9 สิ่ง พ่อแม่ที่รังแกลูก มองข้ามโดยไม่รู้ตัว

วิธีการที่เราเลี้ยงดูลูก คิดว่ามันดีกับลูกจริงไหม พ่อแม่หลายๆ คนอาจไม่รู้ว่า…

การกระทำบางอย่าง มันส่งผลเสี ยกับลูก โดยที่พ่อแม่ก็ไม่รู้ตัว ฉะนั้น

จาก 9 ข้อนี้ มาดูว่า ตรงกับตัวคุณไหม เพื่อจะได้รู้ว่า เราเป็นพ่อแม่ที่แ ย่

ทำร้ า ยลูกแบบไม่รู้ตัวหรือเปล่า

1. มักจะเปรียบเทียบ ลูกตัวเองกับลูกคนอื่น ว่าลูกคนอื่นเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้

ลูกข้างบ้านดีกว่าลูกตัวเอง เพราะต้องการให้ลูกแข่งขันไปตลอดไง

2.ไม่เชื่อมั่นอะไรในตัวลูกเลย ไม่เคยรับคำพูดลูก ไม่มีค่าอะไรในสายตาพ่อแม่เลย

3. ตั้งความคาดหวังกับลูกสูง แบบที่ว่ามันเกินความสามารถที่ลูกจะทำได้ไง

อีกอย่าง คือ ลูกทำเท่าไหร่ก็ไม่พอใจ เมื่อลูกทำไม่ได้ก็ซ้ำเติมลูกอย่างเดียวเลย

4. อารมณ์เสี ยตลอด ไม่ว่าจะทำอะไรหงุ ดหงิ ดตลอด ลูกทำอะไรคุณจะหงุ ดหงิ ด ไม่เข้าตาคุณสักอย่าง

5. ดุลูกเป็นประจำ จนติดเป็นนิสัย เกรี้ยวกร าด กลายเป็นวิธีการสื่อสารในบ้านไปแล้ว

6. เจ้ากี้ เจ้าการ เหมือนตัวเองเป็นเจ้าของชีวิตลูกซะงั้น ทั้งด้านร่างกาย

อารมณ์ และความรู้สึก ก็คือไม่ปล่อยให้ลูก ได้เป็นตัวของตัวเองบ้างเลย

7. พอมีเรื่องผิ ดปกติเกิดขึ้น พ่อแม่จะทำเหมือนลูกเป็นคนผิดเสมอ อย่างเช่น

ข้าวของพั ง ลืมปิดไฟ กล่าวโท ษลูกทั้งหมด

8.ไม่สนความรู้สึกของลูก เชื่อว่าสิ่งที่เลือกให้ลูกดีกับเขามากแล้ว

ลูกไม่สิ ทธิ์คิด ไม่สามารถที่จะเรียกร้องได้ ทำได้เพียงเดินไปตามทางที่พ่อแม่ต้องการ

9.แสดงออกอย่างชัดเจน ว่ากำลังข่ มลูก ทำเป็นว่ามองลูก ไม่สามารถทำอะไรได้

ไม่เท่าตัวเอง โดยจะมีคำพูดติดปากว่า ตอนแม่อายุเท่าลูก แม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้แล้วนะ

 

จากที่กล่าวมานั้น ถ้ามีข้อไหนที่ตรงกับตัวคุณ ก็ควรคิดได้แล้วนะ

ตระหนักและมีสติ ในการเลี้ยงลูกให้มากกว่านี้ เพราะนั่นคือ สิ่งบอกว่า “เราคือพ่อแม่ที่แ ย่ “

ทำให้ลูกจมดิ่ง ในความรู้สึก กลายเป็นเด็ กซึมเศร้า ไม่มีความสุข

เด็ กอาจกลายเป็นคนหัวรุ นแร งไปเลย แต่มันจะดีกว่าไหมนะ

หากเราหันมายอมรับความจริง ในสิ่งที่เราได้ทำพล าดไป เพื่อที่จะปรังปรุงตัวเองใหม่

จากนั้นกลับมาเป็น พ่อแม่ที่ดีของลูก ทำให้เขามีอนาคตที่ดี