“ปม” 14 ข้อ ในใจลูก…ที่พ่อแม่สร้างปมไว้ให้ โดยไม่รู้ตัว

คนเรา มักจะบ่มเพาะนิสัยของตัวเอง ลงไปยังลูก โดยไม่รู้ตัวดังนั้น..ก่อนจะทำอะไร

หยุดคิดซักนิดว่า..เมื่อก่อนคุณอยากให้พ่อ-แม่ ทำแบบนี้กับคุณหรือไม่ ?

แล้วคุณอยากได้การปฏิบัติแบบไหนจากท่าน ? แล้วปฏิบัติแบบนั้นอย่างมีสติ

1. หากลูกของคุณ “โ กห ก บ่อย” อาจเป็นเพราะคุณ “ลงโท ษ” เขามากเกินไป

2. หากลูกของคุณ “ขาดความมั่นใจ” ในตัวเอง อาจเป็นเพราะคุณ ไม่เคยให้ “กำลังใจเขา”

3. หากลูกของคุณ “ไม่ค่อยพูด” อาจเป็นเพราะคุณ “ไม่ค่อยได้พูดคุย” กับเขานัก

4. หากลูกของคุณเป็นคน “งก ตระหนี่” อาจเป็นเพราะคุณ ไม่เคย “แบ่ งปั น “ อะไรให้เขา

5. หากลูกของคุณ “ขี้ขลาด” อาจเป็นเพราะคุณ คอยแต่ “ปกป้อง และ แก้ต่างให้ “

6. หากลูกของคุณ “ไม่ให้เกียรติผู้อื่น” อาจเป็นเพราะคุณ ชอบ “ขึ้นเสียง” กับเขา

7. หากลูกของคุณ “โกรธง่าย” อยู่ตลอดเวลา อาจเป็นเพราะว่าคุณ “ไม่เคยชื่นชม” เขาเลย

8. หากลูกของคุณชอบ “ลักขโม ย” อาจเป็นเพราะคุณไม่เคยสอนเขาให้รู้จักคำว่า “ให้”

9. หากลูกของคุณ “อันธพาล” ชอบรั งแกคนอื่น อาจเป็นเพราะคุณแสดงความ “รุนแรง ก้าวร้าว”  ให้เขาเห็น

10. หากลูกของคุณ “อ่อนแอ” อาจเป็นเพราะคุณชอบ “ขู่ให้เขาห วาดก ลัว”

11. หากลูกของคุณ “ขี้อิจฉา” อาจเป็นเพราะคุณ “เพิกเฉย ไม่ใส่ใจ” เขา

12. หากลูกคุณมัก “สร้างความรำคาญใจ” ต่อคุณ อาจเป็นเพราะคุณ “ไม่เคยกอด” เขา

13. หากลูกของคุณ “ไม่เชื่อฟัง” คุณ อาจเป็นเพราะคุณ “เรียกร้อง” มากเกินไปจากพวกเขา

14. หากลูกของคุณชอบ “เก็บเ นื้ อเก็บตัว” อาจเป็นเพราะคุณ “ยุ่งแต่เรื่องของตัวเอง” มากเกินไป

เห็นไหมว่า… ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น 

ทุกปมที่เป็นอยู่ ล้วนเกิดจาก

ผลกรรมของการกระทำ ที่คน

ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ หรือคนในครอบครัว 

ได้เคยทำไว้ให้ลูกได้เห็นทั้งสิ้น

 

ขอบคุณที่มา : b i t c o r e t e c h .