สูตรการออมเงินแบบง่ายๆ ด้วยวิธี 50/30/20 ทำตามนี้ (ชีวิตจะได้ไม่ลำบาก)

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ วิธีการออมเงิ น กับบทความ วิธีออมเงิ น 50/30/20

ให้ชีวิตไม่ลำบาก ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง สำหรับใคร ที่ไม่อย ากจะมานั่ง

เครียดทุกครั้ง ที่ใช้เ งินบาท สุดท้ายในกระเป๋าสตางค์กฎการออมเงิ น 50/30/20

ช่วยให้คุณสามารถ บริหารจัดการ รายได้ของคุณ เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่าย

ทั้งในส่วนของสิ่งที่จำเป็น ในชีวิต และเป้าหมายในอนาคต ในขณะเดียวกัน

ก็มีเ งินเหลือพอ สำหรับใช้จ่าย ให้กับความสุขของชีวิตการทำแผนออมเ งิน

ควรคำนวณจากรายรับที่แท้จริงของคุณ ซึ่งเป็น รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เช่น

การเสียภาษีและแบ่งเ งินของคุณ ออกเป็นสัดส่วน ดังนี้

50% = ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

20% = เงิ นออมและชำระหนี้

30% = ใช้กับสิ่งที่ต้องการ

แล้วก ฎ การออมเงิ น 50/30/20 มีวิธีการ

แบ่งเงิ น อย่างไร… มาดูวิธี

แบ่งเงิ น ในแต่ละสัดส่วน อย่างละเอียดกันเถอะ

50% = ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น…

50% = ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอ้า งอิงจาก ก ฎการออมเงิ น 50/30/20 คุณควรแบ่งเ งิน

ครึ่งหนึ่งของรายรับไว้ สำหรับใช้จ่าย กับส่วนที่จำเป็น ในชีวิต

อะไรคือ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ? ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น คือสิ่งที่คุณขาดไม่ได้

และจำเป็นต้องจ่าย เช่น ค่าบ้าน ค่าอาหารค่าเดินทาง และค่าสาธารณูปโภค

อย่างค่าน้ำและค่าไฟ หากคุณยังสับสน และไม่แน่ใจในการ แบ่งเ งิน ในส่วนดังกล่าว

ลองดูตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ ตัวอย่างค่าใช้จ่ายที่อาจจะทำให้คุณสับสนการชำระหนี้

เจ้าหนี้มักจะกำหนดให้เรา ต้องชำระเ งินจำนวนหนึ่ง ในแต่ละเดือน ดังนั้นค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ

ในการชำระหนี้ จึงนับเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่าย ที่จำเป็น แล้วเราจะจัดการอย่างไร

หากเราอย ากจ่ายมากกว่ายอดขั้นต่ำ? เพื่อไม่ให้สับสน และลำบากในการคำนวณ

เราจะนับค่าใช้จ่าย นอกเหนือจาก การชำระหนี้ขั้นต่ำ เป็นหนึ่งในสัดส่วนของ 20%

ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ โดยปกติแล้ว เราจะนับว่าค่าสาธารณูปโภค

คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็น แต่เมื่อคิดดูแล้ว การคำนวณเช่นนี้ อาจจะไม่ถูกต้องสำหรับทุกคน

ตัวอย่างเช่น หากคุณทำงาน ที่บ้านค่าอินเทอร์เน็ตจ ะจัดว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

แต่ถ้าคุณใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อความบันเทิง ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ จะถูกจัดว่า

เป็นค่าใช้จ่าย กับสิ่งที่ต้องการ ดังนั้น ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า วิธีการแบ่งสัดส่วนเ งิน

เหมาะสมกับการใช้งานของคุณหรือไม่ ใช้เงิ นเกินงบ ที่ตั้งไว้หรือไม่?

หากคุณตรวจสอบแล้วว่า ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของคุณบางส่วน จัดอยู่ในอีกสองหมวดหมู่

เช่นกัน นี่อาจจะถึงเวลาที่คุณต้องลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด

เช่น ย้ายไปอยู่บ้านที่เล็กลง ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่มี ความเร็วช้าลง

แต่ประหยัดมากขึ้น ลดค่าใช้จ่าย โดยการซื้อรถ ที่ราคาถูกลง หากทำเช่นนั้น

มีความเป็นไปได้สูง ที่คุณจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าที่คิด

ใช้เ งินน้อยกว่างบที่ตั้งไว้หรือไม่? คุณช่างโชคดีเหลือเกิน! ก่อนจะนำเ งินที่เหลือ

ในแต่ละเดือน ไปจับจ่ายใช้สอย เพื่อความบันเทิง คุณควรพิจารณาและนำเ งิน

ที่เหลือไปเก็บในส่วนของ เ งินออมหรือนำไปชำระหนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิ นของคุณ

20% = เงิ นออมและชำระหนี้

20% = เงิ น ออมและชำระหนี้ เงิ นในส่วนนี้ นับเป็นส่วนสุดท้าย

ในกฎการออมเงิ น 50/30/20 แต่ถือว่า เงิ นส่วนนี้ เป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นอันดับสอง

ของแผนการเ งิน นี้ สิ่งที่ควรทำ เพื่อประกันอนาคตของคุณ ก็คือชำระหนี้เพิ่มเติม

ออมเ งินไว้ใช้ ในย ามฉุ ก เ ฉิ น เป้าหมายที่ดี คือ..ควรมีเ งินย ามฉุกเฉิน

อย่างน้อยสามเท่าของรายรับ พย าย ามบรรลุเป้าหมาย การออมเงิ นและลงทุน

เพื่อใช้ใน ย ามเกษียณ หากคุณมีหนี้จำนวนมาก หรือรู้สึกว่าเป้าหมายในการออมเงิ น

และเ งินหลังเกษียณช่างห่างไกลเหลือเกิน อย่าลังเลที่จะลดค่าใช้จ่าย ที่จำเป็น

หรือลดค่าใช้จ่าย ที่จะใช้กับสิ่งที่ต้องการ จนกว่าคุณจะมีสถานะ ทางการ เ งินที่ดีขึ้น

หลีกเลี่ยงการตั้งเป้าหมายการออมเงิ นที่สูงเกินไป แต่เริ่มจากเป้าหมายการออมเ งิน

ที่เราสามารถทำได้จริงในระยะย าว! ควรจัดลำดับความสำคัญอย่างไร..

หากคุณมีหนี้ค้างชำระ และไม่มี เงิ นไว้ใช้ย า มฉุกเฉินเรา ขอแนะนำให้คุณ..

จัดลำดับความสำคัญ ของสิ่งเหล่านี้ไว้ต้นๆ มันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยที่จะละทิ้ง

การออมเงิ นระยะย าว และออมเงิ นสำหรับการเกษียณ ยิ่งคุณแก้ปัญหาได้เร็ว

มากเท่าไหร่ คุณก็จะเริ่มสะสมเงิ นได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นแม้มันอาจจะเป็นเ งินจำนวน

ไม่มากก็ตาม ข้อควรรู้ เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็น และการอดออมอื่นๆ มีเพียงเงิ น

สำหรับใช้ในย ามฉุ ก เ ฉิ น การลงทุนสำหรับ แผนการเกษียณ และการเก็บเ งิน

สำหรับเหตุการณ์สำคัญในชีวิต เช่น งานแต่งงาน บ้านหลังที่ใหญ่ขึ้น สำหรับครอบครัว

ที่กำลังเติบโตเท่านั้น ที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ หากคุณต้องการเก็บเงิ น

สำหรับทริปวันหยุดพักผ่อน หรือซื้อรถในฝัน คุณสามารถเก็บเงิ นส่วนนี้ได้

แต่ต้องให้แน่ใจว่า เงิ นส่วนนี้ จะถูกจัดอยู่ในสัดส่วน ของค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่ต้องการ

30% = ใช้กับสิ่งที่ต้องการ

30% = ใช้กับสิ่งที่ต้องการ ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้จ่าย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ความฟุ่มเฟือยเล็กๆ น้อยๆ หรือเพื่อความ สนุกสนานค่าใช้จ่ายเหล่านี้

จัดว่าเป็นค่าใช้จ่าย ที่ไม่จำเป็น ในการดำรงชีวิต แต่ทำให้ชีวิตของคุณมีสีสันขึ้น

หากคุณใช้เงิ นมากกว่า 30% ไปกับสิ่งที่ต้องการนั่นหมายความว่า…

ได้เวลาที่คุณจะตัดหรือลดค่าใช้จ่าย ในส่วนนี้แล้ว ในช่วงแรก คุณอาจจะลองเริ่ม

จากสิ่งที่คุณสามารถตัด หรือลดได้ทันที นี่เป็นสิ่งสำคัญมากกว่าที่คิด แน่นอนว่า

คุณสามารถเว้นการแบ่งเงิ นเข้าสัดส่วนนี้ แล้วนำไป รวมกับอีกสองสัดส่วนข้างบนได้

ถือว่าเป็นความคิดที่ดีมาก โดยเฉพาะถ้าคุณกำลังประสบปัญหาทางด้านการเงิ น

แต่อย่างไรก็ตาม การปล่อยให้ตัวเองไร้ซึ่งความสุขนั้น ไม่ใช่ผลดี ในระยะย าว อย่างแน่นอน

ดังนั้นเมื่อใดที่สามารถ จัดสรรเ งินสัดส่วน ข้างบนได้แล้ว อย่าลืมใช้เงิ น 30%

ของรายได้ ไปกับสิ่งที่คุณรัก โดยไม่ต้องรู้สึกผิด จะเริ่มออมเงิ น

โดยใช้กฎ 50/30/20 อย่างไร เริ่มจากการคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด

และจัดเข้าหมวดหมู่และจะดียิ่งขึ้นไปอีก หากคุณสามารถ อ้างอิงจาก

รายการเงิ นฝากถอนของธนาคาร เพราะหากคุณคำนวณโดยการคาดเดา

การคำนวณอาจคลาดเคลื่อนได้ คุณอาจจะพบว่า..ค่าใช้จ่ายบางส่วนของคุณ

ไม่สามารถนำมาจัดอยู่ในหมวดหมู่ 50/30/20 ได้นอกจากนั้น

ค่าใช้จายของคุณ อาจมากกว่าหรือน้อยกว่ารายได้ อย่ากังวลไป นั่นอาจ

เป็นเพราะว่า คุณใช้ก ฎ 50/30/20โดยไม่รู้ตัว ดังนั้น คุณอาจจะใช้เวลานี้

ปรับแผนการเงิ น จนกว่าคุณจะพอใจ หรือหากคุณ ไม่สามารถปรับแผน

การเงิ นของคุณได้ลงตัว คุณอาจจะต้องวางแผน ลดค่าใช้จ่ายบางอย่าง