คนสำคัญในชีวิต เราจะมีสักกี่คน (ข้อคิดเตือนสติ)

1. ลองไปนับดูว่า 10 คนในชีวิตที่สำคัญที่สุดคือใคร ถ้ามีมากกว่า

ถือเป็นความโชคดีของเรา ถ้ามีน้อยกว่าถือว่าเป็นความโชคดีของคนที่อยู่ในลิ ส ต์

2. จัดแบ่งลำดับของความสำคัญ เพราะบางคนเป็นได้แค่คนรู้จัก

บางคนเป็นเพื่อนเฮฮา บางคนควรหลีกหนีให้ห่าง และเก็บกัลยาณมิตรไว้ให้ดีที่สุด

3. ไม่ตัดสินคนอื่น จากคำพูดของอีกคน เพราะจริงๆ เราไม่รู้หรอก ว่าความจริงเป็นยังไง ?

4. ไม่ต้องเป็นคนดีแต่โง่… เลือกรู้จักทำดีให้ถูกคน

5. ไม่ยุ่ งเรื่องของคนอื่น เพราะการให้ความเห็น อาจทำให้เราเป็นหมายในภายหลังได้

6. ไม่นินทาลับหลังใคร ถ้ามีอะไรไม่พอใจพูดไปตรงๆ

7. ไม่ทับถมคนที่ด้อยกว่า.. และไม่ต้องอิจฉาคนที่เหนือกว่า หรือไปพินอบพิเทาใส่

ค่าของความเป็นคนเท่ากัน ควรให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน

8. เวลาจะเลิกคบใคร ไม่ต้องบอก เลิกคบมันไปเลย ถ้าเป็นเพื่อนทางโซเชีย ล

d e l e t e & b l o c k ไม่จำเป็นต้องประกาศ

9. อย่าไปแสดงตัวว่าเหนือกว่า อวดร่ำอวดรวย เพราะคนส่วนใหญ่จะหมั่ น ไ ส้มากกว่าชื่นชม

10. ไม่จำเป็นต้องเขวี้ย งก้อนหินใส่หมาที่เห่าอยู่ข้างทางทุกตัว เสียเวลาชีวิต

11. พวกสร้างภาพเยอะๆ ส่วนใหญ่คือคนที่มีป มด้อย ขอให้เข้าใจ สร้างเรื่องไหนก็คือมีปมด้อยเรื่องนั้น

12. ไม่ต้องสนใจว่าใครจะเกลียด เพราะไม่มีใครที่จะทำให้คนทั้งโลกรักได้

ต่อให้คุณจะดีเลิศแค่ไหนก็ตาม ในโลกนี้ ไม่มีใครไม่ถูกนิ น ท า

13. บุญคุณต้องทดแทน ความแค้ นต้องให้อภัย ถ้ามากเกินไปต้องตอบโต้

14. คนจะทะเล าะกันก็ตอนที่มีผลประโยชน์มากเกินไป กับไม่มีผลประโยชน์แล้ว

15. ถ้าจะโกร ธ หรือเกลียดใคร ให้ดูที่เจตนา ถ้าเขาทำเพื่อเอาตัวรอ ด

พอให้อภัย แต่ถ้าเจตนาเพื่อทำล ายเรา คงให้อภัยไม่ได้แน่นอน

16. ไม่มีใครรู้จักกันตั้งแต่เกิด ระยะเวลาไม่สำคัญเท่ากับการกระทำ ณ ปัจจุบันที่ทำให้กัน

17. I g n o r a n t ไม่ผิ ด โดยเฉพาะ กับคนที่ไม่ได้สำคัญอะไร เรามีเวลาและทรัพยากรจำกัด

18. อยากให้เขาดีตอบ ทำให้เขาก่อน แต่ถ้าเขายังไม่รับ ถือว่าไม่มีบุญวาสนาต่อกัน..