5 วิธีสร้างฐานะ เป็นคนมีกิน มีเก็บ ไม่ขัดสน (เริ่มเปลี่ยนได้แล้ว)

“การมีเงินเก็บ คือ เป้าหมายของทุกคน” อยากจะมีกินมีเก็บ

เราลองเปลี่ยนวิธีคิด มุมมองใหม่ ทำตาม 5 ข้อนี้ รับรอง ไม่ขัดสนแน่นอนค่ะ

1. วางเป้าหมายให้ชีวิต

การวางเป้าหมายชีวิต จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นว่า..

เราจะต้องเดินไปทิศทางไหน ต้องทำอะไรบ้ าง เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

นอกจากวางแผนชีวิตแล้ว การวางแผนทางการเงินก็สำคัญไม่แพ้กัน

หากเรามีแผนทางการเงินที่ดี มีการแบ่งส่วนเก็บ ส่วนใช้ มีวินัยอย่างสม่ำเสมอ

จะช่วยให้เราใช้จ่ายได้พอ และยังมีเหลือเก็บ

2. สร้างอาชีพที่ 2 หารายได้เสริม

การทำงาน มีรายได้แค่ทางเดียว จะทำให้คุณลำบาก หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น

อย่างเช่น โ ค วิ ด – 1 9 ที่ทำให้หลายๆคน ต้องตกงาน เป็นเวลานาน หลายๆอาชีพ

ที่ว่ามั่นคง ไม่ตกงานแน่นอน ก็ยังไม่รอ ด ซึ่งอนาคต ไม่มีใครรู้ว่า จะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่า

ดังนั้นการมีอาชีพที่ 2 หรือรายได้ทางอื่นเพิ่มขึ้น จะช่วยให้เรามีทางสำรอง

ในการหาเงินได้ และถึงงานที่เป็นรายได้หลัก ของเราจะยังดีอยู่ การมีรายได้เสริม

ก็ยิ่งช่วยลดความเสี่ ยง และ สร้างความมั่นคงให้เราได้มากขึ้น

บางคน อาจจะมีรายได้ จากงานเสริม มากกว่างานประจำซะอีก

3. รู้จักเก็บออม และการล ง ทุ น

เมื่อเงินเดือนออก ให้แบ่งเงินออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก 50% สำหรับค่าใช้จ่าย

ที่พัก อ า ห า ร ค่าน้ำค่าไฟ และอื่นๆ ส่วนที่2 30% สำหรับจ่าย

หนี้สิน บ้ าน รถ บั ต ร เ ค ร ดิ ต และส่วนที่ 3 20% สำหรับเงินออม ซื้ อพันธบัตร

กองทุนรวม และ เผื่อฉุ ก เ ฉิ นการแบ่งเงินออกให้เป็นสัดส่วน

จะช่วยให้เรามีเงินเก็บ ได้ง่ายขึ้น เพื่อสร้างความสมดุลให้กับชีวิตของเราให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

4. หยุดสร้างภาระให้ตัวเอง

หลายคนมักจะทำข้อนี้กันไม่ค่อยได้ คือ การสร้างภาระให้ตัวเอง

ภาระบางอย่าง ก็จำเป็นที่จะต้องมีไว้ เช่น บ้ านที่ต้องใช้อยู่อาศัย หรือ รถ

ที่เป็นย านพาหนะ แต่สำหรับภาระบางอย่างก็ไม่ควรที่จะมี อย่างภาระค่าบั ต ร เ ค ร ดิ ต

หากใครเป็นคนที่สนุกกับการรูด แล้วต้องมานั่งเ ค รี ย ดทีหลังว่า..

จะเอาเงินไหนมาจ่าย หรือชอบจ่ายขั้นต่ำ ขอให้คุณหยุดพฤติกร รมแบบนี้ซะ เพราะมัน

กำลังสร้างนิสัยมักง่าย ให้กับคุณ เป็นการเอาเงินในอนาคตมาใช้โดยที่คุณก็ยังไม่มีจ่าย

และ ดอก เ บี้ ยบั ต ร เ ค ร ดิ ตก็มหาโ ห ด รูดแค่เท่าที่จำเป็น แล้วจ่ายคืนทันทีจะดีกว่า

5. หยุดเป็นนักโช ค ล าภการเสี่ ยงดวง

สิ่งเหล่านี้ เป็นตัวพากเงิน ไปจากคุณได้ง่ายมากๆ หายวับไปกับตา

ไม่มีดอกออกผล ให้เห็นเหมือนการนำเงินไปล ง ทุ น แต่บางคนก็เข้าข้างตัวเอง

และคิดว่ามันคือการล ง ทุ น อย่างหนึ่ง ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลย

มันอาจจะยิ่งเพิ่มพูนหนี้สิน ให้คุณและพอกขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นปัญหาที่คุณแก้ไขไม่ได้สักที