6 ผลกร รม ของคนใจดี มีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือมากเกินไป

6 ผลกร รมที่ต้องพบเจอ ของคนใจดีที่ชอบช่วยเหลือมากเกินไป

การที่เราเป็นคนใจดีไม่ใช่เรื่องไม่ดี และไม่ใช่เรื่องผิด

แต่แค่ก็ต้องใจดีให้ถูกคน ถูกเวลา เขาถึงจะเห็นค่าและที่สำคัญ

ต้องไม่ทำให้ตัวเองลำบาก

มาดู 6 ผลกร รม ของการเป็นคนใจดี มีน้ำใจมากเกินไป ว่ามีอะไรบ้าง

1 . แก้ปัญหาของคนอื่น ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในบางครั้งความ

ใจดี มักทำให้เราต้องกลายมาเป็นคนที่คอยแก้ไขปัญหาให้คนอื่นบ่อยๆ

แม้ตัวเองไม่ได้มีส่วนได้ หรือส่วนเสียกับเรื่องราวเหล่านั้นแม้แต่น้อย

ทั้งยังสร้างความหนักหนาให้กับหัวใจตัวเองอีก

2 . เก็บการกระทำของคนอื่น มาทำให้ตัวเองคิดมาก แง่ร้า ยของการเป็น

คนใจดี คือมักจะนำคำพูด การกระทำ ของคนรอบข้างมาคิดมาก มากังวล

จนเป็นทุกข์ และยังเป็นความคิดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะด้วย

พื้นฐานที่มีความใจดีนี้เอง จึงทำให้ต้องคอยเก็บเรื่องราวต่างๆ ของคนอื่น

มาคิดเล็กคิดน้อยอยู่ร่ำไป

3 . ห่วงแต่คนอื่น จนลืมนึกถึงตัวเอง บุคคลประเภทนี้ มักจะเป็นผู้ที่

ไม่สามารถทนเห็นความลำบากของคนอื่นได้ คอยแต่จะอยากยื่นมือเข้าไป

ช่วยเสมอ คนใจดีบางคนจึงมักห่วงแต่คนไกลตัวมากกว่า ที่จะมองเห็น

ถึงความรู้สึกของคนใกล้ตัว จนกลับกลายเป็นว่า ลืมนึกถึงตัวเองและ

ครอบครัวไปนั่นเอง

4 . ต้องตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออก หลายครั้งกับการพา

ตัวเองเข้าไปยืนอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ เพราะไม่สามารถปฏิเสธการขอ

ความช่วยเหลือได้ จนทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดและลำบากใจ

5 . เสียความรู้สึก เมื่อหมดประโยชน์ คนบางคนมักชอบเดินข้ามาวนเวียน

อยู่ในชีวิตเพื่อหวังเอาผลประโยชน์จากความใจดีที่มีอยู่ สุดท้าย

กลายเป็นว่า.. บ่อยครั้งที่คนใจดีหลายคนอาจจะต้องกลายเป็นคนใจร้า ย

นั่นเพราะการถูกมองข้ามความสำคัญ ถ้าหมดผลประโยชน์กับใครบางคน

6 . ตกที่นั่งลำบาก ด้วยความที่เป็นคนมีจิตใจดี จึงมักหยิบยื่นความช่วย

เหลือให้กับคนอื่นจนลืมมองความเป็นจริงหลายอย่างไปว่า ข้อเสียของการ

มอบความช่วยเหลืออาจเป็นสิ่งที่สามารถย้อนกลับมาทำร้า ยตัวเอง

และคนใกล้ชิดได้

” อย่าใจดีมากเกินไป เพราะคุณจะได้ความไม่เกรงใจ ตอบเทนกลับคืนมา “