เจียดเงิน แค่เงินวันละ 50 บาท ชีวิตคุณเปลี่ยนได้เลยนะ

วันนี้ เราได้นำแนวคิด การออมเงินด้วยแบงค์ 50 บาท เป็นประจำทุกวัน

มาเป็นแง่คิด ? ให้ทุกคนในการเก็บเงิ นกัน เพียงเก็บ เงิ นด้วยแบงค์ 50 บาท

จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ และหลายคน อาจจะสงสัยว่า.. มั นเป็นไปได้หรือ?

ฉะนั้น วันนี้เรามีคำตอบ ถ้าคุณเริ่มเก็บเงิ น วันละ 50 บาท เป็นประจำทุกวันใน 1 ปี

คุณจะมีเ งินเก็บ 18,250 นานวันเข้า 10 ปี คุณจะมีเ งิน 182,500 บาท

หากเก็บวันละ 100 บาท ใน 1 ปี จะมี เงิ นเก็บ 36,500 แล้วภายใน 10 ปี คุณจะมีเงิ น 365,000 บาท

แต่หากคุณไม่เก็บเลย มีเท่าไหร่ใช้หมด ปีหน้าคุณก็ไม่มีอะไรกับเขาหรอก อีกกี่สิบปี ก็ไม่มี

มันก็เช่นเดียว กับการใช้ชีวิตนี่แหละ ถ้าในวันนี้คุณตั้งใจทำงานเต็มที่ จนเชี่ยวชาญ

ศึกษาหาความรู้ พัฒนาชีวิตตัวเอง อยู่เรื่อยๆในระยะเวลา 5 ปี

คุณก็อาจได้เลื่อนตำแหน่ง อีก 10 ปี คุณก็จะได้เป็นหัวหน้า และถ้าคุณตั้งใจทำ

คิดแต่เรื่องที่มีประโยชน์ ต่อชีวิตคุณ อาจจะมีกิจการ 3 สาขา ใน 10 ปี

อาจจะได้มี 10 สาขาก็เป็นได้นะ แต่ถ้าวันนี้ คุณมัวแต่ทำตัวเป็นจิตอาสา

เรื่องคนอื่นเขาไปใส่ใจ แต่ธุระของคนอื่นมากว่า ธุระของตัวเอง หมั่นทำแต่เรื่องที่

ไม่เคยเกิดประโยชน์เลย คิดแต่เรื่องที่ไม่ได้เงิ น กี่ปีๆชีวิตคุณก็จะเท่าเดิม

ดังเช่นเรื่องที่เก็บเงิ นนี่แหละ หลายคน..มักจะเสียเวลาชีวิตไป กับเรื่องไม่เป็นเรื่อง

หรือไม่ได้ประโยชน์ หรือแม้แต่เรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลย จนไม่มีเวลามา

พัฒนาความสามารถตัวเอง ฉะนั้น เราจงสร้างสิ่งดีๆ ให้กับชีวิตตัวเอง เรื่องของคนอื่น

ถ้าไม่เกี่ยวกับเรา ไม่ต้องอย ากรู้ทุกอย่างก็ได้ รู้เท่าที่เขาอย ากบอกก็พอ

จะได้มีเวลาไปทำเรื่องตัวเองให้ดี ให้มีประโยชน์ เวลาของคุณมีจำกัด อย่าเสียเวลา

ไปกับเรื่องของคนอื่น สิ่งที่คุณคิดจะทำในวันนี้ มันจะส่งผลต่ออนาคตของคุณได้

ฉะนั้น คุณอย ากให้ชีวิตเป็นแบบไหน ?

“อย ากมีเงินเก็บ” หรือ“ไม่มี” คุณกำหนดได้…

 

ขอบคุณ e–yhangwa