4 เคล็ดลับ วิธีคิด คนรวย ความสำเร็จเริ่มจากหาเงินจากศูนย์ไปสู่เงินล้าน

เมื่อเรามีเป้าหมายในชีวิตแล้ว เราก็ควรทำมันให้ดีที่สุด เพียงแค่มีความมุ่งมั่นทุ่มเท

อย่างถูกวิธี ก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างที่ฝันแน่นอน ซึ่งเราได้เสนอวิธี “รวย”

ทำเงินง่ายๆ ที่ใครๆก็ทำได้ แนะเทคนิคดีๆ ที่จะทำให้ธุรกิจทั้งเล็กและใหญ่

ประสบความสำเร็จ ทำเงินให้งอกเงย โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. แนะนำวิธีใช้ชีวิตเพื่อ รั ก ษ า ความรวยให้อยู่กับเรานานๆ

ช่วยกันหาทั้งครอบครัว หากเป็นคนโสด เราจะหาจะจ่ายอะไรก็สามารถทำได้

อย่างอิสระ ไม่ต้องมีใครมาช่วยตัดสินใจ แต่ถ้าเราแต่งงานและมีครอบครัว

การคิดถึงครอบครัวเป็นเรื่องที่เลี่ย งไม่ได้ อุปนิสัยของคู่ชีวิตจึงชี้เป็นชี้ ต า ย

ถึงอนาคต ความร่ำรวยของครอบครัวได้เลย ทีเดียวถ้าหากคุณเลือกคู่ชีวิตที่มี

นิสัยใช้เงินฟุ่มเฟือย ไม่ว่าจะขยันแค่ไหน หาเงินเก่งแค่ไหน ก็เหมือนขันตักน้ำก้นรั่ว

แต่ถ้าหากคุณเลือกคู่ชีวิตที่รู้จักออม ช่วยกันเก็บเงินทอง ที่หากันมาได้โอกาสที่จะร่ำรวยก็มี

2. คิดให้ถูกต้องก่อนวิ่งหาเงิน

มีแค่ไหนถึงเรียกว่ารวย ถ้าพูดถึงคำว่า เงิน ใครๆก็ อ ย า ก มี อ ย า ก ได้

แต่มีเงินเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่ารวย เมื่อจำนวนเงินไม่ได้ตอบโจทย์ว่าเท่าไหร่ถึงจะรวย

คำว่า..รวยน่าจะขึ้นอยู่กับเรื่องอื่นด้วย เราต้องมาดูว่าเรามีความจำเป็นจะต้องใช้เท่าไหร่

แต่ถ้าเรามีทรัพย์สิน ทั้งเงินทอง ที่ดิน รายได้จากการให้เช่าเงินปันผลจากบริษัท

หรือรายได้อื่นๆ ที่ทำให้เราอยู่ได้โดยไม่ต้องทำงาน ก็น่าจะเข้าข่ายคนที่เรียกว่า..

“รวย” ได้แล้ว การตั้งเป้าหมายเพื่อจะรวย ก็ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของตัวเรา

ถ้าใช้มากก็รวย ย า กนิดนึง แต่ถ้าใช้น้อย เก็บเยอะก็รวยเร็ว บางคนเรียกความรวยว่า

อิสรภาพทางการเงิน คือ ไม่ต้องทำงานก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ ใช้ไปจน ต า ย ก็ไม่หมดนั่นเอง

3. หาเงินได้แล้วต้องมีเงินเก็บ

จงประหยัด (แต่อย่ า ขี้ เ ห นี ย ว) การประหยัดต่างจากการขี้เหนียวอยู่ประการหนึ่ง

คือ คนที่ประหยัด จะรู้จักจ่ายในสิ่งที่ควรจ่าย ส่วนคนที่ขี้เหนียวนั้น จะไม่ยอมจ่ายอะไรเลย

ถึงแม้จะจำเป็นแค่ไหนยังไง ก็ไม่ยอมจ่าย การมีเงินแต่ไม่สามารถใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม

น่าเป็นทุกข์ กว่าการที่มีเงินน้อยเสียอีก คนที่ต้องการจะรวยนั้นจึงไม่ควรลดค่าใช้จ่าย

จนถึงขั้นขี้เหนียว คือ ถ้ามีสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ ก็ต้องใช้อย่ าเก็บเงินอย่างเดียว

ขี้เหนียวจนไม่ยอมเอาเงินที่มีไป รั ก ษ า ตัวเองให้หาย เ จ็ บ ป่ ว ย ก็อาจจะไม่มีโอกาส

ได้ใช้สิ่งที่สำคัญ ที่สุดของคนเรานั้น ไม่ใช่เงินอย่างแน่นอน สุ ข ภ า พ ของเรา

ต้องมาก่อน ถ้ามีเงินแล้ว สุ ข ภ า พ ไม่ดี เงินที่มีก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้

4. มีเงินเก็บแล้วต้องเอาไป ล ง ทุ น เพื่อก้าวสู่ความรวย

ในหนังสือได้มีคำแนะนำเรื่องของการ ล ง ทุ น ในหุ้น เป็น 7 วิธี ซื้ อ หุ้นสำหรับคนที่

ไม่ใช่ เ ซี ย น หุ้ น ถึงแม้ว่าเราไม่ใช่ เ ซี ย น หุ้ น เราก็สามารถจะสร้างกำไร

จากการเล่นหุ้นได้ โดยเลือก ซื้ อ ด้วยวิธีที่ปลอดภัยที่สุด

– เลือกหุ้นที่มีปันผล มาเป็นประจำ

– เลือก ซื้ อ หุ้นในปีที่หุ้นตกสุดๆ

– เลือกหุ้นเฉพาะผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม

– เลือก ซื้ อ หุ้นจากความมั่นใจในกิจการ

– ใช้เงินนอน ซื้ อ หุ้น

– อย่า ซื้ อ หุ้นตามเสียงเชียร์

– คิดว่านี่คือการ ซื้ อ บริษัท และควรถือ ย า ว ได้

หากคุณได้มีโอกาสเลือกลองคิดดูว่าคุณควรเลือกคู่ครองประเภทไหน

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับ สู ต ร ลั บ สร้างความรวยที่นำเสนอกัน ถือเป็นวิธีที่ไม่ ย า ก

แต่ก็ไม่ง่ายเลยนะครับ หากเรามีความตั้งใจ และมุ่งมั่นตั้งใจทำ ความสำเร็จต้องอยู่ไม่ไกลครับ

 

ขอขอบคุณ m a r u e y