คติ 5 ข้อ ของคนไม่มีหนี้ บริหารเงินอย่างไร…ไม่ต้องเป็นหนี้

1. อย่ าเลียนแบบ คนอื่น

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเ ราทุกคนย่อมมีความอยากได้ อยากมีอยากเลียนแบบคนอื่น

โดยเพราะเลียนแบบดาราคนดังเช่น ใช้ของมียี่ห้ อราคาแพง กินอาหารแพง ๆ

แต่งตัวหรูหรา ท่องเที่ยวต่างแดนและอื่น ๆ อีกมากมายแต่ถึงอย่างนั้น

สิ่งที่เราไม่ควรลืมคือ “ฐานะทางการเงิน” ของตัวเราด้วยว่า สามารถใช้เงินได้ขนาดนั้น

หรือไม่หากไม่ไหว ก็ไม่ควรหยิบยืม เพื่อมาตอบสนอง ความต้องการ ในส่วนนี้

เพราะจะสร้างปัญหาให้เราไม่จบสิ้นอย่างแน่นอน ดังนั้น เราจึงควรที่จะนึกถึงความจริง

ของตัวเราไว้เสมอและหากอยากร่ำรวย มีกินมีใช้ก็ควรรู้จักประหยัด อดออม

และไม่ใช้จ่ายเงินเกินตัวพอใจในสิ่งที่เรา มีอย่ าให้ความอยากมาทำ ร้ ายเราได้เลย นะครับ

2. เลิกเสียเงินด้วยอารมณ์แต่จงใช้จ่ายให้คุ้มค่า

ข้อนี้ หลาย ๆ คงเคยเป็น โดยเฉพาะสาว ๆ ที่มักจะชอบใช้การช้อปปิ้งเป็นการระบาย

อารมณ์ลดความเครียด ซึ่งนี่แหล่ะ คือสิ่งที่จะทำให้ ไม่มีเงินใช้ ได้ง่ายที่สุด

เพราะการใช้อารมณ์ตัดสินโดย ไม่ผ่านการคิด ให้ดีอาจจะทำใช้จ่ายไป อย่ างลืมตัวได้ จนบางที

เผลอ รูดบัตรเครดิต จนเป็นหนี้ กองโตขึ้น มาก็ได้แทนที่ จะผ่อนคลายดันกลายเป็นเพิ่มปัญหาให้ตัวเองอีก

ดังนั้น ก่อนการใช้จ่ายในทุก ๆ ครั้งควรจะคิดให้รอบคอบก่อนทุกครั้ง

เพื่อให้การใช้จ่าย ของเราทุกครั้งนั้นคุ้มค่าที่สุด

3. ลงทุนเมื่อศึกษาจนรับความเสี่ ย งได้

สมัยนี้ การลงทุนไม่ใช้เรื่องยากอีกต่อไป เพราะโลกเรานั้น แคบลงด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ

ที่ทำให้ข่ า วสารส่งถึงกันได้ อย่างรวดเร็ว และด้วยความสะดวก รวดเร็วนี่แหล่ะ

ที่ทำให้โอกาสในการลงทุนนั้นเปิดกว้างขึ้น ทำให้หลาย ๆ คนได้มีโอกาสลองลงทุน

กับธุรกิจหรือกิจการต่าง ๆซึ่งบางคนก็ประสบความสำเร็จ บางคนก็ล้มเหลว

แต่ถึงอย่างนั้นการลงทุนก็ไม่ใช่ สิ่งที่น่ากลัว แต่อย่างใดหาก แต่เพียงเราต้องศึกษาให้รู้

แต่ไม่ใช่ว่า แค่..มีความรู้แล้วจะพอเพียง เราควรพึง ระลึกไว้เสมอว่า

“การลงทุน มีความเสี่ ย ง” เพราะฉะนั้น นอกจากมีความรู้แล้ว

เรา ยังควรจะศึกษา ถึงความเสี่ ย ง ของสิ่งที่เราจะลงทุนนั้น ด้วยว่าเป็นอย่างไร

และเมื่อศึกษาจนรับความเสี่ ย งนั้นได้แล้วถึงค่อยลงทุนจะดีกว่า

4. ตั้งเป้าหมายและวางแผน เรื่องการเงินให้ชัดเจน

เป้าหมายคือสิ่งที่จะแสดง ถึงผลลัพธ์ที่เรา ต้องการว่าเป็นอย่างไร เช่นกัน

กับการใช้เงินของเราหากเรามีเป้าหมาย และการวางแผนการเงินที่ดี

ก็ทำให้มองออกว่า..เราควรใช้เงินและออมเงินเท่าไหร่ โดยไม่กระทบกับการใช้ชีวิต

และยังสามารถต่อยอดไปในอนาคตของเราได้อีกซึ่งเป้าหมาย และแบบแผนการเงินที่ชัดเจนนี้

ทำให้คนประสบความสำเร็จ มานักต่อนักแล้ว

5. วินัย คือสิ่งสำคัญที่ต้องมีเสมอ

การมีวินัยคือ สิ่งสำคัญที่จะชี้ได้ว่าเราจะเป็นหนี้ หรือมีเงินใช้เลยทีเดียว

เพราะหลักจากมีเป้าหมายและมีแบบแผนแล้ว “วินัย” ตัวนี้แหล่ะ..ที่จะเป็นตัวทำ

ให้เราไปถึง เป้าหมายที่หวังไว้ ตัวอย่างเช่น ตั้งเป้าไว้ว่าจะเก็บเงินเดือนละ 5000

เป็นเวลา 10 เดือน เพื่อนำเงินไปเที่ยวต่างประเทศ แต่เราข าดวินัยเก็บเงิน

ไม่ครบตามที่วางแผน ไว้ขาดบ้างไม่เก็บบ้าง เป็นแบบนี้ทุกเดือนจนครบ 10 เดือน ก็คงยาก

ที่เราจะไป ถึงเป้าหมายได้แต่ตรงกันข้าม หากเรามีวินัย และทำได้ตามที่วางแผนไว้อย่างครบถ้วน

เมื่อถึงกำหนดเรา ก็จะถึงเป้าหมาย อย่างแน่นอน

 

จะเห็น 5 ข้อคิดที่นำมาฝากกัน ในวันนั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก ๆ และสามารถต่อยอดกับเคล็ดลับ การออมเงินอื่น ๆ ได้อีกด้วย

เพื่อให้เรานั้นมีเงินใช้ไม่ต้องลำบากไม่ต้อง เป็นหนี้นั่นเอง หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ นะครับ

“เพราะอยากมี อยากได้ จึงสร้างหนี้

เพราะไมีมี ไม่ได้ หนี้จึงท่วม

เพราะจ่ายมาก กินมาก ไม่สำรวม

เพราะหละหลวม จริงหนอ จึงทุกข์ทน

ถ้าพอตัว พออยู่ พออาศัย

ถ้าพอกินพอใช้ ไม่สับสน

ถ้าพอมี พอเก็บ ไม่อับจน

รู้พึ่งตน สร้างสุขได้ใจพอเพียง”

 

ขอบคุณ s a n o o k