7 วิธีรับมือลูกดื้อ ให้พูดกลับลูกแบบนี้ ลูกจะเข้าใจเชื่อฟังมากขึ้น

เวลาที่ลูกของเราทำผิด สิ่งที่พวกเขากลัวก็คือ การถูกพ่อแม่ตำหนิ ต่อว่าอย่างรุนแรง

และถูกลงโทษสิ่งเหล่านี้ จะยิ่งทำให้ลูกๆ ต่อต้านเรามากยิ่งขึ้น ดังนั้น พ่อแม่สมัยใหม่

ควรรู้จักวิธีสอนเขาด้วยเหตุผล มากกว่าการใช้อารมณ์ ไม่เช่นนั้น ลูกของเราก็จะกลาย

เป็นคนที่ใช้แต่อารมณ์ ไม่ฟังเหตุผลเช่นกัน และ 7 คำถามเหล่านี้

จะช่วยให้ลูกเชื่อฟังเรามากยิ่งขึ้น

1. หนูอยากให้พ่อแม่ทำอะไรดี

หากลูกเอ่ยปากให้พ่อแม่ช่วยอะไรเขาสักอย่าง คนเป็นพ่อแม่ต้องสนับสนุน

และช่วยเหลือลูกอย่างเต็มที่ เพราะพลังสนับสนุนของพ่อแม่ จะส่งความเข้มแข็ง

ไปถึงลูก ทำให้เขามีความมั่นใจในการทำสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น

2. หนูคิดว่าพ่อแม่ ต้องทำยังไงกับความผิดของหนู

เราสามารถหาทางออก และคิดแก้ปัญหาไปพร้อมกับลูกได้ อาจจะเป็นการ

เสนอแนะแนวทางให้เขา ให้เขารู้สึกถึงการร่วมแก้ปัญหาไปพร้อมกับเรา

และเราก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของลูกด้วยเช่นกัน

3. ถ้าหนูทำผิดอีก คราวหน้าพ่อแม่ต้องทำยังไง

ให้เวลาลูก ให้โอกาสเขาได้ทบทวนตัวเอง ให้เขาได้ตัดสินใจ และคิดหาวิธีแก้ไข

ปัญหาด้วยตัวเอง แล้วรอดูว่าเขาจะมีความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการ

แก้ไขปัญหาไหม? ผู้ใหญ่อย่างเราอาจจะคิดว่า ลูกไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเองได้

เพราะอายุยังน้อย แต่จริงๆ แล้วเมื่อถึงที่สุด ลูกๆ จะมีความสามารถ และวิธีการ

แก้ไขปัญหาได้เอง เหมือนกับสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดนั่นแหละ

4. ถ้าพ่อแม่ทำแบบนี้ แล้วหนูจะเป็นอย่างไร

เราต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจถึงสิ่งที่จะตามมา หรือผลที่จะตามมา ถ้าแก้ปัญหาด้วยวิธี

ที่ลูกพูดมา เพื่อให้เขารู้ว่า ถ้าเขาทำแบบนี้ จะได้รับผลแบบนี้ เขาจะสามารถรับผล

ที่ตามมาได้ไหม การทำแบบนี้จะส่งผลให้ลูกเชื่อใจเรา และเมื่อเขามีปัญหาอะไร

เขาก็จะมาปรึกษาเรา

5. เกิดอะไรขึ้นหรือลูก

พ่อแม่ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี เปิดโอกาสให้ลูกได้พูดบ้าง ไม่ควรด่วนตัดสินใจด้วยตัวเอง

แม้ว่าเขาจะทำผิดจริงก็ตาม เขาอาจยินดีที่จะยอมรับความผิดของเขา ที่สำคัญ

ไม่ควรต่อว่าลูก แต่ให้ทำความเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้น จากมุมมองของลูก

เพื่อให้เราได้เข้าใจเขามากขึ้น

6. หนูรู้สึกยังไงบ้าง หนูคิดอะไรอยู่

ปล่อยให้เขาได้แสดงออก หรือพูดถึงความรู้สึกของเขาออกมา อย่าเพิ่งเข้าไป

สั่งสอนอะไรเขาในเวลาแบบนี้ เพราะเวลาที่คนเรามีอารมณ์ติดค้างอยู่

ต่อให้ใครพูดอะไรไปก็ไม่ฟัง ไม่รับเข้าหัวอยู่แล้ว ต้องรอให้อารมณ์เย็นลงซะก่อน

7. หนูตัดสินใจได้ไหมว่า เราควรทำอย่างไรดี

เมื่อวิเคราะห์เรื่องราว และผลที่ตามมาครบหมดแล้ว ลูกจะเลือกวิธีแก้ปัญหา

ที่เหมาะสมที่สุด ออกมาจนได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่เราคาดเอาไว้ แต่เราต้องเคารพ

ในการตัดสินใจของลูก เพราะถ้าเราพูดกลับไปกลับมา จะยิ่งทำให้ลูกไม่เชื่อใจ

และไม่อยากจะปรึกษาเราอีกเลย