สาวๆ แม้อายุจะมากขึ้น 20 วิธีทำให้ยังดูสวยดี

1 : ถ้าอยู่กับใครแล้วรู้สึกเ ค รี ย ดเรื่องมาก ไม่สบายใจ ก็ให้ถอยห่างออกมา

2 : ทำฟั นตัวเองให้สะอาด และสวยอยู่เสมอ ดูแลสุขภาพฟั นตัวเองดีๆ

3 : ควรดื่มน้ำสะอาด ทาครี มกันแดดบ้าง กางร่มให้ตัวเองบ้าง

4 : อย่ าพูดจาซ้ำๆซ ากๆ จนทำให้ตัวเองดูน่าเบื่ อ

5 : อ่ านข่ าว หรือ ติดต ามข่าวสาร อัพเดทข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

6 : จงมีความฝัน มีความหวัง มีความคิด และมีจินตนาการ

7 : อย่ าใส่ชุดที่มันดูเชย ควรใส่เสื้อผ้าแบบใหม่ๆ ในแบบที่ไม่คุ้นเคยดูบ้าง

8 : หมั่นดูแลเล็บมือ เล็บเท้า ให้สะอาดอยู่เสมอ เสมือนกับดูเเลใบหน้า

9 : เลิ กคิดที่จะให้คนอื่นเข้าใจตัวเองได้แล้ว ใครไม่เข้าใจเราก็ปล่อยเขาไป เพราะเราไม่มีเวลาว่างสำหรับเรื่องพวกนี้

10 : หาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ไม่ต้องเก่งก็ได้ แต่เอาที่ทำแล้วสบายใจก็พอ

11 : อย่ า ดู ถู ก ว่าตัวเองแก่แล้ว ไม่สำคัญอะไร จงดูแลตนเองให้ดูดีอยู่เสมอ

12 : เวลาที่ไม่มีอะไรทำ ก็อย่ าฟุ้งซ่ าน ให้นอนพัก แล้วตื่นมาคุณจะสดชื่น อารมณ์ดี

13 : อย่ าหม กมุ่น ในเรื่องที่มันผ่านมาแล้ว

14 : อย่ าเรียกคนอื่นว่ามนุษย์ป้า มนุษย์ลุง หรือ เฒ่ าหั วงู

15 : จงสูดห ายใจเข้าลึกๆ ห า ยใจอ อ ก ย าวๆ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย

16 : ไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้าน อย่ านิ น ทาว่าร้ า ยใคร ไม่ต้องไปใส่ใจคนอื่นขนาดนั้น

17: อยู่กับปัจจุบัน คิดถึงอน าค ต และจงลืมอดี ตเ สี ย

18 : อย่ าจี บปาก จี บคอ เพราะจะทำให้ริมฝิป ากเราย่น

19 : ไม่เข้าสังคมที่ทำให้ตัวเองรู้สึกอึดอัด แม้สังคมนั้นจะดี มีชื่อเสี ยงขนาดไหนก็ตาม

20 : จงยิ้มกวางๆเข้าไว้ ถึงแม้ไม่มีใครมองก็ตาม เพราะร่องที่มุมปากจะได้ไม่คว่ำลงทั้งสองข้าง

 “ทำอะไรที่ตัวเองนั้นอย ากทำบ้าง”

เช่น ถ้าอย าก ยิ ง ปื นให้ไป หั ด ยิ ง ปื น

อย ากเป็นหม อดูให้ไปเรียนดูหมอ

อย าก เต้นรำ ให้ไปเรียนเต้นรำ