พ่อแม่อยาก ฝากไปบอกถึง ลูกทุกคนนะ

1. เวลาเจองานหนัก ให้บอกตัวเองว่า นี่คือโอกาสในการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ

2. เวลาเจอปัญหา ซับซ้อนให้บอกตัวเองว่า นี่คือบทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่างวิเศษ

3. เวลาเจอความทุกข์หนัก ให้บอกตัวเองว่า นี่คือแบบฝึกหัด ที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต

4. เวลาเจอเจ้านายจอมละเมียด ให้บอกตัวเองว่านี่คือการฝึกตน ให้เป็นคนสมบูรณ์แบบ

5. เวลาเจอคำตำหนิ ให้บอกตัวเองว่า นี่คือการชี้ขุมทรัพย์มหาสมบัติ

6. เวลาเจอคำนินทา ให้บอกตัวเองว่า นี่คือการสะท้อนว่า.. เรายังคงเป็นคนที่มีความหมาย

7. เวลาเจอความผิดหวัง ให้บอกตัวเองว่านี่คือวิธีที่ธรรมชาติกำลังสร้าง “ภูมิคุ้มกันให้ชีวิต”

8. เวลาเจอความป่ ว ย ไ ข้ ให้บอกตัวเองว่า นี่คือการเตือนให้เห็นคุณค่าของการรักษาสุขภาพให้ดี

9. เวลาเจอความพลัดพรากให้บอกตัวเองว่า นี่คือบทเรียนของ “การรู้จักยืนหยัดด้วยตัวเอง”

10. เวลาเจอลูกหัวดื้อให้บอกตัวเองว่า นี่คือโอกาสทองของ การพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง

11. เวลาเจอแฟนทิ้ง ให้บอกตัวเองว่า นี่คือความเป็นอนิจจังที่ทุกชีวิตมีโอกาส “พานพบ”

12. เวลาเจอคนที่ใช่ แต่เขามีคู่แล้ว ให้บอกตัวเองว่า นี่คือประจักษ์พย าน “ไม่มีใครได้ทุกอย่างดั่งใจหวัง”

13. เวลาเจอภาวะหลุดจากอำนาจ ให้บอกตัวเองว่านี่คือ ความ “อนัตตา” ของชีวิตและสรรพสิ่ง

14. เวลาเจอคนกะล่อนใ ห้บอกตัวเองว่า นี่คืออุทาหรณ์ของชีวิต ที่ไม่น่าเจริญรอยตาม

15. เวลาเจอคนเล ว ให้บอกตัวเองว่านี่คือตัวอย่างของชีวิตที่ไม่พึงประสงค์

16. เวลาเจออุบัติเหตุให้บอกตัวเอง ว่านี่คือ คำเตือนจงอย่ าประม าทเป็นอันขาด

17. เวลาเจอศัตรูคอยกลั่นแกล้ง ให้บอกตัวเองว่านี่คือบททดสอบ “มารไม่มีบารมีไม่เกิด”

18. เวลาเจอวิกฤต ให้บอกตัวเองว่า นี่คือบทพิสูจน์สัจธรรม “ในวิกฤตย่อมมีโอกาส”

19. เวลาเจอความย ากจน ให้บอกตัวเองว่า นี่คือวิธีที่ธรรมชาติ “เปิดโอกาสให้เราได้ต่อสู้ชีวิต”

20. เวลาเจอความตา ย ให้บอกตัวเองว่านี่คือฉากสุดท้ายที่จะทำให้ชีวิตจบลงอย่างสมบูรณ์