“เกิดเป็นผู้หญิงจงลุกขึ้นสู้..” (อย่ าให้ใครมาดูถูกผู้หญิงเรา) หยุดสวยได้… แต่อย่าหยุดหาเงิน

เป็นผู้หญิงก็เก่งได้ อย่ าให้เขามาดูถู ก ผู้หญิง

อย่างเรา “อย่ าหยุดทำงาน อย่ าหยุดหาเงินใช้”

เพราะว่า สังคมมันจะให้เกียรติผู้หญิงที่รู้คุณค่า

ในตัวเอง และสร้างคุณค่าในตัวเองไม่ว่าคุณ

จะมีแฟน หรือแต่งงานแล้วก็ตาม ไม่ว่าแฟนจะ

มีฐานะอย่างไร สามารถดูแลหรือซัพพอร์ต

ได้ดีแค่ไหน ก็ไม่ควรรอให้เขาเลี้ยงอย่างเดียว

แบบนั้นมันไม่ใช่ แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือ..

“อย่ าหยุดหาเงินเอง” เพราะผู้หญิงที่หาเงิน

เองได้ มันมีเกียรติ สังคมเขาจะยอมรับผู้หญิง

เก่งที่ไม่พึ่งพาคนอื่น มันดูน่าเชื่อถือมันเท่กว่า

มันคูลกว่า… ที่สำคัญ คือสบายใจกว่าขอเงิน

คนอื่นใช้มากเราจะใช้เงิน ที่เราหามาด้วยตัวเอง

เท่าไหร่ก็ได้… ซื้ออะไรก็ได้… โดยที่ไม่ต้อง

รอหรือมานั่งเกรงใจคนอื่นเลย การมีชีวิตอยู่

ด้วยการใช้เงินคนอื่น มันจะทำให้เราเคารพ

ตัวเองน้อยลงไปเรื่อยๆ นานวันเข้าเราจะเลิก

ภูมิใจกับตัวเอง ท้ายที่สุดเราจะกลายเป็นคนที่

ดู ถู กตัวเองไปแบบไม่รู้ตัว พอมารู้ตัวอีกทีก็จำ

ไม่ได้ว่า เราเคยเป็นใคร มีคุณค่าอย่ างไรบ้าง

ความสุขที่สร้างได้ด้วยตัวเองมันเป็นแบบไหน

เคยทำอะไรสำเร็จมาสักอย่ าง..ไหม!

เราเคยได้รับเสียงชื่นชมจากคนรอบข้างอย่างไร

เคยยิ่งใหญ่อย่างไร เคยภาคภูมิในตัวเองแค่ไหน

ก็ลืมไปหมด เพราะเราเคยชินไปแล้วกับการ

มีชีวิตแบบพึ่งพาคนอื่น

ฉะนั้น ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเอง

อย่ าคิดที่จะให้คนอื่น มาเลี้ยงคุณ

อย่ าให้สังคมมองข้ามคุณค่าในตัวเราไป

อย่ าทำให้ตัวเองหมดความน่าเคารพนับถือ

จากคนอื่น อย่ าหมดความเคารพในตัวเอง

เพราะคุณเกิดมาเพื่อเป็นคนที่ จะทำให้ตัวเอง

อยู่ในเวอร์ชั่น ที่ดีที่สุด แล้วส่งมอบสิ่งเหล่านี้

ต่อไปให้กับผู้อื่นเสมอ สิ่งเหล่านี้แหละที่ทำ

ให้ตัวเรา และคนรอบข้างมีความสุขและ

คุ้มค่าอย่างที่สุดที่ได้เกิดมา ได้ใช้ชีวิตร่วมกัน