พ่อแม่ใช้เวลาอยู่กับลูกให้คุ้มค่าที่สุด… คุณมีเวลาใกล้ชิดกับลูกแค่ 10 ปีแรก

ลูกนั้นเราจะมีเวลากับเขามากที่สุดก็เพียง ระยะ 10 ปีแรกเท่านั้นเอง พอหลังจากนั้น

เวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันจะเริ่มลดลง ซึ่งในปีแรกนั้นเราจะได้อุ้ ม ลู กนอน 6 เดือนแรก

แล้วพอหลังจากนั้น “ลูกจะเริ่มนอนได้เอง” เวลาในการ อุ้ ม ลู กก็มีแค่ 1 ปีเท่านั้น

เพราะว่า…หลังจากนั้น “เขาก็เดินได้เอง” เราก็มีเวลาในกอด เล่นกับลูกได้เพียง 2 ปี

เท่านั้น พอหลังจากนั้น “เขาก็ไม่ยอมให้กอดนานๆ” แล้วเราก็จะมีเวลาพูดให้ลูกฟังเพียง

แค่ 3 ปีแรกเท่านั้น เพราะถ้า… หลังจากนั้น “เขาจะเริ่มงอแงไม่ฟังเราแล้ว”

เรามีเวลาอยู่กับลูกตลอดเพียง 10 ปีเท่านั้นเอง เพราะ…หลังจากนั้น

“เขาจะไม่ยอมอยู่บ้านกับเราแล้ว” และอย ากจะอยู่กับเพื่อนมากกว่า

เราก็จะดูแลลูกได้อ ย่ า งดีที่สุด ก็เพียง 15 ปีแรกเท่านั้นเองเพราะ…หลังจากนั้น

เขาก็ไม่อย ากให้เราดูแล เขาเองก็มีชีวิตของเขา” และบางคนก็สามารถดูแลตัวเองได้แล้ว

ไม่อ ย า กจะเป็นภาระของใคร ลูกเองเขาก็ต้องการจะมีใช้ชีวิตของเขามีแบบแผน

การใช้ชีวิตของตัวเอง หลังจากนั้น “เราอาจจะไม่ได้เจอลูกเลย”

เวลาอาจจะไม่ตรงกันแล้ว เวลาของใคร สักคนก็หมดลงเหมือนกัน

ในวันที่ลูกยังอยู่กับเราก็ควรจะใช้เวลา อยู่กับลูกค้าให้คุ้ม พอเขาโตแล้ว

เขามีครอบครัว มีภาระหน้าที่ มีเป้าหมาย มีความฝันเป็นของตัวเอง

เขาเริ่มทำงาน และเริ่มมีเวลาน้อยลงแล้ว วันนั้นมันมาถึงแน่นอนก็อ ย่ าได้ยึดติดอะไร

เพราะ… นั่น “มันชีวิตเขา” คุณเองก็มีชีวิตของคุณไม่ควรจะวางความคาดหวังอะไรไว้กับลูก

เพราะ… ถ้าคุณรักลูก

“คุณจะไม่เอาภาระเอาความคาดหวังอะไรของตัวเองไปให้เขาแบก”

ในช่วงเวลาที่ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง 15 ปี เรายังอยู่กับเขาได้เต็มที่ก็จงกอบโกยช่วงเวลา นั้นไว้ให้ดี

 

ขอบคุณ คิดกลับด้าน