สูตรของคนจีนเก่า…สอนลูกให้เป็น “เถ้าแก่” แต่ยังเล็ก เพื่อมีอนาคตดี ฐานะร่ำรวย

วิธีการเลี้ยงลูก ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดลักษณะ

นิสัยและการกระทำของลูกตั้งแต่เด็กไปจนโต ซึ่งวิธีการเลี้ยงลูกของแต่ละครอบครัว

ก็มักได้รับอิ ท ธิ พ ล มาจากพ่อแม่ที่เคยเลี้ยงดูมา นอ ก จากนี้ แต่ละประเทศ ก็จะมีความเชื่อ

และวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันทำให้มีวิธีเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันเช่นกัน

วันนี้เราจะพาไปดูเคล็ดลับดีๆ ในการสอนลูกตามแบบฉบับของคนจีน

ที่มีวิธีการ และสอนลูกหลานให้เชื่อฟังจนได้ดี จะมีเคล็ดลับอะไรบ้าง…ไปดูกันค่ะ

1. คนจีนสอนให้ลูกขยัน ประหยัด อดทน คนจีนสอนให้ลูกๆ ขยัน ประหยัด อดทน ไม่เกียจคร้าน

จึงทำให้สร้างธุรกิจ จากเสื่อผืนหมอนใบ ได้ชาวจีนสอนให้ลูกได้รับรู้ถึงความยากลำบากก่อน

ต้องมีความขยัน อดทน เพราะเชื่อว่า…การให้ลูกลำบากก่อน จะสบายในอนาคตนั่นเอง

2. คนจีนสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้

ซึ่งนี่คือการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองที่สำคัญที่สุด พ่อแม่ชาวจีนจะไม่โอ๋

หรือปกป้องความรู้สึกของลูกจนเกินพอดี เพราะเชื่อว่าลูกเรียนเก่งได้ ถ้าตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร

ดังนั้น ถ้าลูกสอบตก พ่อแม่ชาวจีนจะว่ากล่าวกับเด็ก พร้อมกับกดดันให้ลูกขยัน

ทำแบบฝึกหัด หรือฝึกฝนตนเอง ให้เก่งมากขึ้น การฝึกอบรมที่เคี่ยวเข็ญของพ่อแม่

แบบฉบับชาวจีนทำให้ลูกประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีความจริงจังมาก

3. คนจีนสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง คนจีนสอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง ให้คิดและตัดสินใจเอง

เพราะประเทศจีน เป็นประเทศที่มี ประชากรเยอะมาก มีการแข่งขันที่สูงมากเช่นกัน

ดังนั้น จึงต้องสอนลูกๆ ให้ช่วยเหลือตัวเอง ตัดสินใจเอง เพื่อผลที่ออกมาดีที่สุดด้วย

4. คุณพ่อคุณแม่ชาวจีนมีแผนอนาคตให้ลูก พ่อแม่ชาวจีนมักเตรียมอนาคตให้ลูก

สอนให้ลูกรู้จักความสามารถและศักยภาพของตนเอง รวมทั้งติด อ า วุ ธ ทางปัญหา

เสริมสร้างทักษะ ฝึกฝนระเบียบวินัย และ สร้างความเชื่อมั่น ในตนเองให้กับลูก

แทนที่จะปล่อยให้ลูก ทำตามความฝันของตัวเอง (ซึ่งอาจจะเป็นจริงหรือไม่ก็ได้)

ทำให้เด็กๆ ชาวจีน มีโอกาสมาก และประสบความสำเร็จในอนาคตมากด้วย

เนื่องจากมีการปลูกฝังแนวทาง ช่วยเหลือตัวเองและความสามารถตั้งแต่ยังเด็ก

5. คนจีนสอนให้ลูกกตัญญูต่อพ่อแม่ ชาวจีนถือว่าลูกเป็นหนี้ชีวิตพ่อแม่

ต้องตอบแทนบุญคุณ กตัญญูต่อท่าน ซึ่งเป็นแนวคิดตามแบบปรัชญาขงจื้อ

ดังนั้น ลูกจึงมีหน้าที่ ที่ต้องเป็นลูกที่ดี เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ และทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจ

เช่นเดียวกับ พ่อแม่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการเลี้ยงดูลูกเช่นกัน ไม่ว่าชาติไหน

ถ้าเราปูพื้นฐานให้เป็นเด็กใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่ดี มีคุณธรรมประจำใจ มีเป้าหมายในชีวิต

ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้น ซึ่งครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่อบรมสั่งสอนเด็ก

ที่เกิดมา ให้มีภูมิ รับกับทุกสถานการณ์ ที่เขาต้องเจอ…ถ้าพื้นฐานครอบครัวดี

เด็กก็จะออกมาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตัวเองได้แม้อยู่ในที่ลำบาก

“ความแตกต่างในการเลี้ยงลูก 

ครอบครัวคนไทย กับ คนจีน”

“คนไทยเลี้ยงลูกอย่างฮ่องเต้… คนจีนเลี้ยงลูกให้เป็นฮ่องเต้”

“คนไทยให้กำลังใจลูก… คนจีนสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้”

“คนไทยสอนลูกจากประสบการณ์… คนจีนสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง”

“คนไทยสอนให้ลูกกตัญญู… คนจีนถือว่าลูกเป็นหนี้ชีวิตพ่อแม่”

“คนไทยสอนให้ลูกตามหาความฝัน… คนจีนเตรียมอนาคตให้ลูก”

 

เราควรนำข้อดี ของการเลี้ยงลูก ทั้งของคนไทยเราและตามแบบคนจีน มาบูรณาการ

เพื่อให้ลูกเป็นผู้ใหญที่ดี ออกสู่สังคมในอนาคต