7 ข้อคิด ดึงสติตัวเองเอาไว้ “อยู่แบบบ้านๆ จะไม่มีวันจน” อยู่อย่างราชา จะไม่มีวันรวย..

“อยู่อย่างคนจน จะไม่มีวัน” ยังไม่รวย อยู่อย่างคนรวย จะไม่มีวันรวย

เป็นอีกหนึ่งบทความ ที่ให้ข้อคิดดีๆ สำหรับใครบางคน ในหลายครั้งที่เรามักจะ

ได้ยินกันอยู่บ่อยๆ ว่าหากใช้ชีวิตแบบคนจน คุณก็จะไม่มีวันจน ซึ่งนี่คือคำพูด

ที่มีพ่อแม่หลายคน มักจะใช้สั่งสอนลูกอยู่เสมอ เพราะว่าคนสมัยก่อนนั้นต้องใช้

ชีวิตอยู่อย่างประหยัด และผ่านความย ากลำบ ากมา จึงรู้ว่าถ้าหากใช้เงินอย่างฟุ่ มเฟื อ ย

มากเกินไป ก็จะไม่เหลือเก็บ ฉะนั้นเรามาดูหลักการใช้ชีวิต เพื่อหลีกหนีความจนกันดีกว่า

1. ยึดหลักความพอดี

ไม่ว่าจะกินจะใช้ หากไม่อย ากจน การเ งินติดลบ ก็ต้องนำ หลักความพอดีมาใช้

คุณควรบริหารเงิ นเป็นสัดส่วน กินและใช้ อย่างเหมาะสม ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป

บางคนชอบกินของแพง ถ้านานๆ ที คงไม่เป็นไร แต่หากเน้นกินของแพงทุกวัน

คงต้องมานั่งเ ค รี ย ด ตอนเงิ นไม่พอใช้ เป็นแน่ดังนั้น คุณต้องคิดให้มากๆ

เพราะเงิ นใช้ง่าย แต่หาย ากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเงิ นจึงต้องฉุกคิดไว้ก่อน

2. สร้างนิสัยรักการออม

เมื่อคุณมีวินัยในการออมเ งิน ผลที่ได้ ย่อมนำความชื่นใจมาให้ เพราะคุณจะเห็น

ยอดเงิ นออมเพิ่มขึ้นทุกเดือน และนับว่าเป็นนิสัย ของเศรษฐีที่มักจะคิดเรื่อง..

เก็บเงิ นก่อนเสมอ อย่างน้อยก็อุ่นใจ ที่มีเงิ นก้อนหนึ่งที่โตขึ้นเรื่อยๆ ต่างจากคนที่

ไม่คิด จะออมเ งินเลย มีเท่าไรใช้หมด แถมใช้เงิ นเกิน จากที่ได้รับด้วยแบบนี้

จนเรื้ อรั งแน่ คุณควรเริ่มคิดเรื่องการออมเ งิน ตั้งแต่ตอนนี้และลงมือทำ

จากจำนวนเงิ นน้อยๆ ก่อน แล้วค่อยๆเพิ่ม จนถึงจุดที่คุณพอใจในแต่ละเดือน

เพียงเท่านี้การเ งินของคุณ จะดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

3. บันทึกบัญชีการเงิ น

เรื่องการบันทึกบัญชี มีผลต่อชีวิตจริงๆ การบันทึกบัญชีการเงิ น เป็นการแกะรอย

การเ งินทุกฝีก้าวว่า เงิ นไปไหนได้มาเท่าไร หลักการบันทึกบัญชี คือให้คุณบันทึกเงิ น

เข้า-ออกทุกบาท ไม่ให้ตกหล่นแล้วขีดเส้น สรุปรายวัน และทำรายเดือนอีกครั้ง

การบันทึกบัญชีรายรับ – จ่ายจะช่วยให้คุณวางแผนการ เ งิ นได้ดียิ่งขึ้น

4. มีความขยันขันแข็ง

ปัจจุบันงานก็หาย าก แถมยังมีข่าวการปลดพนักงาน ออกอยู่ตลอด ทำให้หลายคน

รู้สึกหวั่นใจอยู่ไม่น้อยยุคนี้ เราจะมัวเชื่องช้าไม่ได้แล้ว ต้องมีความขยันขันแข็ง

และตื่นตัวอยู่ตลอด เพราะเรา มีปากท้องเป็นเดิมพัน คงจะไม่มีหน่วยงานไหน

ที่อย ากได้คนขิ้เกี ยจ เรียกใช้ย าก ผลงานน้อยเข้าทำงานแน่ หากคุณโดนให้ออก

จากงานนั่นแหละจึงจะรู้ว่าการตกงาน ไม่ใช่เรื่องตลก ถ้าไม่มีงานทำก็ไม่มีเงิ นใช้

5. มองหาการลงทุน

ข้อนี้สำคัญมากเลย ที่จะทำให้คุณเลื่อนฐานะ การเงิ นขึ้นมาได้ คนรวยมักชอบมองหา

การลงทุน คุณก็ต้องมองหาการลงทุนด้วยเช่นกัน ซึ่งการลงทุน มีมากมายหลายประเภท

ที่จะทำให้เงิ นของคุณงอกเงยขึ้น แต่ก่อนอื่นคุณจะต้องหาความรู้เรื่องการลงทุน

ในกิจการนั้นๆ ก่อน เพื่อลดความเสี่ ยง เรียกว่าลงทุนอย่างชาญฉลาด ซึ่งหลายคน

ก็ประสบความสำเร็จ จากการลงทุนทำให้การเงิ นฟื้นตัว และพลิกกลับมาเป็นคนรวยได้

6. อะไรประหยัดได้ก็ควรประหยัด

ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ หากเราไม่ปรับตัว ยังใช้ชีวิตหรูหราเกินฐานะ

ความจนจะมาเยือนอย่างแน่นอน ฉะนั้นอะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัด

เพราะจะช่วยให้คุณมีเงิ นเหลือมากขึ้น ถึงแม้จะไม่ใช่เงิ นก้อนโต

แต่อย่างน้อยมันก็ช่วยปลูกฝัง นิสัยของคนรวย ให้เราเศรษฐีหลายคนยังยกย่อง

ว่าความประหยัด เป็นคุณสมบัติหนึ่ง ที่นำพาชีวิตพวกเขา ให้ประสบความสำเร็จ

7. หมั่นหาความรู้เสมอ

คุณต้องทำตัวให้เป็นผู้หิวกระหาย ความรู้เพื่อนำมาต่อยอดไอเดีย ในการพัฒนาชีวิต

และรายได้ของตน ซึ่งความรู้มีหลายประเภท เช่น ความรู้ในอาชีพต่างๆ

ความรู้ในเรื่องการลงทุน ความรู้ในเรื่องการเงิ น เป็นต้นและปัจจุบันความรู้ต่างๆเหล่านี้

ก็แฝงตัวอยู่ทุกที่ให้เราไปเก็บ บางแห่งไม่ต้องเสี ยเ งินแต่อย่างใด เช่น ในอินเตอร์เน็ต

ตามเว็บไซต์ต่างๆ มีความรู้มากมาย รอให้เราไปค้นคว้า และไปเก็บมา แบบให้เปล่า

อยู่ที่ว่าเรา จะเห็นคุณค่าของความรู้นั้น แล้วนำมาต่อยอดพัฒนาชีวิตของตน ให้พ้นจากความย ากจนหรือไม่

ขอบคุณ : t h o u s a n d r e a s o n