของลูก ควรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์

มีสารอาหารเหมาะสมกับเด็ก วัยเจริญเติบโต เช่น

เมนูปลาทะเลต่าง ๆ ที่มี DHA ช่วยบำรุงสมอง

13. ปล่อยให้ลูกเล่นกับเพื่อน ๆ

ปล่อยให้ลูกได้ใช้ชีวิตโดยไม่มีพ่อแม่คอยดูแล

จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในการเข้าสังคม

แม้ว่าบางทีอาจะมีการทะเล าะ หรือโด น

เพื่อนแกล้งบ้าง แต่นี่..คือ วิธีการที่ดีที่ลูกจะได้

แก้ปัญหาด้วยตัวเอง

14. เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก

สิ่งที่สำคัญที่สุด และง่ายที่สุด ก็คือ คุณแม่ต้อง

เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูก เพราะเด็กจะเรียนรู้ได้

โดยไม่ต้องสอนเลย ไม่ว่าจะเป็นนิสัยใด ๆ

ถ้าแม่ชอบอ่านหนังสือให้ลูกเห็นบ่อย ๆ

ลูกก็จะซึมซับนิสัยรักการอ่านไปโดยปริย าย