10 ข้อ อยากให้ลูกได้ดี จงแนะนำ เป็นตัวอย่างลูกแบบนี้

ถ้าอยากให้เขาโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และสามารถยืนอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พ่อแม่ ผู้ปกครองก็อย่ ามีแต่คำพูด..

เพราะ คำสอนที่ทรงพลังมากที่สุด คือ

แนะนำ 10 ข้อ การเป็นแบบอย่ างที่ดีให้ลูก มีค่ามากกว่า “คำสอน”

1) อย่ ากดดันให้ลูกต้อง “เรียนเก่ง” แต่…สอนให้ลูก

เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้ นั่นคือ มรดกชีวิตที่เราควรมอบให้เขา

2) อย่ าเอาความคาดหวัง ทุ่มไว้บนไหล่ลูกความหวังเดียวที่พึงมีต่อลูกคือ

ให้เขาดำรงชีพได้อย่ างมีความสุข แม้ในวันที่ไม่มีเราคอยประคอง

3) ดุ…ด่ า ฝึกสั่งสอนลูกด้วยความเมตตา ในวันนี้ดีกว่าปล่อยให้โตไป แล้วถูก “สังคมสั่งสอน”

4) ข าดสามีแม่อยู่ได้ แต่…ลูกข าดแม่ไม่ได้ อย่ าเอาเวลาไปทุ่มตาม ยื้อผู้ชายที่ทำ ล า ยความสมบูรณ์ของครอบครัว

5) การเลือกทนเพื่อครอบครัวสมบูรณ์ ไม่ใช่แค่…อยู่กันพร้อมหน้า ถ้าอยู่แล้วไม่นำพา ไม่รู้หน้าที่มีไปก็ป่ ว ยการ

6) สอนลูกสาวว่า… ไม่ต้องแข่งเท่าเทียมผู้ชาย และ

จงสอนลูกชายว่า… อย่ าเอาเปรียบลูกผู้หญิง

ในโลกแห่งความจริง ทุกเ พศควร “ให้เกียรติ” เพื่อนมนุษย์อย่ างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเ พ ศ อะไร

7) ลูกสาวไม่แต่งงาน… ไม่ใช่เรื่องน่าอาย

ถ้าลูกมีชีวิตที่สมบูรณ์เองได้ ผู้ชายก็เป็นแค่ องค์ประกอบเท่านั้น

8) ลูกชายเป็น เ พศทางเลือก ไม่ใช่เรื่องต้องทุกข์ ตราบเท่าที่ลูกมีความสุข

เป็นคนมีสำนึกดี มีชีวิตคุณภาพ ก็ประเสริฐกว่า เรื่องเ พ ศ สภาพใดๆ ทั้งนั้น

9) การสอนเรื่องความกตัญญู เราต้องทำให้ลูกดู “ไม่ใช่มาลำเลิกเขา เอาตอนโต”

10) ลูกเราอาจไม่ได้สวย หล่อ เก่งกว่าลูกใคร

แต่…หัวใจลูกรักเราไม่น้อยกว่าลูกบ้านไหน แค่นี้ก็ภูมิใจมากแล้ว

ขอบ บทความดีๆ