ใช้เงิน 2 กระเป๋า เงินเข้า…ไม่ไหลออก

“เก็บเงิน” พูดง่ายๆ แต่ถึงเวลาทำไมมันเก็บย ากจัง จะออมแต่ละบาทในแต่ละเดือน

มีรายได้เข้ามาแ ว้บเดียวห ายเกลี้ยง จนเริ่มมานั่งนิ่งๆ แล้วคิดถึงสาเหตุที่ไม่เคย

เก็บเงินได้สักที นั้นก็คือ กระเป๋าเดียว แล้วใช้ครอบจักรว าล คือ..ได้มาเท่าไหร่

รวมเงินไว้ใช้กระเป๋าเดียว แต่จ่ายทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะฉะนั้น เราควรตั้งสติและเริ่มเก็บเงิน

ด้วยการเปลี่ยนจาก “กระเป๋าเดียวจ่ายทุกสิ่ง” เป็น “แยกกระเป๋าใช้จ่ายเป็นเห็นเงินเก็บ”

มีเคล็ดลับ ดังนี้เลยคร้าาาบ

1. กระเป๋าแรก : เอาไว้ใช้จ่ายอย่ างเดียว

กระเป๋าส่วนนี้สำหรับใช้จริงๆ ค่าใช้จ่ายหลักๆ เคลียร์หนี้สินรายเดือน ใช้จ่ายเรื่องส่วนตัว

เรื่องสำคัญในครอบครัว เราควรแยกไว้ที่กระเป๋านี้ทั้งหมด เคล็ดลั บสำคัญ

ของกระเป๋าใช้ คือ การจดบัญชีรายรับ-รายจ่าย เริ่มแรกผมจะเขียนไว้ก่อนเลยว่า

ตอนนี้มีรายการหนี้สินอะไรบ้าง รวมแล้ว เป็นจำนวนเท่าไหร่ มันจะทำให้รู้ว่าจะสร้าง

หนี้เพิ่มได้อีกมั๊ย จะได้ไม่มีหนี้สินรั ด ค อ ตัวเองมากเกินไป แล้วถ้าเงินหมดเร็ว

กว่าที่คิดไว้ เราเปิดบัญชีดูย้อนหลังปุ๊ บ ก็รู้เลยว่า เดือนนี้เราหมดเงินไปกับอะไรบ้าง

มันจำเป็นจริงหรือไม่ เพื่อที่เดือนหน้า เราจะได้สามารถจัดการเงินของเราได้ดีกว่านี้

2. กระเป๋าที่สอง : เก็บออมเงินอย่ างเดียว

กระเป๋าเก็บนี้ ตั้งใจจะไม่หยิบมาใช้เลยครับ เพราะผมจะออมเพื่อเป้าหมายที่ตั้งไว้

เช่น แต่ งเมียเข้าบ้าน ฮิ้ววว หรือใช้เวลาฉุ ก เ ฉิ น เจ็ บ ป่ ว ยเท่านั้น เคล็ดลับง่ายๆ

เริ่มจากวันที่เงินเดือนออก จะหัก 10% ของเงินเดือน เช่น เงินเดือน 12,000 บาท

จะเก็บ 1,200 บาท ไว้กับกระเป๋าเก็บเลยครับ ไม่เอามาปนกับกระเป๋าใช้ ส่วนวิธีเก็บ

แนะนำให้เปลี่ยนจากหยอดกระปุก เป็นการเปิดบัญชีออมทรั พย์ที่ธนาคารแทนครับ

เงินกระเป๋าเก็บอยู่ห่างมือดีที่สุด แถมยังได้ด อ กเบี้ ยด้วยนะครับ ลองคำนวณง่ายๆ

เก็บเดือนละ 1,200 บาท ครบปี มีเงินเก็บ ตั้ง 14,400 บาท ที่สำคัญ เรายังได้ความรู้สึก

เป็นเจ้าหนี้ธนาค ารอีกด้วยนะคร้าบบ

 

ขอบคุณ : l a m u n l a m a i