(เขียนไว้ดีมากๆ) ควายไถนา…แต่หมาได้กินข้าว “คนเสนอหน้ากลับได้ดีกว่า คนขยันทำงาน”

เคยสงสัยกันมั้ยว่าทำไมคนที่เขาตั้งใจทำงานมากๆ กลับไม่ได้ดี แต่คนที่ได้ดีกลับเป็นคนที่ชอบเสนอหน้าชอบ เลี ย แข้งเลี ยขาคนอื่น

และเรื่องเล่าที่จะเอามาให้อ่านในวันนี้ มันช่วยสะท้อนให้เห็นได้ว่า ในสังคมการทำงานที่เป็นอยู่ในทุกๆวันนี้ มันเป็นอย่ างไร

เรื่องในวันนี้คือ เรื่องของคว ายและ หมาที่คนเสนอหน้ามักได้ดี กว่าคนทำงาน ง ก ๆ

เรื่องมันมีอยู่ว่า.. เมื่อสมัยก่อน ชาวนาจะใช้คว ายเพื่อไถนา เพาะปลูกข้าวพวกชาวนาได้เลี้ยงสัต ว์ไว้ 2 ตัว ก็ คือ คว ายกับ หมา นั่นเอง

และในแต่ละวันนั้น สั ตว์ทั้งสองก็จะมีหน้าที่ก็คือ การออกไปทำนา ตั้งแต่เช้าตรู่พอเวลาใกล้เที่ยง ชาวนาก็จะออกไปตรวจดูความเรียบร้อยต่างๆ

และพออยู่มาวันหนึ่ง ในขณะที่คว ายและหมาไปทำนาแต่เช้าตามปกตินั้น คว ายจะเป็นผู้ไถนาอย่ างขยันขันแข็ง

เดินวนไปวนมาไถจนหมด คว ายทั้งเ หนื่ อยและหมดแรงจากการไถนามาทั้งวัน จึงได้ไปอาบน้ำและนอนพักใต้ต้นไม้ใหญอยู่ครู่นึง

ส่วนหมามาถึงที่นาก็เอาแต่นอนอย่ างเดียว!! พอเห็นว่าใกล้จะเที่ยงแล้ว คือช่วงเวลาที่ชาวนาจะมาตรวจงาน

ก็รีบลุกออกไปเดินย่ำบนผืนนา ที่คว ายได้ไถไว้ทั่วจนเสร็จหมดแล้วทำให้ท้องนามีแต่รอยเท้าหมา

แล้วเมื่อชาวนามาถึงนั้น หมาก็รีบวิ่งไปหาด้วยเนื้อตัวที่เปื้อนโคลน เต็มไปหมด แล้วก็บอกว่าตนนั้น ได้ไถนาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แถมตนหมดแรง

แล้วยังเหนื่ อยมากเลยด้วย ชาวนาเห็นดังนั้นก็ชื่นชมมาเป็นการใหญ่ และเมื่อชาวนา

ผู้นั้นได้มองไปเห็นคว ายที่กำลังหลับอย่ างสบายใจใต้ต้นไม้ใหญ่ ชาวนาก็รู้สึกโ ม โ ห

เป็นอย่ างมาก จึงเข้าไปต่อว่าคว ายไปมากมาย ว่าเจ้านั้นมันขิ้เกี ยจ ไม่สมควรได้กินข้าว

และตั้งแต่นี้ต่อไปให้เจ้าไปกินหญ้าแทนข้าวก็แล้วกัน และชาวนาก็ได้ลงโท ษคว ายด้วยการ

ให้ไปนอนในคอกที่ชื้น ๆ แ ฉ ะๆ ส่วนไอเจ้าหมาที่แสนตอแหลนั้น ชาวนามองว่าเจ้าเป็นหมาที่ช่างขยันขันแข็งเหลือเกิน

รู้จักช่วยคนทำนาทำมาหากิน จึงให้กินอยู่แบบเดียวกับคนอยู่ในบ้านที่อบอุ่นนี้ แล้วทีนี้คุณเข้าใจหรือยังว่า

“สาเหตุที่ทำไมคว าย จึงกินหญ้า” แต่ก็เพราะในยุคปัจจุบันนี้ ถ้าเปรียบกับการทำงาน

เชื่อว่าหลายๆคนคงพบเจอคนประเภทเดียวกับ หมา ที่ชอบทำงานเอาหน้า ชอบประจบประแจงเจ้านาย

ชอบพูดมากกว่าลงมือทำเพื่อหวังผลประโยชน์ หรือการได้รับการเลื่อนขั้นที่ได้ดีกว่า

ได้รับเงิ นเดือนมากกว่าคนที่ทำงานหนัก แต่ก็นะ มันมีอีกหลายคนที่ทำงานหนักมาก

ซื่อสั ตว์กับงานที่ทำ ก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ตัวเองอย่ างเต็มที่โดยไม่ได้คิดเสนอผลงานใดๆ

ฉะนั้น จึงมักถูกเอาเปรียบประจำ มิหนำซ้ำ ยังถูกมองว่าเป็นคนขิ้เกียจอีก

“สังคมทุกวันนี้

เวลาทำงานดีมีคนเห็นไม่มาก

แต่ทำงานพล าดคนส่วนมากจะเห็น

พอเป็นคนตรงๆ ก็อยู่ยาก

มีแต่คนสร้างภาพที่อยู่ได้สบาย”