ทำไม คนฉลาดถึง…”เงียบ” มากกว่าพูด

1. คนฉลาดจะคิด มากกว่าพูด!

ว่ากันว่าคนที่ฉลาด มักจะต้องรู้จักคิดก่อนพูดหรือคิดให้มากกว่าพูดอยู่เสมอ

เพราะมันเป็นตัวบ่งบอก ว่าเป็นคนอย่างไร ฉะนั้นการคิดไตร่ตรองทุกสิ่ง

ก่อนจะพูดออกมาในตัวคนคนนั้น จึงมีความสำคัญมาก มันสามารถทำให้คุณเอง

ได้รับโอกาสดีๆ อีกมากมายในชีวิต เพียงรู้จักใช้คำพูดให้เป็น และเกิดประโยชน์

2. เขารู้จักเก็บข้อมูล

การตั้งใจฟังในสิ่งที่คนอื่นพูด นอกจากจะทำให้คุณ กลายเป็นผู้ฟังที่ดี

และมีมารย าทแล้ว ยังทำให้คุณได้รับข้อมูล ข่ าวส าร ใหม่ๆ ที่คุณอาจไม่เคย

รู้มาก่อน ส่งผลให้รู้เท่าทัน ผู้คนบนโลกใบนี้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูล

เหล่านั้น มาใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ ได้อีกด้วย

3. ไม่พูดมาก หยุดเพ้อเจ้อแล้วลงมือทำ

จงตื่นจากความฝัน อันสวยหรู ที่วาดไว้ในจินตนาการ แล้วลุกขึ้นมาสร้างฝัน

ให้กลายเป็นจริงดีกว่า..ถ้ายังมัวแต่เสียเวลา เพ้อเจ้อไปวันๆ ไม่ลงมือลงแรง

ทำอย่างจริงจัง แล้วเมื่อไหร่ สิ่งที่วาดไว้ในฝันจะสำเร็จ ดังนั้น หากอย ากเป็น

คนที่เก่ง และฉลาด จะต้องไม่มัวมานั่งพูด พร่ำให้เสียเวลาจะพูดอะไร

ก็ดูและ เงียบให้ถูกจังหวะ คนฉลาดจะไม่พูดมาก แต่ควรนำเวลาทุกนาที

ที่มีค่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4. อย่ าหยุดก้าวไปข้างหน้า

เพราะเวลา ไม่เคยรอใคร หากไม่อย ากเป็นบุคคลที่เดินถอยหลังหรือย่ำอยู่กับที่

ก็จงอย่ าหยุดพัฒนา และผลักดันตัวเอง ให้ก้าวไปหาสิ่งใหม่ๆ เพราะมันสามารถ

ส่งผลดีต่อชีวิต ทำให้คุณรู้ทันความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

และกลายเป็นคนยุคใหม่ ที่คอยอัพเดทเรื่องราวอยู่ตลอดเวลา

 

ขอขอบคุณ s t a n d-s m i l i n g