5 ข้อดี รู้จักแกล้งโง่… ยังไง แล้วทำให้ฉลาดขึ้น

“แกล้งโง่ยังไง ? แล้วดูฉลาด” 5 ข้อดี ของการแกล้งโง่ของคนที่ฉลาด

ไม่มีใครอยากที่จะเป็น “คนโง่” ในสายตาคนอื่น สักเท่าไหร่… หลายคนจึงพย าย ามที่จะทำตัวฉลาด

อยู่ตลอดเวลาแต่บางครั้งการได้เป็น “คนโง่”

หรือ “แกล้งโง่” ดูบ้าง มีข้อดีมากกว่าที่คิด!!

1. แกล้งโง่… ทำให้มีประสบการณ์ รู้เพิ่มขึ้น

คนที่คิดว่า ตัวเองนั้นฉลาดจึงไม่ต้องการเสี่ย งที่จะทำอะไรมากมาย ใช้ชีวิตส่วนใหญ่

อยู่ในกรอบ เดินตามทางที่สังคมมองว่าดี แต่การคิดแบบนี้ จะยิ่งทำให้เราขาดโอก า ส

ที่จะได้ประสบก า รณ์ใหม่ๆหรือได้เรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ จากคนอื่นถ้าไม่แก ล้ งโง่

ที่จะเ สี่ ย งทำอะไรดูบ้าง เราจะไม่รู้เลยว่า ความล้ มเห ล วเป็นอ ย่ างไร

เมื่อไม่เคยรู้จักกับความล้ มเห ล ว ก็ย า กที่จะเจอ กับความสำเร็จได้ หรือแม้แต่

การออก ไปเที่ยวโดยไม่ต้องวางแผนเพื่อที่จะได้ลองสัมผั ส ประสบการณ์สนุกๆ ดูบ้างก็ยังดี

2. แกล้งโง่… ทำให้มีข้อมูลมากขึ้น

จะสังเกตได้ว่า นักสื บ ส า ยลับต่างๆ ตามหนัง

ที่ต้องปล อ มตัวเพื่อสืบหาข้อมูล มักจะแกล้งทำตัวเป็นคนซื่อๆ โง่ ๆ และดูไม่มีพิ ษ มีภั ย อะไร

เรียกง่ายๆ คือ ทำตัวแกล้งโง่… เพื่อที่จะเข้าไปตีสนิท และ สืบหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น

เพราะเวลาคนที่มองเห็นเราโง่ ก็จะไม่ระ วั งตัวเท่าที่ควร

ทำให้เปิดเผ ย ความลับออกมาได้ง่ายขึ้นและคุณก็จะได้ข้อมูลมากมาย

3. แกล้งโง่… ทำให้ตัวเองพัฒนาขึ้น

คนที่อวดฉลาด หรือคิดว่าตัวเองนั้น ฉลาดและมีความรู้มากพอแล้ว มักจะ

เ ลิกใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม เพราะ คิดว่าเก่งแล้ว

ไม่จำเป็นต้องพัฒนาอะไรอีกสุดท้ายก็จะกลายเป็นคนโง่จริงๆ ในขณะที่คนแกล้งโง่

ทำตัวเล็กอยู่ตลอดเวลา จะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรอีกเยอะ จึงต้องหาความรู้ใหม่ๆ

เพิ่มอยู่เสมอ และเขาจะได้พัฒ น าตัวเองเรื่อยๆ และเก่งขึ้นต่าง กับ คนอวดฉลาด

ที่มีแต่จะถอยหลังลงคลองไปตามกาลเวลา

4. แกล้งโง่…เป็น ทำให้ฉล า ดขึ้น

การที่เราคิดว่าตัวเอง ไม่ได้ฉลาดทุกเรื่อง เมื่อมีปั ญ หาหรือไม่เข้าใจตรงไหน

แล้วถามออกไป เราจะได้รับคำแนะนำ จากคนอื่น และทำให้ความไม่รู้

ความสงสัยที่มีนั้นหายไป มันจะถูกแทนที่ ด้วยความรู้มากขึ้นแต่รู้

ถ้าเราก ลั ว คนอื่นจะมองว่าโง่ จึงเลือกที่จะไม่ถามอะไรเลย และปล่อยให้มี

ความสงสัยเกิดขึ้น สุดท้ายเราก็จะกลายเป็นคนโง่จริงๆดังนั้น การตั้งคำถามที่ไม่เข้าใจ

มันเป็นเพียงการโ ง่เพียงชั่วค ร า วแต่การแก ล้ งทำตัวฉลาด และไม่ยอมถาม

จึงเป็นเหมือนการผู กความโง่ไว้กับตัวเองตลอดไป

5. แกล้งโง่… ทำให้ชีวิตสบายขึ้น

สำหรับใครที่ไม่อยากรับภาระ หรือไม่อยากทำอะไรสักอย่าง การแกล้งโง่

ทำไม่เป็น ก็เป็นการหลี กเ ลี่ ยงที่ใช้ได้ผลนะ เช่น

หากคุณเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้เก่ง เรื่องงานบ้าน หรือ การทำกับข้าว และแสดงตัวให้เขารู้

เขาก็จะไม่มาคาดหวัง หรือกดดันอะไรเรา และเราก็ไม่ต้องทำในสิ่งที่ไม่ชอบด้วย

หรือแม้แต่ ในที่ทำงานหากเราทำเป็นทุกอย่ า ง เราก็อาจจะได้ทำงาน มากกว่าคนอื่น

โดย ที่บางทีก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่เพื่อนร่วมงานก็จะโ ย นงานมาให้เรา เพราะคิดว่า

เราเก่ง… เราทำได้ สบายเขาแต่ลำบ า กเราก็ ไม่ไหวเหมือนกันนะ