เหตุผลที่คนจีนทำธุรกิจแล้วร่ำรวย จนเป็น “เถ้าแก่..” กันหมด (ให้ข้อคิดดีมาก)

ในปัจจุบันนี้นะน่าเป็นห่วงนั่นก็เพราะว่าเมื่อคนอินเดียเวียดนามจีน อพยพมาไทยและอีกอย่าง

คือกลับได้ดีซะด้วย แต่คนไทย คงเป็นลูกจ้าง อยู่เหมือนเดิมไม่ไปไหนเลย

“เมื่อ 100 ปีก่อน” คนจีน หนีความยากจน อดอยากมาเมืองไทย แบบเสื่อผืนหมอนใบ

เป็นกุลี แบกข้าวสาร ลากรถ ฯลฯ คนไทย ดูถูก เรียกไอ้เจ็ก แต่คนจีนขยัน ไม่เกี่ยงงาน

อยากเป็นเจ้าของกิจการ อยากเป็นพ่อค้า และคนไทย นี่แหละชอบสบาย อยากเป็น

เจ้าคนนายคน รับราชการ มียศ มีสี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี แต่ไม่อยากทำงานหนัก

จนมาถึงวันนี้ คนจีนร่ำรวย เป็นเจ้าของกิจการเยอะแยะ คนไทยเป็นลูกจ้าง และเป็นลูกหนี้

“คนจีน 50 ปีก่อน” คนอินเดีย คนบังคลาเทศ หนีความยากจน มาที่เมืองไทย ขายนมแพะ

ขายถั่ว คนไทย ดูถูกเรียกไอ้บัง คนอินเดียนั้นขยัน เจียมเนื้อเจียมตัว ประหยัด ออม อดทน

ไม่ยอมเสียเปรียบ จนวันนี้ คนอินเดียเป็นเจ้าของกิจการ ในไทย ทั้งร้าน เจ้าของโรงงาน

ขายผ้า คนไทยเป็นลูกจ้าง และเป็นลูกหนี้คนอินเดีย

“30 ปีก่อน” คนเวียตนาม อพยพมาไทย นั่นเพราะหนีสงครามมาเมืองไทย มาเป็นลูกจ้าง

ทำประมง ซ่อมรถ ทำนา คนไทย ดูถูก เรียกไอ้แกว จนวันนี้ เมืองไทยโดยเฉพาะทางอีสาน

และภาคตะวันออก คนเวียตนามเป็นเจ้าของกิจการมากมาย ส่วนคนไทยน่ะ…เหรอ!!

เป็นลูกจ้างเขาตามเคย วันนี้คนเขมร ลาว พม่า เข้ามาไทย ทั้งถูกต้องทั้งไม่ถูกต้อง เพราะ AEC

เปิดรับค่าแร ง 300 บาท เข้ามาเป็นคนรับใช้ในบ้าน พนักงานโรงแรม เด็กปั้ม คนงานก่อสร้าง

คนไทย ดูถูกเรียกไอ้เขมร สิ่งที่น่าเป็นห่วงในอนาคต คือ อีก 20 ปีข้างหน้า ชนชาติต่างๆ

ที่อพยพเข้ามา เขาคงเป็นเจ้าของกิจการกันหมด เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับ คนจีน

คนเวียดนามคนอิน เดีย และ คนไทยก็คงกลับมาเป็นลูกจ้าง คนเขมร คนพม่า คนลาว

นี่คือ คนไทย แท้ๆ ทำไม คนไทยมีความรู้ มีฝีมือแรงงานที่ดี   แต่ไม่สร้างโอกาส ไม่สร้างงานให้มีคุณค่าเลย

งานหนักหน่อย ท้อ ออก งานเหนื่อยหน่อย บ่น งานมากหน่อย

บอกค่าจ้างถูก ไม่คุ้ม ลาออก น่าเป็นห่วง คนไทยที่รักสนุก ไม่อดทน ไม่พึ่งพาตัวเอง

รักสบาย ชอบหรูหรา ประมาณว่า..ฉิบหายไม่ว่า ต้องการชื่อเสียง แข่งกันอวดรวย

โดยการมีหนี้จนหนี้ท่วมตัว เลี้ยงลูกเป็นลูกเทวดา

เลี้ยงลูกไม่รู้จักโต เ ส พ ติ ด วัตถุนิยมขายที่ดิน ปู่ย่ าต ๅ ย า ย กิน ขออย่าให้เป็นเช่นนี้เลย เรามีฝีมือ มีทักษะดี ไหวพริบดี ฉลาด

เอาตัวรอดเก่ง เราจงนำมันออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดีกว่า รักกันไว้เถิดคนไทย

อย่าให้ อีก 20 ปีข้างหน้า ต้องเป็นลูกจ้าง หรือ ต้องเป็นลูกหนี้ ต่างชาติใน A E C เลย