7 วิธีการเลี้ยงลูกอย่างไร ให้โตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีอนาคตไกล

เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก ไม่ใช่แค่เรียนให้เก่ง แต่ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีความสุข

โตไปไม่ลำบาก วิธีการสอนลูก ที่ต้องเริ่มตั้งแต่ยังเล็ก ไม่ต้องเก่งขอแค่เป็นคนดีนะลูก…

เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก ตั้งแต่ยังเล็ก พญ.ถิรพรตั้งจิ ต พรจิ ต แ พทย์เด็กและวัยรุ่น

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินีแนะนำ พ่อแม่ผู้ปกครอง ถึงเรื่องที่แม่ต้อง..

สอนลูกว่า การสร้างสังคมที่ดี สามารถเริ่มต้น ได้ที่ตัวเรา และต้องช่วยกันปลูกฝัง

ความดีสู่หัวใจลูก ตั้งแต่ยังเล็ก สำหรับเทคนิคการเลี้ยงลูกให้จิตใจดี

ต้องเริ่มดังนี้ วิธีการสอนลูกให้เป็น ผู้ใหญ่ที่ดีมีความสุขโตไปไม่ลำบาก

1. ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง

ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง เพื่อเป็น พื้นฐานทักษะอื่นต่อไป เพราะการที่เด็กสามารถ

ช่วยเหลือตนเองได้ และลดการพึ่งพาคนอื่น จะทำให้เด็ก เกิดความมั่นใจในตัวเอง

ลดความกังวล และพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะอื่นๆ ในชีวิตประจำวันอีกด้วย

2. ฝึกลูกช่วยงานบ้าน

ฝึกลูกช่วยงานบ้าน เริ่มได้ตั้งแต่เล็ก โดยส่วนใหญ่ เด็กวัย 2 ขวบเริ่มฟัง และเข้าใจ

คำสั่งง่ายๆ ดังนั้น เราควรฝึกลูก ให้ช่วยงานบ้าน ขั้นพื้นฐาน เช่น เก็บของเล่นหลังเล่นเสร็จ

แล้วนำเสื้อผ้าที่สวม แล้วไปใส่ตะกร้า เป็นต้น การให้ลูกช่วยงานบ้าน โดยเริ่มจากสิ่งที่

เขาควรต้องรับผิดชอบเองทำให้ เด็กได้เรียนรู้เรื่องหน้าที่ของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ

ต่อการใช้ชีวิตในสังคม เมื่อลูกเริ่มโตขึ้น ค่อยเพิ่มหน้าที่ ภายในบ้าน ให้เหมาะสมกับวัยลูก

ก็จะเรียนรู้ว่า สิ่งต่างๆที่ตนทำ มีผลกระทบต่อคนรอบข้างอย่างไร

นับเป็นจุดเริ่มต้น ของการเอาใจเขา ใส่ใจเรา

3. ฝึกระเบียบวินัย

ฝึกระเบียบวินัย เพื่อเป็นทักษะการควบคุมตนเอง และยับยั้งชั่งใจให้แก่ลูก

นับเป็นพื้นฐานต่อการทน ต่อสิ่งยั่วยุต่างๆในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่เล็กๆ

อาทิ การตื่นนอน และเข้านอน ให้เป็นเวลารับประทานอาหาร เป็นเวลา การเก็บของเล่นให้เป็น

ที่เป็นทาง หลังเล่นเสร็จแล้ว ไม่รับประทานขนม หรืออาหารในห้องนอน เป็นต้น

4. การพาลูกพบคนหลากหลาย

การพาลูกพบคนหลากหลาย นับเป็น การฝึกให้ลูกมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

และเข้าใจสังคมมากขึ้นคือ ทำให้เขาเห็นว่า ในโลกนี้มีคนที่แตกต่างหลากหลาย

ทั้งสีผิว เชื้อชาติ ภาษา และความคิด ซึ่งสิ่งที่แตกต่างเหล่านี้ ไม่ได้แปลว่าผิดเสมอไป

การพาลูกออกเดินทางท่องเที่ยว ได้เห็นวิถีชีวิตผู้คน ที่แตกต่าง พร้อมกับคำชี้แนะ

ที่เหมาะสม จะทำให้ลูกเข้าใจ ความเป็นไปของโลกใบนี้ได้ดียิ่งขึ้น

5. สอนเรื่องอารมณ์ต่างๆ

สอนเรื่องอารมณ์ต่างๆ พ่อแม่ มักให้ความสำคัญกับการสอนลูก ให้เป็นเลิศ

ในด้านวิชาการ สอนเรื่องมารย าท กฎระเบียบ แต่กลับ ลืมเรื่อง การรับมือกับอารมณ์

ตั้งแต่ลูกยังเล็ก ดังนั้น พ่อแม่ควรเริ่มต้นสอน ให้ลูกรู้จักอารมณ์ต่างๆ ของตน

ด้วยการเอ่ยชื่ออารมณ์นั้นๆ เมื่อลูกแสดงออกมา อาทิ เมื่อลูกร้องไห้ ที่ไม่ได้ของเล่น

อาจบอกลูกว่า แม่รู้ว่าลูกกำลังเสียใจ ที่ไม่ได้ของเล่น หรือเมื่อลูกโกรธ ที่ถูกแย่ งขนม

ต้องบอกว่า ลูกกำลังโกรธใช่ไหม แต่แม่อย ากให้ลูก หายใจลึกๆ ใจเย็นๆ

การสอนเช่นนี้ จะช่วยทำให้ลูกเรียนรู้ที่จะจัดการ กับอารมณ์ของตนเมื่อโตขึ้น

และไม่นำอารมณ์ของตนเอง มาเป็นข้ออ้างในการทำร้า ยคนอื่น

6. สร้างแรงบันดาลใจด้วยเรื่องเล่า

สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยเรื่องเล่า สำหรับเด็กเล็ก โลกของเขา ยังไม่กว้างใหญ่มากนัก

การเล่าเรื่องราวต่างๆ จากนิทาน หรือเกร็ดประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆเกี่ยวกับบุคคล

ที่ทำเพื่อผู้อื่น จะช่วยทำให้ลูกเข้าใจ เรื่องการช่วยเหลือกัน ในสังคมได้ดีขึ้น

คนเป็นพ่อแม่อาจถามลูกว่าหาก เกิดเหตุการณ์อย่างในนิทานขึ้นกับลูก ลูกจะทำอย่างไร

ลองฟังคำตอบของลูก แล้วชื่นชม หรือตั้งคำถาม เพื่อชี้แนะแนวทางที่ถูก

หลีกเลี่ยงที่จะวิจารณ์ และตัดสินว่าคำตอบของลูก ถูก หรือผิด เพื่อให้ลูก

ได้ฝึกคิดด้วยตนเอง โดยมีพ่อแม่เป็นผู้ชี้นำแนว ทางที่เหมาะสม

7. สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา

สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา บ่อยครั้งที่ลูกทำผิดพลาด พ่อแม่หลายคน จะใช้วิธีตำหนิ

หรือดุลูก เพื่อไม่ให้ลูกทำผิดอีก ซึ่งจะทำให้เด็กคิดว่า..การทำผิด เป็นเรื่องใหญ่

และกลัว ที่จะทำผิด หรือจะปกปิด ความคิดของตนเองโดยการโกหก

ดังนั้น พ่อแม่ควรเริ่มต้น ในการให้อภัยลูก แล้วชวนลูก แก้ไข้ปัญหา หลังจากที่เกิด

ข้อผิดพลาด อาทิ เด็กวิ่งแล้ว ทำน้ำหก พ่อแม่ควรฝึกให้เด็กรับผิดชอบ ในสิ่งที่ทำ

คือ..เช็ดน้ำ และเก็บแก้วให้เป็นที่หลังจาก นั้นชวนให้ลูกคิดว่าครั้งหน้า

สามารถระวังอย่างไร ให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก นอกจาก เรื่องที่แม่ต้องสอนลูกแล้ว

พ่อแม่ผู้ปกครอง คนในครอบครัว ก็ต้องเป็นต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก

เพราะการเห็นแบบอย่างที่ดี จะทำให้เด็กสามารถ จดจำการทำดีได้มากกว่า

การใช้เพียงคำพูดการเลี้ยงลูก ต้องใช้ความอดทน ความเข้าใจ เป็นสำคัญนะคะ

กว่าที่ลูกจะรู้เรื่อง และทำตามในสิ่งดีๆ ก็ต้องใช้ เวลาฝึกฝนปฏิบัติเป็นประจำ

หากพ่อแม่หมั่นสอนสิ่งสำคัญ ที่จำเป็นต้องสอนลูกลูก ก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีอย่างแน่นอน