7 สิ่งของส่วนตัว ที่ไม่ควรเปิดเผยลงในโซเชียลเฟสบุ๊ค

การแช ร์ เรื่องรา ว ชีวิตประจำวันผ่านสื่อโซเชียล น่าจะกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว

แต่รู้หรือไม่ บางครั้งการแช ร์เรื่องบางอย่างอาจเป็นการนำ ภั ย มาสู่ตัวเรา

การใช้สื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม

ถือเป็นเรื่องปกติของเราทุกวันนี้ ซึ่งการแช ร์ เรื่องรา ว ต่างๆ ก็เพื่อให้ ญาติ พี่น้อง

และเพื่อนได้รู้เรื่องรา ว ของเราในบางช่วงเวลา ต่างรู้หรือไม่ว่าพฤติกร รม

ที่เราทำบางอย่าง ในการโพสต์หรือแช ร์ ลงไป อาจกลายเป็นเครื่องมือให้มิ จ ฉ า ชีพ

นำไปก่อเหตุอ า ช ญ า ก ร รม และกลายเป็น ภั ยมาถึงตัวเราได้ตลอดเวลา

1. การโพสต์ข้อมูลส่วนตัว

อาทิ การบอก วันเดือนปีเกิด หรือที่อยู่ ซึ่งนั้นอาจกลายเป็นข้อมู ล ให้ มิ จ ฉา ชีพ

นำไปปลอ มแปลง  เป็นตัวเราได้แล้วนำไปหลอ ก ล วงผู้อื่นได้

2. บัตรประชาชน หรือ บัตรใดก็ตาม

ที่แสดงข้อมูลส่วนตัวของเรา โดยเฉพาะ Bo a r d i n g p a s s ซึ่งในนั้นจะมี Q R C o d e

สำหรับสแก น ดูข้อมูลส่วนตัวของเราได้ และอาจถูกนำไปสว ม สิ ทธิ์

แอ บ อ้ า ง ในการทำ ผิ ด ก ฎ ห ม าย

3. โช ว์เงินทอง ของมีค่า

โช ว์ทรัพย์สิน ซึ่งนั้นอาจเป็นการเชื้ อ เชิญให้โจ ร มา โ จ ร ก ร รม เราได้ทุกเมื่อ ของมีค่าต่างๆ

ที่เรามี ไม่ว่าจะเป็น เงินสด ทองคำ เพชรนิลจินดา หรือสิ่งของที่มีราคาแพง

ไม่ต้องถ่ ายลงโซเชียลให้คนรับรู้จะดีกว่ายิ่งสมัยนี้เศรษกิจกำลังย่ำแย่ หลายคนก็ตกงาน

การอวดโช ว์ของมีค่า อาจจะเป็นเป้ า ล่ อ มิ จ ฉ า ชี พ มาถึงบ้านของเราโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้

4. ข้อมูลทางการเงิน

สำหรับข้อมูลทางการเงิน ก็เป็นสิ่งสำคัญ และเป็นข้อมูลส่วนตัว ที่ไม่ควรจะเปิดเผย

ให้ผู้อื่นรับรู้เช่นกัน ไม่ว่าจะคุณจะกำลังประสบปัญหาทางการเงิน หรือจะอู่ฟู่อยู่ก็ตาม

ทุกอย่างคือข้อมูลความลับของคุณเอง ที่ควรปกปิดไว้ ไม่ใช่เปิดเผยให้คนอื่นรู้ด้วย

5. ข้อมูลของลูก รูปถ่าย ลูก

ในขณะเดินทางหรือไปเล่นยังสถานที่ไหนก็ตาม เพราะเด็กอาจตกเป็นเหยื่ อ

อ า ช ญ า ก ร รม อาทิ การลั ก พ า ตัว

6. ข่ า ว ห ล อก

ซึ่งนี้อาจทำให้เกิดความเข้าใจ ผิ ด และคนในข่ า ว เกิดความเสียหา

หรือ คนร้ ายฉ วยโอกาสในการหาประโยชน์จากข่ า ว ดังกล่าว

7. ระบาย เรื่องแย่ๆ ของตัวเอง

หากคุณกำลังเจอปัญหาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆหรือเรื่องใหญ่

ก็ไม่ควร ที่จะเอามาโพสต์ลงบนโลกออนไลน์ เพราะเราไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงกับเรา

เปลี่ยนเป็นการ โทรหาเพื่อนเพื่อนัดเจอ และปรึกษาปรับทุกข์จะดีกว่า

และการที่โพสต์แต่ด้ าน แ ย่ๆของชีวิต มันทำให้คนอื่นที่มองมา อาจจะมองว่า..

คุณไม่สร้างสรรค์ คนที่ดีๆเขาก็จะตีตัวออกห่าง หายไปจากชีวิตคุณ ใครจะอยากได้

แต่พลังงานลบล่ะจริงไหม โพสต์แต่เรื่องร าวดีๆ สร้างพลับวกให้กันจะดีกว่า

 

โลกออนไลน์ สร้างความสะดวกรวดเร็ว ให้กับชีวิตเรา ดังนั้นก่อนจะโพสต์อะไร

หรือใส่ข้อมูลรูปภาพลงไปต้องตรว จ ส อบให้รอบคอบทุกครั้ง เล่นให้เกิดประโยชน์ อย่ าให้เกิ ด โ ท ษ กับตัวเอง