6 ข้อ ความแตกต่าง บ่งบอกว่า…คุณเป็นคู่รัก หรือแค่..คู่นอน

เคยสงสัยในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้มั้ย? ว่าจริงๆ สถานะของคุณตอนนี้

กับเขาเป็นยังไง มีสัญญาณมาให้เช็กกัน จะได้ตัดสินใจ ดำเนินชีวิตต่อไปได้

1. เรื่องของอนาคต และเป้าหมายในชีวิตคู่

คู่นอน : เขาจะไม่เคยพูดถึงอนาคต ให้คุณได้ยินเลย หรือ อาจจะมีพูดออกมาบ้าง

แต่ในนั้น ไม่มีคุณเข้าไปเกี่ยวข้องเลย หรืออาจจะพูดบ่ายเบี่ยงทุกครั้งที่ถูกถาม

คู่รัก : เขาจะทำให้คุณรู้สึกว่า อนาคตของเขามีคุณอยู่ด้วยเสมอและเขาก็พย าย ามทำให้มันดีที่สุด

2. เรื่องความสัมพันธ์ของคุณกับเขา

คู่นอน : เขาพย าย ามปกปิดสถานะคุณ เพื่อไม่ให้ใครรู้ ไม่ก็พูดกับคนอื่นบ่อยๆว่า คุณเป็นเพื่อนสนิท

คู่รัก : เขาเต็มใจและยินดี ที่จะพาคุณไปรู้จัก กับคนในครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนที่ทำงานด้วย

3. เรื่องของทัศนคติที่มีต่อความรัก

คู่นอน : เขาคิดว่าการแต่งงานเปรียบเสมือน การผูกมัด ที่จะทำให้เขาไม่มีอิสระ

ในชีวิต และเขาพูดเสมอว่า ยังไม่พร้อมทั้งที่คบกันมานานแล้ว

คู่รัก : แม้เขาอาจจะไม่พร้อมในตอนนี้ แต่เขาทำให้คุณรับรู้เสมอว่า คนสุดท้ายในชีวิตของเขาก็คือคุณ

4. เรื่องความรู้สึกลึกๆ ในตัวคุณ

คู่นอน : คุณจะรู้สึกได้ถึงความอึดอัด ที่ถูกปกปิดตัวตน ลึกๆแล้วคุณไม่มีความสุขกับความรักครั้งนี้เลย

คู่รัก : คุณรับรู้ได้ว่าเขารักคุณอย่ างจริงใจ และคุณเองก็สามารถตอบใครๆ ได้ว่าคุณรักเขามากแค่ไหน

5. เรื่องของความเป็นตัวเอง

คู่นอน : คุณแทบจะไม่รู้สึกเป็นตัวเองเลยด้วยซ้ำ เพราะทุกอย่ างถูกกำหนด

ที่เขา แม้กระทั่งเวลาที่จะได้เจอกัน เขาจะเป็นคนที่ตัดสินใจเอง

คู่รัก : คุณคบกับเขาได้อย่ างสบายใจ เป็นตัวของตัวเองได้อย่ างเต็มที่ และเขาเองก็รู้สึกแบบนี้เช่นกัน

6. เรื่องของปัญหาความรัก

คู่นอน : เขาต้องการเอาชนะคุณเสมอ และคุณเองก็รู้สึกได้ว่าถูกเอาเปรียบทางความสัมพันธ์

คู่รัก : ไม่มีใครต้องการเอาชนะ แต่คุณทั้งคู่พย าย ามปรับเปลี่ยน

เพื่อให้เข้ากันได้ดีที่สุดมากกว่า ลองเปรียบเทียบความรู้สึกของตัวเอง ดูนะสาวๆ

ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ มันจะได้ชัดเจนมากขึ้น ขอเพียงคุณอย่ าปิดหูปิดตาตัวเองก็พอนะ