คนที่จะหาเงินเก่ง มีเงินเก็บ..ชีวิตไม่ลำบาก เขาจะมีแนวคิดแค่ 5 ข้อนี้

1. รู้จักเก็บออมและการลงทุน

เมื่อเงิ นเดือนออก ให้แบ่งเงิ นออกเป็น 3 ส่วนส่วนแรก 50% สำหรับค่าใช้จ่ายที่พักอาหาร ค่าน้ำค่าไฟ และอื่นๆ

ส่วนที่ 230% สำหรับจ่ายหนี้สินบ้านรถบัตรเครดิต ส่วนที่ 320% สำหรับเงิ นออม ซื้อพันธบัตรกองทุนรวม

และเผื่อฉุกเฉินการแบ่งเงิ นออกให้เป็นสัดส่วน จะช่วยให้เรามีเ งินเก็บได้ง่ายขึ้นเพื่อสร้าง

ความสมดุลให้กับชีวิตของเราให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

2. วางเป้าหมายให้ชีวิต

การวางเป้าหมายชีวิต จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นว่าเราจะต้องเดิน

ไปทิศทางไหน ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้นอกจากวางแผนชีวิตแล้ว

การวางแผนทางการเ งินก็สำคัญไม่แพ้กันหากเรามีแผนทางการเงินที่ดี มีการแบ่งส่วนเก็บ ส่วนใช้

มีวินัยอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราใช้จ่ายได้พอและยังมีเหลือเก็บ

3. สร้างอาชีพที่ 2 หารายได้เสริม

การทำงานมีรายได้แค่ทางเดียว จะทำให้คุณลำบาก หากเกิดเหตุการณ์ ไม่คาดฝันเกิดขึ้น อย่างเช่นโควิด-19

ที่ทำให้หลายๆคนต้องตกงานเป็นเวลานาน หลายๆอาชีพที่มองว่ามั่นคงไม่ตกงานแน่นอนก็ยังไม่รอด

ซึ่งอนาคตไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าดังนั้นการมีอาชีพที่ 2 หรือรายได้ทางอื่นเพิ่มขึ้น

จะช่วยให้เรามีทางสำรอง ในการหาเงิ นได้ และถึงงานประจำที่เป็นรายได้หลักของเรา

จะยังดีอยู่การมีรายได้เสริม ก็ยิ่งช่วยลดความเสี่ยง และสร้างความมั่นคงให้เราได้มากขึ้น

บางคนอาจจะมีรายได้จากงานเสริมมากกว่างานประจำซะอีก

4. หยุดสร้างภาระให้ตัวเอง

หลายคนมักจะทำข้อนี้กันไม่ค่อยได้ คือการสร้างภาระให้ตัวเองภาระบางอย่างก็จำเป็น

ที่จะต้องมีไว้เช่นบ้าน ที่ต้องใช้อยู่อาศัยหรือรถที่เป็นย านพาหนะ แต่สำหรับภาระบางอย่าง

ก็ไม่ควรที่จะมีอย่างภาระค่าบัตรเครดิต หากใครเป็นคนที่สนุกกับการรูดแล้ว

ต้องมานั่งเครียดทีหลัง ว่าจะเอาเงิ นไหนมาจ่าย หรือชอบจ่ายขั้นต่ำขอให้คุณหยุดพฤติก รรมแบบนี้ซะ

เพราะมันกำลังสร้างนิสัยมักง่ายให้กับคุณเป็นการเอาเงิ นในอนาคตมาใช้ โดยที่คุณก็ยังไม่มีจ่าย

และดอ กเบี้ยบัตรเครดิตมันก็มหาโห ด รูดแค่เท่าที่จำเป็น แล้วจ่ายคืนทันทีจะดีกว่า

5. หยุดเสี่ ย งดวงเป็นนักโชคลาภ

สิ่งเหล่านี้เป็นตัวพากเ งินไปจากคุณได้ง่ายมากๆ หายวับไปกับตา ไม่มีดอกออกผลให้เห็น

และเหมือนการนำเงิ นไปลงทุน แต่บางคนก็เข้าข้างตัวเอง และคิดว่ามันคือการลงทุนอย่างหนึ่ง ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ใช่เลย มันอาจจะยิ่งเพิ่มพูนหนี้สินให้คุณ

และพอกขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นปัญหาที่คุณแก้ไขไม่ได้สักที

ถ้าพอตัว พออยู่ พออาศัย

ถ้าพอกินพอใช้ ไม่สับสน

ถ้าพอมี พอเก็บ ไม่อับจน

รู้พึ่งตน สร้างสุขได้ใจพอเพียง”

 

ที่มา : จันทร์เจ้า