30 ข้อคิด คำสอน จากแม่คนนี้ ฝากถึงลูกทุกคน จงจำไว้นะ

คำสอนของแม่คนนี้ ฝากไปบอกถึงลูก อยากให้ลูก จงจำไว้ว่า..

1 . “งานบ้าน” ไม่ใช่งานของผู้หญิงฝ่ายเดียว แต่เป็นงานบ้าน ช่วยเหลือกัน แบ่งเบา ด้วยความเต็มใจ

2 . “สุขภาพ” ของเรา เป็นสิ่งสำคัญมาก รๅคๅแพงกว่าสิ่งใด และลูกจะไม่มีวันที่จะหาซื้อมาใหม่ได้เลย

3 . “ชีวิตไม่มีธนาคาร” ไม่ต้องเที่ยวฝากกับใคร จงรับผิดชอบชีวิตของตน 100%

และไม่มีใครที่จะสามารถอยู่กับเรา ดูแลใส่ใจเราได้ไปตลอด

4 . ความดูดีไม่ได้วัดกันเพียงเสื้อผ้า

ราคาของใช้ป้ายราคาไม่ได้ บอกระดับสังคม ตัวตนเรา จิตใจเรา เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

5 . อย่ าเป็น “คนหูเบา”

อย่ าเป็นคนที่หล ง เชื่อสิ่งใดง่ายๆ ให้ฉลาด ตริตรอง เพราะ สิ่งที่ลูกรับ จะค่อยหล่อหลอมลูกให้เป็นคนเช่นนั้น

6 . “เวลาทุกนาที ทุกวินาทีมีค่า”

อย่ ายอมแลกไปกับการนินทๅ  และอิจฉาใครต่อใคร ออกไปสร้างสรรค์ทำสิ่งดีมีประโยชน์ดีกว่า

7 . “ผู้นำที่ดีที่สุด” ในชีวิต ที่ลูกจะหาให้ตัวเองได้คือ ตัวลูกเอง

8 . “คู่ชีวิต” จงเลือกให้ดี หากเลือกไม่ดีชีวิตเปลี่ยน

9 . เมื่อมีลูก.. ก็ต้องเลี้ยงให้ดีเหมือนกัน

10 . “เกียรติและศักดิ์ศรี” เป็นสิ่งที่เราควรยึดมั่นเอาไว้

ไม่มีความมั่งคั่งใด ที่จะสามารถซื้อจิตวิญญๅณของเราได้ทั้งนั้น

11 . “จงให้อภัย” อย่ ายึดติด ไม่สร้างความ แ ค้ นที่มีลูกจงปล่อยวางดีกว่านะ

12 . ลูก…จง “เข้มแข็ง” ได้ เท่าที่ใจลูกมุ่งมั่นจะเป็น

13 . จง “อ่อนโยน อ่อนน้อม ถ่อมตน” แต่ ..ลูกจะต้องไม่ “อ่อนแอ”

14 . “ไม่มีเงินใด” ที่ตัวเรานั้น จะมีความสุขใจในการใช้จ่ายซื้อสิ่งของต่างๆ

เท่ากับ “เงินของเราเอง” ที่ตนเองหามาได้

15 . ไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ดีกับลูกจะเป็นคนไม่ดี

และไม่ใช่ทุกคนที่ดีกับลูกจะเป็นคนดี

จงแยกให้ออก “ปกป้องตนเอง” ให้ได้

16 . ไม่มีความรักจากชายใด หรือใครๆ ที่จะสามารถเติมเต็มชีวิต ของหญิงใดได้

ลูกต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ และ “จงรู้จักรักตัวเอง”

17 . ลูกไม่ใช่ดารๅหน้ากล้อง ไม่มีฉๅกถ่ๅยทำแสดงให้ผู้อื่นได้เห็น จงอย่ าสวมบทใดๆ

และ “จงเป็นตัวเราเอง” นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด

18 . อย่ าให้คำกำหนด ความใด “ศักยภาพ” ของลูก อาชีพของลูก โลกทัศน์ของลูก และอนาคตของลูกเลย

19 . กระจกไม่ได้มาพร้อมคำนิย ามของความงาม

“จงมองตนเองด้วยความรัก” ลูกสวยในแบบของตนเอง และคนทุกคนสวยในแบบของตัวเองด้วยกันทั้งหมด

20 . เมื่อประสบผู้คนร้ ๅ ย

“จงมองเขาด้วยความรัก อย่างจริงใจ” แล้วโลกทั้งใบก็จะยิ้มรับทุกเช้าวันใหม่ของลูกเอง

21 . ความคิดของคน มีทั้ง “ราคาถูกและแพง”

จงให้ค่า มันให้ถูก และเลือกซื้อมันให้ดี ให้ใช้เหตุผลให้มากๆ

22 . “ลูกไม่อาจเป็นที่รักที่ชอบใจของทุกคนได้”

แต่หากลูกรัก แม้กระทั่งคนที่ ไม่รักลูกได้ ชีวิตลูกจะไม่ต้องแบกสิ่งใดเลย

23 . ลูกนั้น ทัด เ ที ย ม

24 . “รอยยิ้ม” เป็นเครื่องสำอๅง ที่สวยที่สุดของผู้หญิง

ต่อให้แต่งหน้าสวยแค่ไหน แต่หากไม่มี ความจริงใจ หน้าสวยมองอย่างไร ก็ไม่อาจจะสวยได้

25 . “ผิ ด ก็ขอโ ท ษ” ซาบซึ้งก็ขอบคุณ พูดให้ติดปาก “อย่ าเป็นคนปๅกแข็ง และเอาแต่ใจ”

26 . “จงแข่งกับตนเองเท่านั้น”

อย่ าเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นๆ อย่ ามองจุด ด้ อ ย ของตัวเองไปเที ย บ กับจุดเด่นของใคร

27 . “มีน้ำใจ” มีน้ำใจ และ มีน้ำใจเท่านั้น

28. “คนมองโลกในแง่ดี” ไม่ใช่คนโลกสวย แต่ที่โลกเขาสวยก็เพราะเห็นทุกสิ่งดียังไงล่ะ

29 . “คนเราทุกคนย่อมเกิดข้อผิดพล า ด”

ก็เริ่มต้นใหม่ได้ ล้ ม ก็ลุกได้ เป็นสัจธรรม และก็เป็นธรรมดาที่ทุกคนนั้นต้องพบเจอ

มีใครบ้างที่จะประสบความสำเร็จได้โดยที่ยังไม่ ล้ ม เ ห ล วบ้างล่ะ

30 . จำไว้ว่า.. “แม่รักลูก และแม่ก็จะรักลูกตลอดไป”

 

ขอขอบคุณ : ใจร่มๆ