ผึ้งไม่เคยชวนแมลงวันไปตอมดอกไม้ (ศีลไม่เสมอไปด้วยกันไม่ได้)

หลาย คนคงเคยสงสัยว่าประโยคที่เขาว่ากันว่าคบคนแบบไหนจะกลายเป็นคนแบบนั้น จริงไหม?

แล้วมันสำคัญกับชีวิตขนาดนั้นเลยหรือ ทำไมหลาย ข้อคิด หรือหลาย คำสอนถึงให้ความสำคัญกับการเลือกคบคนขนาดนั้นกันนะ?

ผมขอตอบเลยว่าสำคัญมาก” เพราะคนที่เราเลือกคบเป็นเพื่อนนั้นคือสิ่งสำคัญที่จะบอกได้ว่าเรากำลังจะกลายเป็นคนแบบไหน” นั่นเอง

คนเรา “เมื่อศีลไม่เสมอกัน มันคบกันไม่ได้” หรืออาจจะคบกันได้แต่ปัญหาอาจจะตามมาเยอะ

คบคนแบบไหน ก็เป็นคนเช่นนั้นแหละ

ถ้าคุณอยู่กับนักปรๅชญ์” คุณจะมีความรู้ยิ่งขึ้น

ถ้าคุณอยู่กับคนใจกว้าง” คุณจะมีสังคมที่กว้างขึ้น

ถ้าหากคุณอยู่กับคนมองโลกในด้านดี” คุณจะพบความสุขมากขึ้น

และถ้าคุณอยู่กับคนกล้าหาญคุณนั้นจะแกร่งขึ้น”

คนเราถ้าศีลไม่เสมอกัน ก็อยู่ร่วมกันก็ยๅก มันต้องประมานว่าพวกเดียวกัน พูดเรื่องเดียวกัน ชอบอะไรคล้ายๆ กัน ถึงจะไปกันได้

คนแบบเดียวกัน จึงดึงดู ดพวกเดียวกันเข้ามา

คนชอบแ ว้ เขาก็พาไปจั บกลุ่มซิ่ ง ร ถ

คนชอบเข้าวัดก็ชวนกันไปปฎิบัติธรรม พูดเรื่องที่ชอบเหมือนกันทำเรื่องที่ชอบเหมือนกัน

เมื่อเราสนิทกับคนแบบใด นั่นคือเราเป็นคนแบบนั้น

เมื่อเรากับคนแบบไหนแล้วสบายใจให้รู้ไว้เลยว่า เรากำลังจะเป็นคนประเภทเดียวกับเขา

ตัวอย่างเช่น..เเ งวัน มันไม่ชวนกันไปกินน้ำหวานหรอกนะ

แต่ว่ามันชวนกันไปกินแต่ของเ น่ าเสี เหมือนกับคุณ ไม่เคยเห็นผึ้ งชวนกันไปกินของเ น่ ..

บินตามแมลงวันจุดหมาย คือ ส้

บินตามผึ้งจุดหม าย คือ เกสรดอกไม้

เดินตามเศรษฐี คือ หาวิธีได้เงินทีละแสนทีละล้าน

เดินตามขอทาน คือ ขอข้าวกิน

คนประเภทเดียวกันมันจะชวนกันทำ ในสิ่งที่ชอบเหมือนกัน หากเราอยๅกรู้ว่าใครเป็นคนแบบไหน

ให้ดูคนที่คนคบด้วยสนิทด้วยก็รู้แล้วว่า..

หากไม่ใช่พวกเดียวกันหรือศีลไม่เสมอกันล่ะก็ ก็คงคบกันไม่ได้ย าก

เสมอกัน ไม่ใช่ว่าต้องเหมือนกัน เสมอกัน

มิใช่ว่าต้องเท่ากันเชิงปริมาณและเสมอกัน

ไม่จำเป็นว่าต้องตั้งแต่วันแรก..”

คุณคือค่าเฉลี่ คนห้าคนที่คุณลุลีและใช้เวลาอยู่ร่วมด้วยมากสุด มองดูสิห้าคนในชีวิตคุณ ที่ใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดในแต่ละวัน

คุณได้รับ อิ ธิพลมาจากเขาเหล่านั้นและถ้าคุณอยู่กับใคร คุณก็จะได้เป็นแบบนั้น

อย ากเป็นแบบไหนก็เลือกเอา “ศีลเสมอแล้วเจอกัน” 

คำว่า.. “เสมอ” ไม่เป็นอื่น กลมกลืน ไม่ว่าพูดอะไร หรือทำอะไร ก็จะเข้าใจกันได้ง่าย

ที่เป็นปัญหา ถึงทุกวันนี้ เพราะห่างเพราะเหมือนอยู่โลก คนละใบ

ศีลไม่เสมอกัน ปั ญญ าที่จะคุยกัน ก็ต่างกัน คุยกันไม่รู้เรื่อง าลหงุ ดหงิ ดใส่กันซะเปล่า ทะเล าะตลอด

เพราะฉะนั้น การเลือกคบคนจึงต้องดูลึกๆ ไม่ใช่ดูแต่ภายนอก ต้องดูที่ ศีล สติ ปัญญาเท่านั้นมันจึงจะอยู่กันได้นาน

การไม่เสมอ” ทำให้เปลี่ยนแปลงย า ก ปรับย า ก ให้อภั าก เข้าใจย าก แม้ว่าฝ่ ๅยหนึ่งปรับแต่อีกฝ่ ๅยไม่เปลี่ยน มันก็ไปกันไม่ได้นะ.. มันเข้าไม่ถึง

อยู่ที่ตัวเราแล้วนะครับ ว่าอย ากเป็นคนแบบไหน..

อย ากเป็นคนแบบไหน ให้เลือกคบคนแบบนั้น”

 

ขอขอบคุณ : สิริทัศน์ สมเสงี่ยม