7 เรื่องต้องเริ่มคิดได้แล้ว เมื่อ 30 ปีมีเงินไว้ตั้งหลักสร้างตัว?

1 . เริ่มทยอยปลดหนี้ให้หมดได้แล้ว

ไม่ว่าจะเป็นค่าผ่อนรถ,ค่าบัตรเครดิต,หรือแม้แต่ ค่าผ่อนสินค้า 0% ต่างๆ

นั่นเพราะยิ่งปลดหนี้เร็วเท่าไหร่ เราก็สามารถนำเงิ นไปต่อยอดได้มากขึ้น

เท่านั้นครับ และถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะปลดหนี้ยังไงดี แนะนำให้เริ่มจากดูว่า

เรามีหนี้ทั้งหมดกี่ราย จำนวนเงิ นที่เป็นหนี้ของแต่ละราย และอัตรา

ดอ กเบี้ย จากนั้นให้จัดลำดับหนี้ โดยให้หนี้ที่มีอัตราด อกเบี้ยสูงสุด

อยู่ด้านบนและเริ่มต้นปลดหนี้ จากก้อนนั้นก่อน แล้วค่อยๆ ทยอยปิดหนี้

ก้อนอื่นๆ ต่อไปจนหมดครับ

2 . สร้างงบการเงิ นในแบบของตัวเองได้แล้ว

แม้เพื่อนๆจะหาเงิ นได้มาก แต่หากบริหารเงิ นไม่ดี เ งินที่ได้มาก็จะหายไป

ง่ายๆเรียกว่า..”รวยเดย์รวยกัน แค่วันสิ้นเดือน” ดังนั้นสิ่งที่เพื่อนๆ ต้องให้

ความสนใจในลำดับถัดมา คือ.. การสร้างงบรายจ่าย หากไม่รู้ว่าจะเริ่มต้น

ยังไง ให้เริ่มต้นจากงบการเงิ น 50-30-20 ดูครับ (สิ่งจำเป็น,สิ่งอย าก

ได้,ออมฉุกเฉิน)

3 . คุณต้องมีเ งินสำรองฉุกเฉินอย่างน้อย 6 เดือน

คิดจาก (รายจ่ายปกติต่อเดือน x 6เดือน=เงิ นสำรองฉุกเฉินที่ควรมี)

เงิ นจำนวนนี้ จะช่วยให้เราสามารถ รับมือกับปัญหาด้านการเ งินได้

โดยไม่ต้องกู้ยืมเงิ นคนอื่น เพราะการกู้ยืมเงิ นอาจจะทำให้เรากลับเข้าไป

อยู่ในวงจรหนี้อีกครั้ง

4 . วางแผนเกษียณหรือยัง

“แก่ไม่ว่า แต่อย่าแก่แบบไม่มีเงิ นครับ” ที่บอกแบบนี้ เพราะอย ากให้

วางแผน เกษียณกันไวๆยิ่งวางเร็วยิ่งดี ดังนั้นการเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ก็เพื่อ

ผลประโยชน์สำหรับเราเองครับไม่ต้องลำบากลูกหลาน

5 . รู้ตัวก่อนว่ามีอะไรมากกว่ากันระหว่าง “ทรัพย์สิน” กับ “หนี้สิน”

หากว่าเพื่อนๆ มีรายได้เดือนนึง หลักหลายหมื่นแต่กลับมีรายจ่ายสูง

พอๆ กับรายรับ สิ่งที่ควรใส่ใจอย่างแรกเลย คือ.. ลิสต์รายการของทรัพย์สิน

เพื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินที่มีทั้งหมดครับ และถ้าหากมานั่งงงว่า..เฮ้ย

เราก็มีสินทรัพย์เยอะนะ มือถือรุ่นใหม่ๆ กล้องถ่ายรูปแพงๆ ฯลฯ แต่ทำไม

ยังจนอยู่ มีแต่หนี้สินคิดง่ายๆเลยครับ มือถือ 1 เครื่อง ราคาประมาณ

25,000 – 30,000 บา ท แต่ราคาข าย ต่อมูลค่ามันหายไปแทบจะครึ่งนึงแล้ว

ครับ แค่นี้ก็พอจะมองออกแล้วใช่มั้ยครับ ว่าเพื่อนๆ ต้องเริ่มกลับมาวางแผน

การเงิ นให้ตัวเองได้แล้ว เริ่มต้นง่ายๆ ที่เริ่มสะสมทรัพย์สิน ที่ก่อให้เกิด

รายได้  เช่น หุ้นกองทุนรวม เป็นต้น

6 . บริหารความเสี่ ย งให้เป็น

การมีสติช่วยให้เราผ่านทุกปัญหาได้ เพราะสิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้

คือ  เรื่องของความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าคุณ จะโสดหรือไม่ก็ตาม

ความเสี่ยงที่ควรพิจารณามี 3 ด้าน คือ

     6.1 ความเสี่ ย ง ด้ าน ชีวิต และสุขภาพ : เริ่มจากการคิดว่า หากเราเจ็บป่วย

หรือเกิดเหตุไม่คาดคิด ครอบครัวจะต้องลำบาก เพราะขาดกำลังสำคัญ

หรือเปล่า ? หากคำตอบ คือ ใช่เราลองบริหารความเสี่ยง โดยการซื้อ

ประกันดีมั้ย?

     6.2 ความเสี่ ย งด้านทรัพย์สิน : นั่นก็คือหากเราหยุดทำงาน (ไม่ว่าจะลา

ออกหรือไม่อย ากลาออกก็ตาม) เรามีความพร้อมรึยัง? หากไม่มี สิ่งแรกที่

ควรทำคือ สำรองเงิ นฉุกเฉิน ประมาณ 6 เดือนของรายจ่ายเอาไว้ก่อน

     6.3 ความเสี่ยงในการดำเนินชีวิต : เช่นหากวันหนึ่งเพื่อนๆ ขับรถ

แล้วเกิดอุบัติเหตุ เรามีประกันภัยรถยนต์หรือเปล่า? ถ้าไม่มีจะซื้อมั้ย?

ซื้อประกันแบบไหนดี?

7 . ศึกษาเรื่องภาษีได้แล้ว

ยิ่งรายได้มากก็อย่าลืมว่า ภาษีต้องเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว เพราะถือเป็น

กฎหมาย ที่ทุกคนในชาติต้องปฏิบัติ ตามสิ่งที่เพื่อนๆควรศึกษา คือ

กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษี ไม่ว่าจะเป็นการลดหย่อน หรือการละ

เว้นใดๆก็ตาม เมื่อเราถึงวัย 30 ปี นอกจากชีวิตจะแข็งแกร่งขึ้นแล้ว

ยังมีแนวโน้มที่เรา จะโฟกัสในสิ่งที่เราสนใจมากๆจริงๆ และตัดสิ่งที่ไม่

จำเป็นออกไปได้มากกว่าเดิม

 

ขอบคุณ aommoney