เก็บแรงบินให้สูง…ดั่งนกอินทรีย์ (เขียนไว้ดีมาก)

นกชนิดเดียวที่สามารถอยู่เหนืออินทรีย์ได้ คือ อีกา…

มันจะบินขึ้นขี่หลังพญ านกอินทรีย์ และ

คอยจิกคอยสร้างความรำคาญอยู่ตลอดเวลา

แต่… พญ านกอินทรีย์จะไม่ตอบโต้ โจ มตี

และไม่เสียเวลาไปตอแย กับมัน เพียงแค่..

กางปีกให้กว้าง และบินสูงขึ้นๆ ยิ่งสูง

เท่าไหร่ อีกาก็ยิ่งหายใจลำบากเท่านั้น แล้ว

มันก็จะเริ่มถอนตัว ร่วงหล่นลงมา เพราะ… ข าด

อ็ อ กซิเจนในอากาศ และหมดเรี่ยวแรงจะบิน!!

“เก็บแรงของคุณไว้บินให้สูง”

“อย่ าให้ราคากับคนที่ชิงชังเรา”

“เดี๋ยวเขาก็..ตกต่ำ เพราะทำตัวเอง”

เมื่อนั้นทุกอย่ างจะราบรื่น โดยไม่ต้องออกแรง

ใครจะตัดสินคุณยังไง.. ก็ช่างเขาเถอะ!

แคร์คนที่แคร์เราก็พอ ใครไม่มีส่วนกับชีวิตเรา

ก็อย่ าไปให้ความ “สำคัญ” ไม่มีใครรู้จัก

เราดีเท่าตัวเราเอง “ทำใจ” ไม่มีใครไม่โดน

ตัดสิน จะมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบเรา

ไม่มีทางจะทำให้ทุกคนชอบเราได้

มันเหนื่อยเกินไป ถ้าต้องทำทุกอย่ าง

ให้ทุกคนเข้าใจ และพอใจอยู่กับคนที่รัก

และแคร์เรา ปล่อยวางไม่ต้องสนใจคนอื่น

ไม่มีใครทำได้ “ถูกใจทุกคนหรอก”

เก็บแรงไว้เพื่อ..“พัฒนาตัวเอง”

วันไหนที่เรารู้คุณค่าของตัวเองมากพอ

วันนั้น…ก็จะไม่มีใครแ ย่ ง “ความสุข” ไปจากเราได้

 

อ่านแล้วดี