เริ่มสร้างฐานะได้ แก่ตัวไป มีเงินใช้ไม่ขัดสน ไม่พึ่งพาลูกหลาน

1. ใช้รับ จ่ายรู้

เช่น การทำบัญชี ร ายรับ รายจ่าย เหล่านี้นั้นมันช่วยได้ มันเป็น คำตอบ เพราะทำให้เรารู้ แนวทาง

รู้การเคลื่อนไหว เราจะได้ป้องกันเงินรั่ วไหลได้

2. ใช้ชีวิตจน ลืมอนาคต

เพราะเรานั้นควรเตรียมวางแผน การเงินไว้สำหรับอนาคตของเราด้วย เราไม่รู้ว่า..

อนาคตเราจะเป็นยังไง เช่น การศึกษาให้ลูกวางแผนเกษียณเตรียมพร้อมเอาไว้ สำหรับ

กรณีฉุ กเ ฉิ นมา เกิดเรื่องจำเป็นต้องใช้เงิน จะได้ไม่ลำบากมาก

 

3. ร่า งกา ย สุ ข ภ า พ คือสิ่งสำคัญ

เงินที่มีเงินมากมายที่หามาได้ แต่ไม่ได้ใช้ความสุขจากมันเลยสักนิด แต่กลับต้อง มารักษ าตัวตอนแก่

จนเงินหมด ฉะนั้น หันหลังให้เงินบ้างในบางครั้ง ให้ชีวิตมันสมดุลกัน และหันมาดูแลใส่ใจ

สุ ข ภ า พ กาย สุ ข ภ า พ ใจกันดีกว่า

4. ออมไว้เสมอ ก่อนใช้ล งทุ นอะไร

เช่น การฝากเงินธนาคาร อย่างเดียวไม่ดี เมื่อเก็บเงินจงเปลี่ยนเป็นการล งทุ นบ้าง เพื่อผลตอบแทน

กร ะ จา ย ความ เสี่ยงด้วย ให้ขาดทุนน้อยที่สุด

5. ดูการคบคน คบกับใครเราก็เป็นคนแบบนั้น

ถ้าเราใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มเพื่อน เจ้าสำราญคอยแต่จะชวนกันเที่ยว วันๆ ไม่ทำอะไร แต่หาก

คบเพื่อนกลุ่มนักล งทุ น วัน ๆ ก็ชวนกันคุย แต่เรื่องการออมเงิน การเงิน กำไร

6. ไม่มีหนี้ คือลาภอันประเสริฐสุดแล้ว

แต่หากเรา มีโครงการที่ต้องใช้เงิน ก้อนใหญ่ อาทิ ซื้อบ้าน ซื้อรถแบบนี้ เราควรวางแผนให้ดี

ควรออมล่วงหน้าจะดีมาก แล้วก็ใช้เงินออมของเราเป็นหลัก

7. ขยันหารายได้เพื่อ ก ร ะ จ า ย ความ เ สี่ ย ง

ยิ่งถ้าเป็นพนักงานออฟิศเนี่ย ทำงานประจำมีความเสี่ย ง จากการ ถูกปล ด มากเชียวนะ ในสมัยนี้

ฉะนั้นเนี่ย เราควรต้องมองหารายได้เสริมเอาไว้นะ จะได้รองรับความ เ สี่ ย ง ทางการเงิน

8. ใช้ให้พอดี พอเพียง พอกินอย่าใช้เกินตัว

ความพอดี มันจะดีพอสำหรับเราเอง จะทำให้เราไม่ทุกข์ย ากในเวลาที่เกิดปัญหา

ถ้าหาได้น้อย แล้วใช้มากเนี่ย ไม่อย ากนึกถึงอนาคตเลยว่าจะเป็นในรูปแบบไหน

9. เก็บวันนี้ มีใช้วันหน้า เริ่มก่อน ออมก่อน รวยก่อน

การออมเป็นรากฐานอันสำคัญ ของชีวิตในอนาคตเราเลย เคล็ดลับง่ายๆ เช่น แบ่งเงินออมก่อน ที่จะใช้

เป็นสัดส่วน ต่อไปรับรองในภายภาคหน้า ไม่มีจน

10. ไม่มีปัญญา ป้องทรัพย์ได้

เพราะความมั่งคั่งนั้น คือ สิ่งที่ไม่จี รั ง ซะเลย

และในการ รั ก ษ าความมั่งคั่งเอาไว้ ก็คือ..

“ปัญญาของเรา” เพราะงั้น เราต้องหมั่นหาความรู้ พัฒนาตัวเองเสมอ ติ ด ต ามสถานการณ์ให้ทัน

ขอบคุณที่มา : t a m n a n n a