7 เหตุผล ที่ควรเก็บทองสะสมไว้ในยามจำเป็น

เพราะแต่ละคนนั้น ก็มีเป้าหมายในการเก็บทอง ที่ต่างกัน แต่ไม่ว่าจะเก็บ

เพื่อวัตถุประสงค์อะไร ก็ดีต่อใจเราทั้งนั้น มีคนไทยจำนวuไม่น้อย ที่มักซื้อ “ทองคำ”

เก็บไว้ แต่ละคน มีเป้าหมายในการเก็บทอง แตกต่างกันยิ่งในช่วงเหตุการณ์สำคัญๆ

เหล่านี้ ที่จะทำให้ ทองคำ เป็นตัวช่วยได้ดีในการเก็บออม “ทองคำ”

ก็ยังเป็นที่ต้องการ ในทุกวันนี้ ช่วงเหตุก ารณ์สำคัญๆ ดังต่อไปนี้

1. ใช้แทนการเก็บเงิน เก็บเงินสด ย า ก เลยลองเก็บเป็นทองแทน

ทองคำ เป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บออมเงิน

สำหรับผู้ที่เก็บเงินไม่อยู่ หรือผู้ที่ต้องการสร้างวินัยในการออมเงิน

โดยการเก็บทองแทน การเก็บเงินนั้น ก็เหมือนกับการฝากเงินประจำกับธนาคาร

แต่เปลี่ยนจากสะสมเงินเป็นสะสมทองคำแทน

2. ใช้จ่ายในย า มเจ็ บไ ข้ได้ป่ วย

ค่า รั ก ษ า พ ย า บ า ล เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายสำคัญ ที่คนทุกวัยต้องคิดถึง

โดยเฉพาะวัยเกษียณ ที่มีอายุมากขึ้น สุ ข ภ า พ ก็อาจไม่ได้แข็งเหมือนสมัยหนุ่ม ๆ สาว ๆ

โอกาสเกิด โ ร ค ร้ า ย ก็สูง ดังนั้น ควรเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย

ซึ่งแน่นอนว่า โ ร ค ร้ า ย บาง โ ร ค มีค่า รั ก ษ า ค่อนข้างสูงมาก

ฉะนั้น ต้องมีเงินเก็บในส่วนนี้ไม่น้อย แน่นอนว่า เงินสด มีสภาพคล่องสูง

3. สำรองการเงิน ใน ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น ค่าเทอมลูกไม่พอ เครี ย ดหนักมาก

เราคงจะเคยเห็นข่า ว ผู้ปกครอง นำทองมาขายในช่วงเปิดเทอมกันเยอะมาก ๆ

เนื่องด้วย ค่าใช้เรื่องเรียนต่อลูก 1 คน ค่อนข้างเยอะ พ่อแม่ท่านไหน

ที่ไม่ได้วางแผนการเงินที่ดี หรือวางแผนแล้วแต่เงินไม่พอใช้จริง ๆ

ก็ได้ทองคำ นี้ละ มาช่วยให้ผ่านพ้น วิ ก ฤ ต นี้ไปได้

4. ให้เป็นของขวัญลูก ในวันสำคัญ ลูกรับปริญญา ทองก้อนนี้คือทุนตั้งต้น

ทองคำ เป็นสมบัติที่มีมูลค่า หลายคนเก็บทองไว้ ก็เพื่อเป็นมรดก ตกทอดให้แก่ลูกหลาน

เอาไว้เป็นทุนสำรองการเงิน หรือให้เป็นของขวัญในวันสำคัญ ๆ เช่น วันแต่งงาน วันสงกรานต์

วันตรุษจีน ฯลฯ ซึ่งลูกหลาน ก็นำทองเหล่านี้ ไปต่อยอดทางการเงินอีกทอดหนึ่งได้

5. เป็นทุนสำคัญในการทำธุรกิจ ทุนไม่พอ เงินเก็บเหลือน้อย ไม่ อ ย า ก กู้หนี้

แม้ว่า ทองคำ จะไม่มีปันผล ไม่มี ดอกเบี้ย ให้เหมือนสินทรัพย์อื่น ๆ

แต่ราคาส่วนต่าง คือ..สิ่งที่ทำให้ ทองคำได้รับความสนใจ เก็บไว้เพื่อลงทุน

มีหลายคนที่เกษียณ แล้วหันมาทำธุรกิจเล็ก ๆ น้อย ๆ

6. ใช้ป้องกัน อัตตาเงินเฟ้ อ ข้าวของแพงขึ้น เงินเก็บแทบไม่เหลือ

“อัตราเงินเฟ้ อ” คือศั ต รู ตัว ฉกาจ ที่ทำให้เงินมีมูลค่าลดลง

เพราะหากเกิดภาวะเงินเฟ้ อ หมายความว่า.. สินค้าและบริการต่างๆ จะมีราคาแพงขึ้น

ต้องใช้เงินซื้อมากขึ้น เช่น เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ราคาก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ 30 บาท ปัจจุบันถ้วยละ 40 บาท

ซึ่งจะส่งผล ต่อเงินเก็บที่มีอยู่ อาจไม่พอใช้จ่าย ในย ามเกษียณก็เป็นได้

7. สินทรัพย์ทางเลือก กระจายความ เ สี่ ย ง ถือทองคำไว้ เผื่อวันใดหุ้นตก จะได้อุ่นใจ

ความเสี่ ย ง ที่ว่านี้ คือความ เ สี่ ย งของค่าเงิน มีหลายประเทศ เก็บสำรอง..

ทองคำ เอาไว้ เพื่อป้อ ง กันการเกิด วิ ก ฤ ต ทางการเงินเหตุการณ์ฉุ ก เ ฉิ นทั่วโลก

ซึ่งคนวัยเกษียณจำนวuไม่น้อย ที่ซื้อทองเก็บไว้ เพื่อเป็นการลงทุน

และกระจายความ เ สี่ ย ง ของสินทรัพย์อื่น ๆ ดังนั้น อย่างน้อยการมี ทองคำ ติดตัวไว้

ก็ทำให้อุ่นใจได้ว่ามีเงินสำรองอยู่ ไม่ว่าจะเก็บทองไว้เพื่ออะไร..

การมีทองสำรองไว้ ก็ย่อมทำให้อุ่นใจได้ว่ามีหลักประกันการเงิน หากเกิดปัญหาได้ดีมาก