อย่ าพลาด 6 สิ่งนี้ จนทำให้ชีวิตต้องลำบาก ตอนแก่..

1. เก็บเงินให้มากขึ้นตามอายุ

เงินที่คุณสะสมไว้สำหรับการเกษียณอายุ จำเป็นต้องเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนที่

คุณทำงานใหม่ ยิ่งคุณทำงานมานาน มีเงินเดือนสูงขึ้น ก็ควรเก็บให้มากขึ้น

ตามอายุของคุณ เพราะหากมัวชะล่าใจ อาจทำให้เก็บเงินได้ไม่พอใช้

แทนที่จะได้ พั กผ่อน ย าม เกษียณ กลับต้องมาลำบากกว่าเดิมอีก

2. อย่าซื้อบ้านราคาสูงเกินกว่าที่จะจ่ายได้

เพราะว่าบ้านเป็นเงินก้อนโต และการซื้อบ้านราคาสูงเกินกว่าที่จะผ่อนได้

จึงเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าคุณคำนวณแล้วว่า การใช้จ่ายต่าง ๆ ในชีวิตของคุณ สูงกว่าค่าเฉลี่ย

ก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องลดรายจ่ายลง ต้องเข้าใจด้วยว่า การย้ายที่อยู่มันเป็นเรื่องธรรมดา

การเปลี่ย น มาอาศัยอยู่ในบ้านที่ถูกลง ย่อมดีกว่าปล่อยให้ค่าบ้านกระทบการเงินของคุณ

เงินที่เสียไป กับ ค่าที่อยู่อาศัยมากขึ้น จะทำให้เงินเก็บหลังเกษียณของคุณลดน้อยลง

และหากเงินหลังเกษียณของคุณ ไม่พอใช้ ก็จะเป็นจุดเริ่มต้น ที่ทำให้คุณจมกองหนี้นั่นเอง

3. ไม่รีบจัดการหนี้บัตรเครดิต

ในวัยนี้คุณไม่ควรใช้จ่ายแบบพึ่งพาบัตรเครดิตอีกแล้ว ถ้าคุณมีหนี้บัตรเครดิต

ต้องพยายามจ่ายให้หมดโดยเร็ว หรือหากมีหนี้บัตรเครดิตมากเกินไป

คุณต้องจัดการให้ได้ ต้องจริงจัง แม้ว่าคุณจะต้องขายสินทรัพย์บางอย่างในบ้าน

ก็ต้องทำ หรืออาจต้องปันเงินเก็บของคุณ มาทยอยจ่ายหนี้บัตรเครดิต

แล้วคุณจะมีอิสระ ทางการเงิน มีความมั่นคงมากขึ้น เมื่อปลดภาระหนี้ให้หมดไปได้

4. ไม่ควบคุมค่าใช้จ่าย สำหรับลูก ๆ ของคุณ

อย่าทุ่มทุนกับลูกจนเกินพอดี คุณควรพิจารณาค่าใช้จ่ายทุก ๆ ด้านให้ถี่ถ้วน

ทั้งค่าเล่าเรียนของลูก ค่าคอร์สเรียนพิเศษ ค่าคอร์ส ค่าดนตรี กิจกรรมต่าง ๆ

ค่าเข้าค่ายวิชาการช่วงปิดเทอม ค่าจิปาถะ และค่าใช้จ่ายช่วงเรียนมหาวิทยาลัย

คุณต้องลดค่าใช้จ่าย ให้ประหยัดที่สุด หรืออาจต้องตัดค่าใช้จ่ายบางอย่างออกไป

ไม่เช่นนั้น คุณอาจต้องทำงานหนักมากขึ้น จนกระทบกับสุขภาพในวัยเกษียณได้

5. อย่าล้อเล่นกับแผนการเก็บเงินหลังเกษียณ

ในตอนที่คุณมีอายุ 20-30 ปี อาจจะละเว้นเงินสะสมเพื่อตอนเกษียณอายุได้

แต่ถ้าเข้าช่วงวัยกลางคน คุณจะมาล้อเล่นกับเงินสะสม เพื่อตอนเกษียณอายุไม่ได้นะ

อย่าใช้เงินที่กันไว้ เพื่อตอนเกษียณอายุเด็ดขาด เพราะคุณต้องมีเงินสดไว้ เผื่อเหตุฉุ ก เ ฉิ นต่าง ๆ

6. ไม่ปรับแผนประกันชีวิต

อย่าลืมว่าประกันที่คุณเคยทำเมื่ออายุ 20-30 ปี อาจไม่ใช่ประกันที่เหมาะสมกับคุณแล้ว

คุณต้องการประกันที่ครอบคลุม ให้เหมาะสมกับอายุ รวมทั้งการประกันเพื่อให้ครอบครัว

ไม่ต้องมีปัญหาการเงิน หากวันหนึ่งคุณมีปัญหาสุขภาพ ต้องใช้ค่ารักษามาก หรือเสี ย ชี วิ ต

เรื่องนี้ สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนเดียว ที่ต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัว

 

ขอบคุณ n a – a a n