3 วิธี บริหารใช้จ่ายอย่างพอดี ดีกว่า…เป็นหนี้เพื่ออยู่สบาย

บางคนทำงานหนัก มีเงิ นใช้ในแต่ละเดือนไม่ขาด แต่…

ทำไมกับพนักงานบางคน เพราะอะไร คนที่มีเงิ นเดือนเท่าๆกัน เขาจึงมีเงิ นใช้อยางไม่ขัดสน

เขาปฏิบัติกันยังไง และนั่นอาจเพราะ เขามีการ จั ดการ กั บเงิ น ของเขาดีไง

ฉะนั้นเรามาดูกันว่า เป็นแบบไหนทำกันอย่างไรบ้าง

1.ซื้อของที่คุณภาพไม่ใช่ ดูแต่ราคาอย่างเดียว

หลายๆ คนที่อาจจะติดนิสัย ซื้อของแล้วดูที่ราคา จากนี้ไปนั้น..

ควรเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะ ควรพิจารณาไตร่ตรองให้ดี นอกจากจะดูที่ราคา

ควรดูที่คุณภาพด้วย การที่จะซื้อของ ได้ของที่มีคุณภาพ จะส่งผลระยะย าว

ใช้ได้นานคุ้มค่า และไม่ต้องเสียเงิ นซื้อเรื่อยๆ ทบทวนไตร่ตรองดูก่อนบางครั้ง

ของที่มีคุณภาพดี แต่ราคาเพิ่มขึ้นนิดๆหน่อยๆ มันย่อมคุ้มค่ากว่าไง

2.ทำบัญชี รายรับรายจ่าย เพื่อให้รู้ว่าจ่ายอะไรไปบ้าง

สิ่งเหล่านี้ มันคือพื้นฐานนะ เราคงเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆ ในการออมเงิ น

ถ้าอย ากมีวินัยในตัวเอง สิ่งที่ต้องทำให้ได้ คือจงเริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่าย

ของตัวเองกัน และต่อจากนั้นก็ไม่ย ากแล้ว ให้เพื่อนๆใส่รายการต่างๆ ที่ได้ใช้ไป

ในแต่ละวัน ก็เพื่อจะได้รู้ว่า อันไหน ที่เราจ่ายไปบ้างเท่าไหร่ เงิ นที่เป็นรายได้

ของเรา ที่เราได้รับมา รับมาเท่าไหร่ และหลังจากนั้น ให้มาคำนวณดูค่าใช้จ่าย

ในแต่ละเดือน มันจะส่งผลดีให้เรารู้จัก ประมาณตนในการใช้จ่ายมากขึ้น

3.งดค่าใช้จ่ายที่คิดว่า ฟุ่มเฟือยเกินตัว

ก็คือการใช้จ่ายที่เกินตัว ไม่ว่าจะเป็นขนมกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้า แบบว่าอย า กได้เฉยๆ

แค่ชอบเลยซื้อ แล้วก็ไม่ได้ใช้ และเราจัดการเรื่องนี้ได้ง่ายๆ แต่ก็ต้องมีวินัยในตัวเองนะ

แรกๆ อาจจะทำได้ย าก แต่ถ้าทำจนติดนิสัยแล้วล่ะก็ มันจะทำให้เราชิน หากเราทำได้

มันก็จะส่งผลดีให้เรามีเงิ นเหลือใช้ ออมเ งินได้ เพราะเหล่านี้นั้น ถือว่าเป็นรายจ่าย

ที่มีความฟุ่มเฟือย ถ้าลดไปได้ ก็จะมีเงิ นเก็บสบายเลย เรื่องการใช้จ่าย

แม้เรื่องเล็กๆ แต่พอนานวันไป มันอาจส่งผล เป็นเรื่องใหญ่ได้ในอนาคตนะ “จำไว้”

 

ขอบคุณ : s t a n d -s m i l i n g