9 ปม ในใจของลูก…พ่อแม่ สร้างไว้โดยไม่รู้มาก่อน

คนเรามักจะบ่มเพาะ นิสัยของตัวเองลงไปยังลูก โดยไม่รู้ตัว…

ดังนั้น ก่อนจะทำอะไรหยุดคิดซักนิดว่า เมื่อก่อนคุณ อย ากให้พ่อแม่ทำแบบนี้ กับ คุณหรือไม่ ? ถ้าคุณอย ากได้การปฏิบัติแบบไหน จากท่าน ?

คุณก็ต้องปฏิบัติแบบนั้น กับลูก อย่างมีสติ…!

1. หากลูกของคุณชอบ ” ลั ก ข โม ย” อาจเป็นเพราะ คุณไม่เคยสอนเขาให้รู้จักคำว่า…ให้

2. หากลูกของคุณ ” ไม่ค่อย พูด” อาจเป็นเพราะ คุณไม่ค่อยได้พูดคุย กับเขานัก.!!

3. หากลูกของคุณ ” ไม่ เ ชื่ อ ฟั ง” คุณอาจเป็นเพราะ คุณ “เรียกร้อง” จากพวกเขามากเกินไป

4. หากลูกของคุณ ” ขี้ ข ล า ด” อาจเป็นเพราะ คุณคอยแต่…ปกป้องและแก้ต่างให้

5. หากลูกของคุณ ” อั น ธ พ าล” ชอบรังแกคนอื่น อาจเป็นเพราะ คุณแสดงความ “รุ น แ ร ง ก้ า ว ร้ า ว” ให้เขาเห็น

6. หากลูกของคุณ ” ไม่ให้เกียรติผู้อื่น” อาจเป็นเพราะ คุณ “ชอบขึ้นเสียง” ใส่เขา

7. หากลูกของคุณ ” อ่ อ น แ อ” อาจเป็นเพราะ คุณชอบ ขู่…ให้เขา “ห ว า ด ก ลั ว”

8. หากลูกของคุณ ” โ ก ร ธ ง่ า ย” อยู่ตลอดเวลาอาจเป็นเพราะว่า คุณไม่เคย… “ชื่นชม” เขาเลย

9. หากลูกของคุณชอบ ” เ ก็ บ เ นื้ อเ ก็ บ ตั ว” อาจเป็นเพราะคุณ ยุ่งแต่… “เรื่องของตัวเอง” มากเกินไป

ทุกสิ่งเหล่านี้…ที่เกิดขึ้นทุกปมที่เป็นอยู่ ล้วนเกิดจากผลกร ร มของการกระทำที่ผู้ “เป็นพ่อแม่” ได้เคยทำไว้ทั้งสิ้น

ที่มา : แสนสบาย