(ชีวิตที่ผ่านมา..จะดีมาก) ถ้าหากคิดได้เร็วกว่านี้…เสียด า ยที่เพิ่งคิดได้ “เมื่อตอนอายุ 60 ปี”

ผมได้ถามเพื่อนรุ่นพี่ ที่ตอนนี้เขาอายุ 60 ปีแล้ว

ผมถามเขาว่า… คุณได้เรียนรู้อะไรบ้าง

แล้วอย ากจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่ผ่านมา

ในชีวิตบ้างไหม ?

เขาบอกผมว่า..

1. “ผมจะอยู่ห่างจากคนที่ดูถู ก ผม”

เพราะเขาไม่เข้าใจคุณค่าในตัวผม

ฉะนั้น ผมจะไม่อยู่ใกล้ให้ความคิดล บ ของเขาหรอก

2. “จะไม่ยึดเอาความคิดตัวเองเป็นหลัก”

(จนทำล า ยมิตรภาพดีๆที่คนอื่นมีให้..)

เพราะการอยู่คนเดียว มันไม่สุข เท่าการ

มีความสุขหลาย ๆ คนหรอกนะ

3. “หากต้องจ่ายค่าแท็กซี่ ผมจะไม่รอให้คนขับหาเศ ษเหรียญมาทอน”

ผมจะก็ให้ทิ ปเขาเล็กน้อย

จากนั้นก็ได้รับรอยยิ้มตอบแทนมา

4. “จงมองในโลกในแง่บวก”

ชื่นชมมากกว่าตำห นิ  ขอบคุณและยินดี

กับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเสมอ

5. “จะไม่กังวลกับรอยเปื้ อ นเล็กๆ บนเสื้อผ้า”

หรือข้ อผิ ดพลา ดเล็กๆน้อยๆของใครก็ตาม

เพราะนิสัยนั้น สำคัญกว่ารูปลักษณ์ภายนอกเสมอ

6. “ผมจะไม่ต่อร าค ากับแม่ค้ าข ายผักผลไม้สักครั้ง”

บางครั้งผมกลับ จ่ายเงินเพิ่มอีกเล็กน้อย

ซึ่งไ ม่ได้กระทบกับชีวิตผม

แต่เงินเพียงเล็กน้อยที่ผมต่อ

อาจเป็นค่าเล่าเรียนในอนาคตของลูกเขา

7. “เมื่อก่อนผมรักพ่อแม่พี่น้อง เพื่อนฝูงมาก”

แต่มาบัดนี้ ผมอายุมากขึ้นสุขภาพก็เริ่ม

ไม่เหมือนก่อน ผมหันกลับมารักตัวเองมากกว่าเดิม

8. “ผมจะไม่แก้ไขความผิ ดคนอื่น แม้คนเหล่านั้นจะผิ ดก็ตาม”

เพราะการทำให้ทุกคน เป็นคนที่สมบูรณ์แบบ

ไม่ใช่หน้าที่และความรับผิ ดชอบของเรา

9. “จะไม่พูดกับผู้สูงอายุอีกว่า..เรื่องนี้ ท่านได้เล่าให้ฟังหลายครั้งแล้ว”

เพราะเรื่องที่ท่านกำลังเล่านั้น ทำให้ท่าน

ช่วยฟื้ นความทรงจำ ไ ม่ทำให้หลงๆ ลืมๆ

10. “คิดไว้เสมอว่า ทำทุกวันให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายของเรา”

เพราะวันหนึ่ง ก็ต้องถึงวันสุดท้ายของชีวิตจริงๆ

แล้วผมจะทำในสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขเสมอ

เมื่ออายุ 1 ขวบ ความสำเร็จคือ “การเดินได้ด้วยตัวเอง แบบไม่ต้องมีใครมาพยุ ง ”

เมื่ออายุ 4 ขวบ ความสำเร็จ คือ “ไ ม่ฉี รดกางเกง เข้าห้องน้ำเองเป็น”

เมื่ออายุ 8 ขวบ ความสำเร็จ คือ “รู้ทางกลับจากโรงเรียนกลับบ้านได้”

เมื่ออายุ 15 ปี ความสำเร็จ คือ “การมีเพื่อนมากมาย ที่รักเราด้วยใจจริง”

เมื่ออายุ 18 ปี ความสำเร็จ คือ “การสอบเข้ามหาวิทย าลัยที่ใฝ่ฝัน”

เมื่ออายุ 22 ปี ความสำเร็จ คือ “การเรียนจบจากมหาวิทย าลัยได้สำเร็จ”

เมื่ออายุ 25 ปี ความสำเร็จ คือ “การมีงานทำ มีเงินเดือนเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้”

เมื่ออายุ 30 ปี ความสำเร็จ คือ “การสร้างครอบครัว มีครอบครัวที่อบอุ่นได้”

เมื่ออายุ 35 ปี ความสำเร็จ คือ “การสร้างฐานะที่มั่นคง มีเหลือใช้เหลือเก็บ”

เมื่ออายุ 45 ปี ความสำเร็จ คือ “การได้ให้การศึกษาดีๆ และอนาคตดีๆ กับลู กๆ”

เมื่ออายุ 50 ปี ความสำเร็จ คือ “การรักษ าภาพลักษณ์ที่ดีเอาไว้ให้เสมอต้นเสมอปลาย”

เมื่ออายุ 55 ปี ความสำเร็จ คือ “ยังสามารถทำงานได้ดี มีอิสระในการทำงาน”

เมื่ออายุ 60 ปี ความสำเร็จ คือ “ยังขับรถ พาตัวเองไปในที่ ที่อย ากไปได้ อยากกินอะไรก็กิน”

เมื่ออายุ 65 ปี ความสำเร็จ คือ “มีสุขภาพร่างกายที่แข็ งแ รง ไม่เจ็ บ ป่ วย”

เมื่ออายุ 70 ปี ความสำเร็จ คือ “ยังได้พบปะ พูดคุย กับเพื่อนเก่าๆ ได้สนุกสนานเฮฮาบ้าง”

เมื่ออายุ 75 ปี ความสำเร็จ คือ “ไม่เป็นภาระใครเขา ช่วยเหลือตัวเองได้””

เมื่ออายุ 80 ปี ความสำเร็จ คือ “จำทางกลับบ้านได้”

 

ขอขอบคุณ FW Line