4 เหตุผลที่รู้จัก เงียบให้ถูกเวลา คนชนะไม่พูดมาก

4 ข้อ รู้จักเงียบให้ถูกเวลา คนฉลาดจะเงียบมากกว่าพูดเยอะ

1. คิดให้มากกว่าพูด

ว่ากันว่าคนฉลาด ต้องรู้จักคิดก่อนพูดหรือ คิดให้มากกว่าพูดอยู่เสมอ เพราะมันเป็นตัวบ่งบอก ถึงนิสัยใจคอ พฤ ติ ก ร ร มและพื้นฐานต่างๆ ในตัวคนคนนั้น

ว่าเป็นคนอย่างไร ฉะนั้นการไตร่ตรองทุกสิ่งก่อนจะพูดออกมา จึงมีความสำคัญ

มันสามารถทำให้คุณได้รับโอกาสดีๆอีกมากมายในชีวิต

เพียงรู้จักใช้คำพูดให้เป็นและเกิดประโยชน์

2. เป็นคน รู้จักเก็บข้อมูล

การตั้งใจฟังในสิ่งที่คนอื่นพูด นอกจากจะทำให้คุณ กลายเป็นผู้ฟังที่ดีและมีมารย าทแล้ว มันยังทำให้คุณได้รับข้อมูลข่าวส าร ใหม่ๆ ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนด้วยนะ

ส่งผลให้รู้เท่าทัน ผู้คนบนโลกใบนี้ มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถ นำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

หรือจะพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ ได้อีกด้วย

3. จะหยุดเพ้อเจ้อแล้วลงมือทำ

จงตื่นจากความฝัน อันสวยหรู ที่วาดไว้ในจินตนาการ แล้วลุกขึ้นมาสร้างฝันให้กลายเป็นจริงดีกว่า ถ้ายังมัวแต่เสียเวลาเพ้อเจ้อไปวันๆ ไม่ลงมือลงแรงทำอย่างจริงจังแล้วเมื่อไหร่ สิ่งที่วาดไว้ในฝันจะสำเร็จ

ดังนั้น หากอย ากเป็นคนที่เก่งและฉลาดจะต้องไม่มัวมานั่งพูด พร่ำให้เสียเวลา แต่ควรนำเวลาทุกนาที ที่มีค่า

มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4. อย่ าหยุดก้าวไปข้างหน้า

เพราะเวลา ไม่เคยรอใคร หากไม่อย ากเป็นบุคคลที่เดินถอยหลังหรือย่ำอยู่กับที่ ก็จงอย่าหยุดพัฒนา และผลักดันตัวเอง ให้ก้าวไปหาสิ่งใหม่ๆ

เพราะมันสามารถส่งผลดีต่อชีวิตทำให้คุณรู้ทัน ความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

และกลายเป็นคนยุคใหม่ที่คอยอัพเดท เรื่องราวอยู่ตลอดเวลา

“นักปราชญ์ควรรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุด

คนที่ว่าคนอื่นโง่ บุคคลนั้นโง่ยิ่งกว่า

คนที่ว่าคนอื่นฉลาด บุคคลนั้น คือ

ผู้ฉลาดอย่างแท้จริง”

 

ขอบคุณ : s t a n d-s m i l i n g