อย่าทำตัวอยู่..ไฮโซ แบบไม่มีกิน “จงติดดิน อย่างมีกินและมีเก็บ”

ในช่วงนี้หลายๆคนตกงาน ถูกเลิ กจ้างต้องกลับมาอยู่บ้านที่ชนบท และบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจ

ต้องปิ ดลง เนื่องจากภๅวะเศฐกิจ หลายๆคนต้องพักงานหยุดอยู่บ้านอีกนานกว่าจะได้กลับไปทำงาน

หลายๆคนหยุดอยู่บ้านไม่มีงาน ไม่มีเงิน หลายๆคนมีเวลาว่างมาก จนทำให้ฟุ้ งซ่ าน การงานก็ไม่ดี

การเงินก็ไม่คล่อง สๅรพัดปัญหามากมายที่เราต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิ ต ร อ ด วันนี้มาแบ่งปันความรู้..

เกี่ยวกับอาชีพเลี้ยงวั ว เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในยุคเศรฐกิจข้าวยๅก หมากแพ ง

อย่างที่เป็นอยู่ ณ ตอนนี้ การเลี้ยงวั ว อาจจะดูไม่ไฮโซแต่สามารถสร้างรายได้เป็นเงินเป็นกอบเป็นกำ

เป็นเงินเก็บ และเป็นเงินออม เผื่อบางคนสนใจมาทำเป็นอาชีพหลักก็ได้ อาชีพเสริมก็ดี

เผื่อสามารถทำให้หลายๆ คนที่กำลังประส บปัญห า ได้เจอทางออกในชีวิตก็อาจเป็นได้

ขอนำประสบกๅรณ์จากครอบครัว มาเล่ าเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และกำลังใจให้กับเพื่อนๆ

ที่กำลังท้อในชีวิต ได้กลับมา ฮึ ดสู้ได้ อีกครั้ง เพื่อนๆสามารถประยุ กต์ใช้กับตัวเอง ตามความเหมาะสมและความสะดวกของแต่ละคน

เริ่มจากแรกเริ่ม

ซื้อวั ว เลี้ยงไว้ 2 ตั ว ตัวผู้ 1 ตั ว. ตั วเมีย 1 ตั ว

1ปี ผ่านไป มีลูก 1 ตั ว =วั ว 2 ตัว (ราค า 50,000 บๅท)

ปีที่ 2 แม่คลอ ดลูก 1 ตั ว (+ 25,000)

ปีที่3 แม่ + ลูกตั วแรกคลอลูก 2 ตั ว (50,000)

ปีที่4 แม่ + ลูกที่1+คลอลูก 2 ตั ว (50,000)

ปีที่5 แม่ + ลูกที่1+ลูกที่ 2 คลอกลูก =(75,000)

ปีที่6 แม่ + ลูกที่1+ลูกที่ 2 (75,000)

ปีที่7 แม่ + ลูกที่1+ลูกที่2 + ลูกที่ 3 (100,000)

ตอนนี้เลี้ยงวัวมาแล้วกว่า 10 ปี

อย่างน้อยๆปีละ 100,000 บาท

จะเห็นได้ว่าวัวจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูนเรื่อยๆ ทางครอบครัวเลี้ยงวั วเป็นอาชีwเสริมเพราะ อาชีwหลัก

คือ กรี ดยๅงซึ่งเป็นรายได้เข้ามาใช้ในการใช้จ่ายในแต่ละวัน ปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง

ทำให้ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารประหยัดได้มากและเลี้ยงวั วไว้เป็นเหมือนเงินออม

ทรัwย์สินที่สะสมหากจำเป็นต้องใช้เงินก้อนก็สามารถข ายวั วได้ตล าดวั วยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง

ราคาไม่มีการลดลง ยิ่งไว้นานยิ่งราคาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

เนื่องจากในชนบทจะมีทุ่งนาที่กว้างใหญ่มาก

หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปี จะเลี้ยงวั วแบบปล่อยตามทุ่งนา มีทั้งฟางข้าว ต้นหญ้าเป็นอาหาร

แต่ในช่วงปลูกข้าวประมาณ 5 เดือน จะเลี้ยงวั วในสวนซึ่งจะปลูกต้นหญ้าไว้ให้วั วกิน ในช่วงแรก

ปล่อยไม่ได้ เนื่องเข้าสู่ฤดูปลูกข้าว จะวนเวียนแบบนี้ทุกๆปี โดยที่เราก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมาก

เห็นไหมคะ การเลี้ยงวั วถือเป็นการออมเงินไว้ เมื่ออยากได้เงินก้อน ก็สามารถหยิบยื มมาใช้ได้ง่ายๆ

นี่แหละชีวิตบ้านทุ่ง ขอแค่พอใจในสิ่งที่มี ไม่ใช้จ่ายเกินตัว อยู่อย่างพอดี แต่มีเงินเก็บ

 

ขอบคุณแหล่งที่มา ชีวิตบ้านทุ่ง